Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Lokality pro hlubinné úložiště v ČR

26.4.2017

Postup pro výběr lokality pro hlubinné úložiště v ČR.

V současné chvíli máme vytipováno 7 potenciálně vhodných lokalit, kde probíhá povrchový geologický průzkum, který zahrnuje základní geologický průzkum a účelové geologické mapování, hydrogeologický průzkum a mapování, terénní geofyzikální průzkum, apod. Dále byl zahájen geologický výzkum v okolí obou našich jaderných elektráren Dukovany a Temelín, který zahrnuje především zkoumání již existujících geovědních dat a dalších podpůrných terénních prací. V případě pozitivních geologických a dalších podmínek bude i na těchto lokalitách zažádáno o stanovení průzkumného území pro zásah do zemské kůry a proveden geologický průzkum. Následně proběhne zúžení z 7+2 lokalit na 4, kde proběhne podrobný geologický průzkum včetně hlubokých vrtů a budou vybrány dvě kandidátní lokality a z těch následně zvolena ta finální.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany