Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Seminář OBK při JE Dukovany, tentokrát online

Seminář OBK při JE Dukovany, tentokrát online

9.11.2020

S ohledem na epidemiologickou situaci a přijatá vládní opatření pro zamezení šíření nákazy Covid-19 nemohl být letošní seminář OBK realizován prezenční formou, ale byl připraven tzv. „online“ formou. Jak vše proběhlo, se dočtete níže.

Ve čtvrtek 5.11. 2020 se uskutečnil tradiční seminář Občanské bezpečnostní komise.  Seminář byl jako vždy určen zastupitelům, členům obecních samospráv, místním průmyslníkům a zájemcům o jadernou energetiku. Každoročně tento seminář slouží k informování účastníků o dění na lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. S ohledem na epidemiologickou situaci nemohl být letošní seminář realizován prezenční formou, ale byl připraven tzv. „online“.   Co to znamená. 

Prostřednictvím internetu bylo možné se připojit v reálném čase na „vysílání“, které připravila technická skupina.  Zázemí jsme našli v hotelu Zámek Valeč, kde tradičně tyto semináře probíhají. Bylo zde zřízeno „vysílací a režijní“ pracoviště, ve kterém byli pouze moderátor a někteří vystupující, samozřejmě za dodržení hygienických pravidel a opatření jako je použití respirátorů, dezinfekce, dodržení vzdálenosti. Další vystupující byli připojeni vzdáleně ze svých kanceláří nebo home office.  Jednotlivá vystoupení byla posléze zakódována do vysílání na webu OBK, kde byl zpracovaný program semináře v reálném čase k dispozici. Posluchači konference, a bylo jich na 150, si jej mohli poslechnout a prohlédnout jako film. Technické vybavení jako v televizním studiu. Kamery, mikrofony, osvětlení, kameramani, střihač a režisér přenosu. S ohledem na „rozestupy“ bylo studio umístěno v novém tanečním sále Hotelu zámek Valeč, který právě seminářem OBK zahájil svůj provoz. Skvělé dílo, pan Bronislav Vala může být hrdý na to, co se mu zase povedlo. Ale pojďme již k programu. 

Program konference byl rozdělen na tři bloky.  V prvním bloku zazněly informace o provozu Jaderné elektrárny Dukovany a úložiště radioaktivních odpadů za uplynulé období. Ve druhém bloku byl představen projekt dlouhodobého provozu bloků JE Dukovany a ve třetím bloku byli posluchači seznámeni s aktuální situací ve výstavbě nového jaderného bloku - EDU 5.

V prvém bloku vystoupil v místě ředitel JE Dukovany Roman Havlín společně s Vladimírem Měrkou, předsedou sdružení Energoregion 2020 a starostou Náměště nad Oslavou na dálku se z Prahy připojil ředitel jaderné divize ČEZ Bohdan Zronek a také ředitel SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) Jan Prachař.

Roman Havlín popsal výsledky provozu EDU v roce 2020 a podrobně rozebral některé technické události, ke kterým v provozu elektrárny letos došlo. Nicméně závěr, který také OBK potvrzuje, je jednoznačný. Provoz EDU v roce 2020 byl bezpečný, v souladu s limity a podmínkami pro bezpečný provoz a respektující legislativu a ostatní nařízení SÚJB. Bohdan Zronek připomenul dlouhodobé úkoly, zejména připravenost na spolehlivý a dlouhodobý provoz, a také zmínil situaci kolem výstavby nového bloku. Vladimír Měrka ve svém vystoupení konstatoval, že pro dobrou spolupráci mezi obyvatelstvem a provozovatelem ČEZ jsou podstatné otevřené vzájemné vztahy a důvěra, která je nastavena, a všem, kteří ji denně naplňují, poděkoval.  Jan Prachař seznámil se skutečností, že ukládání radioaktivních odpadů do úložiště v EDU probíhá plynule, bez výkyvů a zaplněnost ÚRAO je v očekávaném trendu.

Ve druhém bloku se z lokality Temelín připojil Jiří Hledík, ředitel sekce technika jaderné divize ČEZ představením, co vše se musí udělat, připravit a analyzovat, aby se mohly současné bloky EDU provozovat až do doby, kdy bude v provozu blok nový, tedy celkově až 60 let. Zazněly informace o trvalém sledování stavu komponent jako je reaktor, parogenerátory, ale i kabeláž, nebo systémy měření a regulace. Bylo také poukázáno, že za těch budoucích 25 let bude nutné některé komponenty vyměnit a modernizovat.

Petra Jílková starostka z Rešic a předsedkyně Ekoregionu 5 připomenula, že obyvatelé se o dění na elektrárně živě zajímají. Připomenula, že služby a fungování zdravotního střediska i ordinace odborných lékařů přináší velkou úsporu času pacientů. Ocenila také pomoc hasičského sboru EDU v případě nenadálých situací v obcích.

Petr Závodský, generální ředitel  EDU II, který se také k diskusi v rámci třetího bloku připojil z Prahy, seznámil se stavem přípravy výstavby nového bloku EDU 5.  V prvém pololetí příštího roku se očekává vydání územního rozhodnutí a také stanoviska SUJB k umístění jaderného zařízení.  Velmi podstatná byla informace že do konce letošního roku bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele nového bloku. Držím palce, aby se to povedlo.  Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska vyzýval k jedinému: „ dodržujte svůj schválený plán“.

Závěrem vystoupil nově zvolený senátor a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina a senátorka Hana Žáková. Konstatovali, že je nezbytné dodržovat přijatý harmonogram přípravy stavby. Za samozřejmost považují oba senátoři skutečnost, že provoz současných bloků musí být spolehlivý a bezpečný.  A nezávislé posouzení provozu a bezpečnosti? Kvůli tomu je zde přece Občanská bezpečnostní komise.

A závěrem moje osobní poznámka. Realizace „online“ semináře sice poskytne účastníkům potřebné informace, nicméně prezenční forma provedení, kdy si lidé mohou mezi sebou o přestávkách popovídat a vypít kávu, to zcela jistě nenahradí.  Je to jako s tím Trabantem:  doveze, ale nepotěší. Takže příští rok raději opět prezenční seminář.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Soubory ke stažení

Roman Havlín_JE Dukovany_provozu EDU 2020
Jan Prachař_SÚRAO_provoz ÚRAO v EDU
Jiří Hledík_ČEZ_Dlouhodobý provoz JE Dukovany
Petr Závodský_EDUII_výstavba NJZ
Vítězslav Jonáš_Energetické Třebíčsko
Program online semináře OBK 5. 11. 2020

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany