Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Nová seismologická síť zahájila provoz

Nová seismologická síť zahájila provoz

18.11.2014

Budování  nové sítě seismologických stanic trvale monitorující seismickou aktivitu v okolí JE Dukovany bylo zahájeno v červenci loňského roku, kdy byla podepsána smlouva s Ústavem fyziky Země  pracovištěm Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Samotné výstavbě předcházelo zpracování rekognoskační studie za účelem nalezení vhodných stanovišť pro realizaci měření. Tato stanoviště musela mimo jiné splňovat např. podmínku nízké úrovně seismického šumu, dostupnosti elektrické energie, pokrytí GSM signálem či dostupnosti pro stavební techniku. Studie lokalizovala 5 stanovišť pro umístění měřících stanic rozmístěných v okruhu 15 až 20 km od JE Dukovany. Po získání potřebných povolení byly postupně vybudovány nové seismologické stanice v lokalitách Naloučany, Myslibořice, Rudlice, Miroslav a byla zmodernizována stávající stanice u Moravského Krumlova. Díky svému uspořádání a modernímu vybavení je nová síť schopna velice přesně lokalizovat místo seismické aktivity, zpracovat, vyhodnotit a předat potřebná data.

V období od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014 bylo tehdy již třemi fungujícími seismologickými stanicemi zaznamenáno 6 lokálních (do 50 km od EDU) a 142 blízkých (50 - 300 km od EDU) tektonických jevů. Nejvýznamnějším z nich byl silnější lokální jev v Hostěradicích (1. 5. 2014 v 00:43 UTC, magnitudo 2,0), za kterým následovaly tři slabší ze stejného místa. V případě blízkých jevů jsou místa výskytu vázána především na oblasti předpolí Alp v Rakousku, Malých Karpat na Slovensku a severní Maďarsko. Zachycení těchto událostí dokládá vysokou citlivost měřících zařízení.

Nová měřící síť má za cíl prokázat nízké seizmické ohrožení v lokalitě a dostatečně vysoký útlum a stabilitu podloží v okolí elektrárny Dukovany. Od 10. října 2014 běží zkušební provoz sítě, který bude ukončen 30. dubna 2015. Následně síť přejde do ostrého provozu. Současně se předpokládá zřízení veřejného seismologického displeje, on-line přístupného na internetových stránkách, který bude sloužit pro informaci obyvatel v okolí JE Dukovany podobně jako již existující seismologický displej pro JE Temelín.

Síť seismologických stanic slouží k registraci a vyhodnocení seismických jevů ve smyslu návodů MAAE s cílem potvrdit nízký seismický hazard lokality Dukovany pro účely LTO EDU1-4 i nového bloku EDU5.

 

Zdroj: ČEZ, a.s., Intranet

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany