Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Seminář OBK v Dalešicích řešil budoucnost JE Dukovany

Seminář OBK v Dalešicích řešil budoucnost JE Dukovany

14.11.2014

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany přvítala 13.11.2014 v pivovaru v Dalešicích na 80 hostů z řad zástupců obcí, krajů i firem z okolí JE Dukovany.

13. listopadu za účasti ředitele Divize výroba ČEZ Ladislava Štěpánka, předsedkyně SÚJB Dany Drábové, ředitele JE Dukovany Jaroslava Jakuba, ředitele JE Temelín Miloše Štěpanovského, předsedy Energoregionu 2020 Vladimíra Měrky, předsedkyně Ekoregionu 5 Petry Jílkové, senátora PČR Miloše Vystrčila a na 80 zastupitelů a starostů obcí z okolí JE Dukovany se v Dalešicích uskutečnil tradiční podzimní seminář Občanské bezpečnostní komise. Tématem byla budoucnost EDU.

Ředitel dukovanské elektrárny informoval o dění a výsledcích elektrárny za poslední období, zdůraznil postavení EDU z pohledu bezpečnosti v první pětině nejlepších světových elektráren a poukázal na výsledky některých mezinárodních kontrolních misí, které na elektrárně probíhají.

Pánové Miroslav Šabata a Lubomír Raus z EDU představili program pro udržení dlouhodobého provozu EDU (tzv. program LTO) a projekty, které se realizují pro zvýšení bezpečnosti a také úspěšné podání žádosti na pro prodloužení, respektive obnovení licence pro JE Dukovany. Současná licence SÚJB je omezena na prvním bloku do roku 2015.

Předsedkyně SÚJB, paní Drábová zhodnotila celkovou situaci v jaderné energetice a upozornila na skutečnost, že budoucnost jaderné energetiky není jen bezpečnostní otázka, ale komplex otázek sociálních, ekonomických a politických.

Předseda sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš přednesl přehled aktivit, které Energetické Třebíčsko ve věci výstavby 5. bloku EDU podnikají.

V obsáhlé diskusi vystoupil ředitel Divize výroba ČEZ, a.s. Ladislav Štěpánek s jednoznačným prohlášením, že ČEZ má strategický zájem udržet provoz bloků EDU minimálně do roku 2035. Současně upozornil na neutěšenou ekonomickou situaci a stav na trhu elektroenergetiky a nutnost snižování nákladů na výrobu.

Paní Drábová prohlásila, že SÚJB je připraven udělit pro ČEZ - JEDukovany novou/prodlouženou licenci k dalšímu provozu, a to bud časově omezenou, popřípadě neomezenou, ale vázanou na velmi náročné podmínky nastavení jaderné bezpečnosti. Záleží tedy na ČEZ, jak již vyslovené podmínky pro udělení licence naplní.

Odpolední program semináře vyplnila exkurze ve slavětické rozvodně.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Soubory ke stažení

Fotografie ze semináře v Dalešicích a exkurze ve Slavěticích - ke stažení

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany