Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Ohlédnutí Občanské bezpečnostní komise EDU za rokem 2018

Ohlédnutí Občanské bezpečnostní komise EDU za rokem 2018

3.1.2019

Jaký byl rok 2018 v práci OBK, ve spolupráci s JE Dukovany, jaký byl provoz EDU, zejména z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti. Co mne a OBK potěšilo a co stojí za upozornění.

Novinkou letošního roku je okamžitá informace pomocí SMS od vedení EDU o nastalých událostech i o provádění plánovaných operacích. Nejen tímto přístupem, ale i pravidelným setkáváním s vedením EDU se úroveň komunikace posunula zase o něco výše a s tím je OBK velice spokojena.

V provozu jsme zaznamenali vynucené odstavování bloků,  v lednu blok č. 1 pro opravu dieselgenerátorů. 3. blok koncem dubna pro opravu svaru na parogenerátoru,  odstavení 4. bloku pro opravu parogenerátoru. Inu elektrárna má za sebou téměř 33 let a to se již sem tam nějaká materiálová chybička objeví. Dlužno poznamenat, že vedení JE Dukovany zaujalo pozici předběžné opatrnosti a při sebemenším podezření na problém se tím začnou okamžitě zabývat a neváhají i odstavit blok k provedení kontroly a opravy.

Doufejme, že tak definitivně skončila „honba“ za megawatthodinami a rekordně krátkými odstávkami. A to je velmi dobře. Spolehlivost a bezpečnost je přece ten cíl, o který všem jde. Takže raději „dvakrát měřit a jednou řezat“.

Z činnosti OBK bych mohl jmenovat stále lepší spolupráci s OIK EMO a EBO (Občanská informačná komísia na slovenských jaderných elektrárnách Bohunice a Mochovce i návštěva vodní přečerpávací elektrárny Čierny Váh.  Velmi poučná byla také návštěva holandské jaderné elektrárny Borselle a úložiště odpadů COVRA. Některé postřehy z této návštěvy jsme uplatnili u vedení SURAO.  Nechyběla účast členů OBK  na proti havarijních cvičení na EDU, přednáška pro letní jadernou univerzitu i návštěva některých částí provozu EDU.

Za velmi vydařený hodnotím pravidelný podzimní seminář OBK ve Valči. Letošní seminář byl ve znamení účasti premiéra Andreje Babiše, ministryně Marty Novákové, generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše i předsedkyně SUJB Dany Drábové a diskuse zejména na téma posunutí termínů výstavby nového bloku v Dukovanech a prodloužení doby provozování stávajících bloků EDU na 60 let. Z regionu jednoznačně zazněl názor podpory výstavby nového bloku v Dukovanech a zařazení návrhu provozu EDU na dvojnásobek projektové živostnosti do skupiny projektů nejistých, negarantovatelných a nepodložených.

Celkově tedy hodnotím rok 2018 velice pozitivní, bez zásadních provozních problémů a s velmi dobrou komunikací s vedením JE Dukovany.

Chci touto cestou poděkovat jak zřizovatelům OBK, tedy:  Energoregionu 2020, Ekoregionu 5, obcím Dukovany a Rouchovany a v neposlední řadě i ČEZ a SURAO  a jejím pracovníkům, jakož i členům OBK za celoroční aktivní a podnětnou práci v OBK a přenášení jejích závěrů svým spoluobčanům.

Přeji jak dukovanským energetikům, tak všem laskavým čtenářům webových stránek pěkný a klidný adventní čas, do nového roku plno sil, štěstí a zdraví a těším se na setkávání na stránkách i v roce 2019.

 

Aleš John,  OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany