Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Rada SÚRAO včera o snížení počtu míst pro úložiště nerozhodla

14.12.2018

Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o snížení počtu vytipovaných míst pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu z devíti na čtyři nerozhodla. Řekla to mluvčí úřadu Lucie Steinerová. Rada si podle ní vyžádala doplnění materiálu předloženého správou, další jednání se uskuteční na začátku příštího roku. S konkrétním rozhodnutím včera nepočítali ani starostové obcí z uvažovaných lokalit.

"Rada předložený materiál prodiskutovala a vyžádala si jeho doplnění. Cílem je pro příští zasedání rady připravit věcné dopracování tohoto, pro Českou republiku strategického dokumentu tak, aby mohl být následně předložen do meziresortního připomínkového řízení a poté i k projednání Vládě ČR," uvedla dnes mluvčí.
Rada SÚRAO je poradním orgánem ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Jejím hlavním úkolem je dohlížet především na hospodárné a účelné vynakládání prostředků. Členy rady jmenuje ministryně průmyslu a obchodu. Jsou mezi nimi zástupci orgánů státní správy, původců radioaktivních odpadů a veřejnosti. Členem je například náměstek MPO pro suroviny a energetiku René Neděla, ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek nebo předseda sdružení Energetické Třebíčsko a bývalý starosta Dukovan Vítězslav Jonáš.
Vláda v červenci schválila materiál, který počítá s tím, že ministerstvo průmyslu a obchodu předloží návrh na snížení počtu vytipovaných míst pro úložiště z devíti na čtyři do konce ledna příštího roku. Do stejného termínu mají ministři obdržet informaci o dalším postupu prací k výběru dvou kandidátních lokalit v roce 2022. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti, která zahrnuje 31 obcí a měst a 14 spolků.
Mezi zvažované lokality pro stavbu úložiště patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren - Na Skalním poblíž Dukovan a Janoch u Temelína. Finální lokalita pro úložiště má být vybrána v roce 2025.
Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.

 

Zdroj: ekolist.cz  13.12.2018

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany