Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Reaktory 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany jsou v provozu

Reaktory 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany jsou v provozu

20.11.2014

Po ukončení opravy netěsného potrubí jednoho ze tří systémů technické vody důležité najel 3. a 4. výrobní blok na výkon. Oba bloky znovu dodávají elektřinu do elektrické sítě.

 

Po provedené opravě a úspěšném odzkoušení těsnosti odstaveného systému technické vody důležité – druhý systém, které proběhlo v neděli 16.11. v nočních hodinách, byly zahájeny činnosti pro opětovné najetí odstavených bloků.

  

K přifázování turbín 3. výrobního bloku došlo 19.11. v 16:39 (TG31) a v 18:39 (TG32).

Turbíny 4. bloku byly připojeny k síti 20.11.  v 01:16  (TG42) a 02:39 (TG41).

 

K události došlo v důsledku drobné netěsnosti ve svaru potrubí druhého systému technické vody důležité v blízkosti cesty, po které jezdila těžká vozidla z důvodu stavby ventilátorových věží. Drobná netěsnost vytvořila únikem vody pod potrubím kavernu (dutinu), která vedla ke vzniku větší netěsnosti a odstavení 2. systému technické vody důležité. Systémy technické vody důležité pracují s vodou terciálního-neradioaktivního okruhu, takže k žádnému úniku radioaktivity nedošlo a dojít nemohlo. Tyto systémy jsou navíc na elektrárně 3x zálohované z důvodu dostatečné bezpečnosti i při takových událostech. Nikdo nebyl poruchou ohrožen ani zraněn.

Elektrárna v reakci na tuto událost zkontrolovala ostatní v zemi uložená potrubí technických vod georadarem. Komunikace v místech přejezdů přes v zemi uložená potrubí zpevnila ocelovými pláty, které roznášejí váhu vozidel na větší plochu a chrání potrubí před větším namáháním.

 

Provoz JE Dukovany dnes v 6:00 hod:

 

1. blok   100%            - výkon turbogenerátorů       500 MWe

2. blok   99,7%           - výkon turbogenerátorů       495 MWe 

3. blok   100%            - výkon turbogenerátorů       497 MWe 

4. blok    50%             - výkon turbogenerátorů       180 MWe 

 

Odstávka 4. bloku pro výměnu paliva proběhne v původně plánovaném termínu 29.11. - 30.12.2014

 

 Zdroj: TZ ČEZ, a.s., JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany