Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?

Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?

2.3.2015

Sdružení Energetické Třebíčsko a Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany spolu s Ekoregionem 5,  Energoregionem 2020 a Okresní hospodářskou komorou Třebíč pořádají 25. března 2015 v hotelu Atom v Třebíči konferenci na téma Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?

Informace, program a registrační formulář najdete na webu konference www.patyblokdukovany.cz.

Pro zástupce samosprávy je účast na konferenci zdarma, bez registračního poplatku, je ale nutné se registrovat.

 

Cíl konference:

S ohledem na možný sociální kolaps v regionu s blížícím se termínem odstavení stávajících bloků, musí neodkladně padnout rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě JE Dukovany. Vláda ČR připravuje Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR, jehož součástí bude harmonogram výstavby, rozhodnutí o tom, kdo bude investorem, jaký bude legislativní proces, způsob financování a zda je stát, region a jaderný průmysl připraven na tuto stavbu.

O tom všem by široká veřejnost  měla být informována na této konferenci, kde vystoupí zástupci státu, jaderného průmyslu a veřejnosti.

 

Program

8.00 – 9.00           Registrace

9.00 – 9.15           Úvodní slovo za sdružení Energetické Třebíčsko - Vítězslav Jonáš

I. blok                        Jak je připraven stát k řešení výstavby nového zdroje

 9.15 ‒ 9.40          JE Dukovany v ASEK a Národním akčním plánu rozvoje jad. energetiky ČR  –  zástupce MPO    

 9.40 ‒ 10.00        Dlouhodobá koncepce lokality EDU  – zástupce ČEZ

 10.00 – 10.15      diskuze

 10.15 – 10.30      coffe break

 10.30 – 10.50      Současný stav legislativy a jednotlivé modely výstavby nového zdroje – Jaromír Novák, Euroenergy

 10.50 – 11.15      Povolovací procesy v jaderné bezpečnosti  - Dana Drábová, SÚJB

 11.15 –  11.30     diskuze

II.blok                       Připravenost dodavatelských firem  (zkušenosti z výstavby a spolupráce s místními firmami a obcemi)

11.30 – 13.00       Zkušenosti zahraničních firem s výstavbou jad. elektráren v zahraničí a co nabízí v ČR - pozváni jsou Areva,  Rosatom, Westinghouse, KEPCO, atd.                                                                                                                                                                                                                            

II. blok                     pokračování

14.00 – 14.20      Přínos výstavby jaderného zdroje na podnikání a zaměsnanost - Vladimír Dlouhý, prezident  HK ČR

14.20 – 16.25      Prezentace a zapojení českých firem do výstavby

16.25 – 16.45      Ukládání radioaktivních odpadů z jaderných elektráren v ČR a příprava hlubinného úložiště – aktuální situace a přínosy pro region – Jiří Slovák, SÚRAO

16.45 – 17.10      Aktuální stav řešení  studie socio-ekonomických dopadů na region v případě odstavení JE DUkovany – Martin Ouředníček, UK Praha

17.10 – 17.25      Diskuze                    

III.blok                   Veřejnost za urychlenou výstavbu 5. bloku EDU

17.25 – 17.35      Stanovisko za urychlenou výstavbu 5. bloku v EDU –  Vladimír Měrka,  předseda Energoregionu 2020

17.35 – 17.45      Stanoviska Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje – Jiří Běhounek, Michal Hašek

17.45 – 17.55      Stanovisko Okresní hospodářské komory – Richard Horký, předseda OHK Třebíč

17.55 – 18.05      diskuze

18.05 – 18.20      Shrnutí konference a úkoly z ní vyplývající

18.30                  Networking raut – ochutnávka vín

Soubory ke stažení

Tisková zpráva

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany