Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Mládek: Licenční řízení u Dukovan proběhlo v souladu s legislativou

11.4.2016

Ministr průmysl a obchodu Jan Mládek minulý týden uvedl, že licenční řízení k prodloužení provozu jaderné elektrárny Dukovany provedl nezávislý úřad SÚJB na žádost ČEZ a.s. v souladu s národní a unijní legislativou. Reaguje tak na protesty z Rakouska, a to konkrétně na vyjádření rakouského ministra životního prostředí Andrä Rupprechtera, který řekl, že měl být proveden proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Protesty ze strany Rakouska proti pokračování provozu prvního bloku jaderné elektrárny Dukovany začaly ihned po tom, co ČEZ od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení obdržel.
Podle rakouského ministra životního prostředí měl před udělením povolení k dalšímu provozu proběhnout proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). „Rakousko se obrátí na Evropskou komisi s požadavkem na provedení přeshraničního posouzení vlivů na životní prostředí v otázce prodloužení licence.“
Uvedl podle serveru České noviny Andrae Rupprechter. Ministr Mládek tvrzení Rupprechtera odmítá Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek reagoval na prohlášení Rupprechtera ve čtvrtek kdy uvedl, že licenční řízení proběhlo ze strany nezávislého úřadu SÚJB v souladu s národní a unijní legislativou. „?Do tohoto procesu by nikdo neměl zasahovat. Požadavek na dodatečné podrobení žádosti o prodloužení provozu v procesu EIA považuje česká strana z tohoto důvodu za bezpředmětnou.“
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Mládek dále zdůraznil, že základním pilířem evropské energetické politiky i dobrých sousedských vztahů je respektování práva národní volby energetického mixu a národní a evropské legislativy. „Pro Českou republiku je jaderná energetika jedinou udržitelnou a ekonomicky efektivní volbou, jak naplnit závazky ohledně omezování emisí CO2 a neohrozit kvalitu zásobování elektřinou pro průmysl i obyvatele. Potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů je z hlediska geografické polohy ČR přirozeně limitován, navíc naráží na naše ekonomické možnosti, viz například vysoké náklady související s podporou fotovoltaiky, které budeme pociťovat jako občané i firmy ještě hodně let.“
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek Úvodní fotografie: Jaderná elektrárna Dukovany (zdroj: www.cez.cz)

Zdroj: http://oenergetice.cz/energetika-v-cr/...dukovan-bylo-v-souladu-s-legislativou/

 energetice.cz | 10.4.2016 | Rubrika: Elektrárny v ČR |  Strana: 0 | Autor: Jan Budín | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany