Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Konference SMR 2016

23.2.2016

Informace z 2. ročníku konference SMR 2016, která se konala 11. 2. 2016, pohledem jednoho z účastníků Ladislava Dubského.

Druhý ročníku konference SMR 2016, který pořádala agentura EventEra pod patronací UJV Řež a FJFI a záštitou ministra průmyslu a obchodu  se uskutečnil  11. 2. 2016 v aule FJFI na Břehové 7 v Praze.

Konference se zúčastnilo na 150 lidí z různých oborů a profesí. Malé modulární reaktory (SMR – Small Modular Reactors) jsou skvělou alternativou pro velké reaktory, které jsou za zenitem své životnosti a další jejich osud je nejistý.  Mohou být použity v odlehlých oblastech bez elektrických sítí  pro dodávku tepla i elektrické energie.

Účastníky přivítal děkan FJFI, prof. I. Jex. V úvodní části bylo ze strany ÚJV Řež  GŘ K. Křížkem potvrzeno, že se společnost snaží držet krok při sledování vývoje v daném oboru a je schopna nabídnout celou škálu služeb spojených s využitím těchto zdrojů energie (elektřina i teplo). V dalších vystoupeních bylo přehledně shrnuto, jaké mají výhody a nevýhody SMR, jaké je jejich členění a jaké jsou k dispozici typy těchto reaktorů.

Zkráceně lze říci, že mezi zásadní výhody SMR patří modularita, tzn. možnost skládání jednotlivých reaktorů a jejich vysoká bezpečnost. Například pro prezentovaný model elektrárny NuScale vycházelo CDF (pravděpodobnost havárie s tavením aktivní zóny reaktoru)  na úrovni lepší než 10E-8. Reaktory budou mít největší uplatnění v alternativních místech s menším zasíťováním nebo horší dostupností pro dodávky nebo naopak v místech blízkého osídlení bez dostatečných okolních zdrojů dodávek vody apod. Zásadní nevýhodou se může u těchto reaktorů zdát jejich jednotková cena vyrobené energie, která při současném pokřiveném modelu financování, totálně deformovaném např. v Evropě, může vycházet silně ekonomicky nevýhodná. V okamžiku narovnání cen a zrušení dotací nebo naopak uznání jaderné energie jako čisté a její zahrnutí do dotované energie, může dojít ke skokové změně na stranu výhod. 

Zajímavě mluvil v úvodu o jaderné energetice celkově pan P. Šolc z MPO, který připomenul sestavení aktualizované energetické koncepce, která uvádí jaderné elektrárny jako jeden z preferovaných zdrojů energetiky ČR. Úkoly navazujícího akčního plánu však zatím zůstávají pouze na papíře… Z jeho vystoupení vyplynulo, že se SMR se ve vládních dokumentech zatím neuvažuje a úvahy o případných nových lokalitách pro jakékoliv reaktory jsou mimo regiony se stávajícími elektrárnami sprosté slovo. Jakákoliv zmínka o potenciální další lokalitě jaderného zdroje vyvolává zatím v ČR hysterii podporovanou zelenými teroristy…

Detailně popsal proces výstavby jaderného zdroje pan J. Novák z firmy EUROENERGY. Z jeho vystoupení vyplynula obecně známá věc, že pokud půjdeme cestou stávajících zákonů a postupů v ČR, pak od záměru (úmyslu) postavit nový blok po jeho uvedení do provozu nás dělí pouhých cca 25 let, což fakticky ztrácí smysl a jeví se jednou ze zásadních překážek budování nových jaderných bloků v ČR. Ve spojení s mentalitou v ČR, ze které např. plyne, že všichni jakoby budeme podporovat jádro, ale „ne na svém dvorku“, se dá shrnout, že pokud vláda nebude ochotna přispět k zásadní změně legislativy ČR, můžeme na nový blok zapomenout. (V ČEZ jsme to jednou zkusily a jak to dopadlo…)

Se svou zkušeností a potenciálním úmyslem jaderné teplárny nás stručně seznámil ve svém vystoupení pan Tomáš Drápela, GŘ Plzeňské teplárenské, a. s. Vystoupení podtrhl vzpomínkou na vyjádření paní předsedkyně: „Drápelo, co to tam zas vymýšlíš….“, a s většinou publika se shodl, že energetická koncepce je: „stoh papírů na podložení klavíru…“

Další část referátů však již byla v pozitivním duchu, jednalo se o prezentace schopnosti firem dodat některé celky pro jaderný průmysl, včetně malých reaktorů. Na úvod uvedl moderátor konference, pan Aleš John, fakt, že např. pro nejsevernější elektrárnu Bilibino (provoz od r. 1974) v Ruské federaci, dodávala pro její 4 bloky turbíny o výkonu 12 MWe První brněnská strojírna. Tato malá „stařenka“ je stále v provozu, i když se už ekonomicky zřejmě nevyplácí. Ale to je jiné téma…

Své schopnosti prezentovaly firmy: EGPI, Škoda JS, ZAT, DEL, SIGMA, DataPartner, ÚJV Řež. Velice profesionální prezentaci představil pan M. Buňata z firmy NUVIA, který názorně a jednoduše ukázal příklady zařízení pro radiační monitorování od této společnosti, používané jak v ČR, tak v zahraničí. Velice sofistikovanou prezentaci přivezl zástupce Rosatom, pan L. Tomíček, který představil širokou škálu možností a variant využívání malých reaktorů pro mírové účely, zkonstruovaných v Ruské federaci, a již dnes nabízených a dodávaných do celého světa (např. i Indonésie, Bolívie apod.).

Za zmínku určitě ještě stojí velice kvalitní prezentace: Vývoj a využití malých jaderných reaktorů v Severní Americe, kterou přednesl pan Ondřej Chvala, zástupce Tennesse University.

 

Závěr:

Téma „malé reaktory“ se může v současnosti jevit jako ekonomicky neefektivní, ale v souvislosti s praktickými zkušenostmi zpožďování výstavby velkých reaktorů v Evropě (Finsko, Francie…) se může stát v blízké budoucnosti alternativou vyplnění vznikající mezery průmyslové výroby stabilní energie, nezávislé na přírodních zdrojích, s vysokými parametry bezpečnosti.

Účastníci se shodli na tom, že téma je zajímavé a bude přínosné uspořádat další ročník konference. Předběžně bylo stanoveno téma pro SMR 2017 Malé reaktory a zdroje – lidské, znalostní a finanční. Termín bude 9. 2. 2017

 

Ladislav Dubský

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany