Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
V Dukovanech prověřují možnosti delšího provozu

V Dukovanech prověřují možnosti delšího provozu

1.2.2019

Lze jadernou elektrárnu Dukovany (EDU) provozovat ještě dalších dvacet nebo i třicet let? To jsou otázky, kterými se nyní aktivně zabývají tamní energetici. Zároveň s tím ČEZ už nyní v Dukovanech naplno připravuje výstavbu jednoho či dvou nových bloků elektrárny.

Na rozdíl od ekonomicky silného souseda Německa, které propaguje odstřižení se nejen od energie z jádra, ale i z uhlí, energetická soběstačnost České republiky je podle odborníků na jádru stále závislá.
Proto se prověřují možnosti provozu nynějších bloků Dukovan až do roku 2045, zatímco dosavadní strategie počítá s jejich odstavováním o deset let dříve. „Prodloužení firma zvažuje kvůli zajištění kontinuity výroby elektřiny do spuštění nového jaderného zdroje,“ uvedl ředitel dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský.
Do modernizace technologií bylo podle něj loni investováno 1,5 miliardy korun, na letošní rok se počítá s částkou dvou miliard. Za posledních deset let investice do modernizace elektrárny přesáhly 18 miliard.
Další dlouhodobý provoz dukovanské elektrárny po dobu dvaceti a případně i více let je možný i díky tomu, že při výrobě a odběru energie nedocházelo k velkým výkonovým výkyvům, což má významný vliv na kvalitu reaktorové nádoby. Tu podle současných měření a kontrol není třeba omlazovat.
Elektrárna, která zaměstnává přes dva tisíce lidí, vyrobila loni přes 14 270 MWh elektrické energie, díky které se nemuselo vytěžit 13 milionů tun uhlí pro uhelné elektrárny, jež by tak do ovzduší vypustily 11 milionů tun CO2.
„Podle našich předpokladů bude letošní výroba Dukovan ještě o něco vyšší. V porovnání s předchozím obdobím jsme přešli na třináctiměsíční palivové kampaně, což v praxi znamená, že nás letos čekají jen tři odstávky místo dřívějších čtyř,“ dodal Štěpanovský.
Snahou energetiků tedy je provozovat stávající bloky Dukovan až do doby, kdy se do provozu uvedou bloky nové. V jaké fázi jsou přípravy k jejich výstavbě, nastínil včera Martin Uhlíř, generální ředitel Jaderné elektrárny II.
„Letošní rok bude pro nás zásadní z hlediska procesu EIA, tedy posuzování projektu vlivu výstavby nových bloků na životní prostředí. Loni jsme velice úspěšně prošli přes celou řadu různých mezivládních projednávání s rakouskou i německou vládou, prošli jsme si veřejné konzultace v Německu, Rakousku a Maďarsku a všechno toto úsilí bylo završeno veřejným projednáváním v Česku,“ uvedl Uhlíř.

Zásadní posudek očekávají na jaře

Nezávislý posudkář, určený ministerstvem životního prostředí, pracuje nyní podle Uhlíře na závěrečném posudku. „Očekáváme, že by ministerstvo životního prostředí mohlo někdy na konci března či v dubnu vydat závěrečné stanovisko. To bude významný milník naší budoucí stavby. Mimo to rozjíždíme velký balík činností, který se bude týkat územního řízení a následného získání územního povolení. Finišujeme s přípravou zadávací dokumentace,“ dodal Uhlíř.
Dukovanští spolupracují i se společností ČEPS, s níž domlouvají podmínky pro připojení nových bloků do energetické soustavy, běží řada různých průzkumů ve zdejší lokalitě: geologické, seizmické, dostatku vody v řece Jihlavě a další.

 

Zdroj:    Právo | 1.2.2019 | Rubrika: Trhy & ekonomika | Strana: 14 | Autor: Miroslav Homola | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany