Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
V Dukovanech opět stoupá pára ze všech chladicích věží

V Dukovanech opět stoupá pára ze všech chladicích věží

15.2.2016

V průběhu víkendu byly přifázovány 4 generátory parních turbín a ukončeny odstávky 1. a 2. reaktorového bloku. Po 150 dnech tak jsou opět v provozu tři bloky Jaderné elektrárny Dukovany. V sobotu byl do provozu uveden blok č. 2 a následující den blok č. 1.

Přifázování turbín druhého bloku TG 22 a TG 21 proběhlo ve 12:25 a 19:31 hod. Během neděle probíhalo postupné zvyšování výkonu a dnes ráno dosáhl blok výkonu 100 %. Turbíny prvního bloku TG 11 a TG 12 byly přifázovány v neděli 14.2. v časech 7:18 a 15:51 hod. Tím byla ukončena plánovaná odstávka 1. bloku, jehož výkon bude  postupně zvyšován až na nominální hodnotu. Od neděle tak do sítě dodávají elektrickou energii tři bloky o dosažitelném výkonu 1500 MW.

 

Odstávek bloků bylo vedle provedení kontrol dokumentace svarů využito také na provedení dalších servisních a údržbových prací, které byly plánovány pro následující období. Byly realizovány některé investiční a modernizační akce a najetím bloků bude umožněno dokončení zkoušek nových ventilátorových věží. 

 

Potvrzení velmi dobrého technického stavu přineslo také ověření hermetických prostor 1. reaktorového bloku, na kterém byly provedeny těsnostní a pevnostní zkoušky. Měření provádělo 4 dny nepřetržitě několik nezávislých odborníků a do jeho realizace bylo zapojeno přes 100 pracovníků elektrárny, přímo na místě dohlíželo na celý průběh 13 inspektorů SÚJB. Výsledky zkoušky jsou součástí dokumentace pro povolení dalšího dlouhodobého provozu bloku, jehož správní řízení bude do konce měsíce obnoveno. Správní řízení bylo na žádost ČEZ koncem loňského roku do 28. 2. 2016 přerušeno a stávající licence na provoz bloku byla prodloužena do 31. 3. 2016.

 

Provoz JE Dukovany dnes v 10:00 hod.

1. blok     73% - výkon turbogenerátorů 330 MWe 

2. blok   100% - výkon turbogenerátorů 500 MWe

3. blok   100% - výkon turbogenerátorů 500 MWe 

4. blok      0% - výkon turbogenerátorů      0 MWe   plánovaná odstávka

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukokvany 

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany