Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Starostové z okolí Jaderné elektrárny Dukovany budou jednat v Bruselu

14.11.2014

V úterý 18. listopadu se předseda sdružení Energetické Třebíčsko a Zástupce jaderné regiony ČR Vítězslav Jonáš, předseda sdružení obcí Energoregion 2020 Vladimír Měrka, starosta Rouchovan Vladimír Černý a starosta Dukovan Miroslav Křišťál na pozvání europoslance Tomáše Zdechovského setkají v Evropském parlamentu s českými europoslanci. V programu je také setkání se Stálým zastoupením České republiky v Bruselu, návštěva Evropské komise a především jednání na Výboru regionů. 

„Ze své parlamentní zkušenosti dobře vím, že Evropa na regiony a komunikaci s nimi velice dá. Proto náš jaderný region chce silně v Evropě říci, že se jaderné energetiky nebojíme a že pro rozvoj regionu a zaměstnanosti je důležitá i výstavba nových bloků,“ popisuje Jonáš. 

Mezi sdružením Energetické Třebíčsko a Evropskou komisí došlo k výměně dopisů, jejímž cílem bylo přispět k porozumění přístupu Evropské komise k dalšímu rozvoji jaderné energetiky, státní podpory a aspektu notifikace investičních záměrů.

 

Velké Británii se podařilo zajistit garanci ceny elektřiny. ČR hledá cesty

Evropská energetika potřebuje podle starostů ze všeho nejvíce stabilitu a dlouhodobou koncepci.  Stěžejní bude konkrétní legislativa, do které Evropská komise promítne cíle Unie pro rok 2030.  To se bude dít v první polovině roku 2015.

 „Je důležité, aby při projekci cílů do legislativy pro rok 2030 byly konkrétní pravomoci ponechány v co největší míře jednotlivým státům. Jsem zastáncem jaderné energetiky a podporuji výstavbu pátého bloku v Dukovanech. Pro Českou republiku se stalo rozhodnutí Evropské komise ve prospěch státní podpory pro britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point precedentem,“ říká europoslanec Tomáš Zdechovský. Velké Británii se totiž podařilo zajistit si smlouva na vyrovnání rozdílu ceny (tzv. contract for difference) a tím stabilní prostředí pro kompenzaci nákladů po dobu 35 let.

Ve dnech 23. a 24. října 2014 se konala v Bruselu Evropská rada, která nastavila cíle pro klimaticko‑energetický rámec pro období let 2021–2030. Konkrétně jde o závazný cíl snížit emise skleníkových plynů alespoň o 40 %, o závazný cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 27 %, o indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27 % a o cíl pro propojení trhů s elektřinou ve výši 15 %.

Zdroj: TZ Energetické Třebíčsko, Eva Fruhwirtová

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany