Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
V Dukovanech začala předposlední plánovaná odstávka tohoto roku

V Dukovanech začala předposlední plánovaná odstávka tohoto roku

15.5.2017

V pátek 10. května byla zahájena plánovaná odstávka 4. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany s délkou 120 dnů. Energetici během ní vymění v reaktoru pětinu paliva za čerstvé, zrealizují 55 významných technických akcí a provedou rozsáhlé kontroly zařízení pro získání aktuálních podkladů k žádosti o další dlouhodobý provoz bloku. Se zahájením odstávky 4. bloku začíná fáze náběhu bloku č. 1, během kterého musí energetici provést celou řadu pevnostních a těsnostních zkoušek a testů. Dodávek elektrické energie pro spotřebitele se omezení výroby nedotkne. ČEZ výrobu pokryje z ostatních zdrojů.

Mezi nejdůležitější činnosti začínající odstávky patří rozsáhlé kontroly zařízení, jejichž výsledky jsou součástí dokumentace, kterou ČEZ předkládá Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k žádostem o nové povolení provozu. Nové povolení má od března loňského roku první dukovanský blok a u druhého se vyjádření SÚJB očekává na konci června. Dukovanští technici nyní intenzivně pracují na zpracování aktualizovaných dokumentů k žádosti pro druhý blok, které by SÚJB měli předat do konce května. Na konci června elektrárna také plánuje podání posledních dvou žádostí na provoz pro 3. a 4. blok, kterým platnost stávajícího povolení končí k 31. 12. 2017.

Během odstávky 4. bloku bude provedeno celkem 55 technických akcí a z toho 44 investičních, mezi které patří rekonstrukce řídícího a kontrolního systému druhé centrální čerpací stanice, která si vyžádá 50ti denní souběh bloku 3 a 4. Bez souběhu by nebylo možné modernizaci, která je nezbytná pro úspěšné obdržení povolení dalšího dlouhodobého provozu pro tyto bloky, provést. Současně budou například provedeny kontroly tlakové nádoby reaktoru, teplosměnných ploch parogenerátorů, dokončeny kontroly svarů nebo výměny potrubních tras superhavarijních napajecích čerpadel.

Dokončením programu LTO (Long Term Operation, tzn. Dlouhodobý provoz) v letošním roce skončí období několikaměsíčních odstávek bloků, během kterých bylo nutno provést tisíce kontrol, testů a časově i ekonomicky náročných investičních akcí.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany