Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Začala zahraniční kontrolní mise k tématu dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany

Začala zahraniční kontrolní mise k tématu dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany

20.11.2014

Na deset dnů přijelo 7 expertů a 4 pozorovatelé z 10 zemí do JE Dukovany, aby prověřili její připravenost k dalšímu dlouhodobému provozu.

Kromě posouzení souladu mezinárodních doporučení, předají také specialisté mise SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation – bezpečnostní aspekty prodlužování provozu za hranici životnosti) znalosti a zkušenosti s touto problematikou pro zlepšení produktivity činnosti v oblasti prodlužování životnosti Dukovan. Součástí mise bude také posouzení vypořádání návrhů a doporučení z poslední tematicky obdobné mise v roce 2011.

Mise SALTO byla zahájena úvodním mítinkem v úterý 18. listopadu za přítomnosti ředitele JE Dukovany Jaroslava Jakuba, zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Zdeňka Witkovského a přípravného týmu EDU.

Této misi přikládáme velký význam a to z důvodu očekávané žádosti elektrárny Dukovany na náš úřad v příštím roce k prodloužení provozu. Proto požadujeme toto hodnocení dle mezinárodních kritérií za významný vstup pro rozhodování našeho úřadu o dalším provozování elektrárny Dukovany,“ říká inspektor Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Zdeněk Witkovský, pověřený řízením odboru kontroly jaderných zařízení. „Přeji hodně úspěchů a očekávám pozitivní výsledky. Průběh mise budeme monitorovat,“ dodal Witkovský.

„Připojuji se k očekávání pana Witkovského a dodávám, že jako elektrárna budeme naprosto otevření, z druhé strany očekáváme od zahraničních specialistů objektivní hodnocení,“ říká ředitel JE Dukovany Jaroslav Jakub.

V období 19. - 25.11. se budou členové kontrolního týmu mise pohybovat v různých částech elektrárny a postupně formulovat své závěry. Ty budou předány vedení elektrárny při závěrečném setkání 27. listopadu. Zpráva z této mise bude jedním z podkladů k žádosti o povolení dalšího provozu 1. bloku EDU, které budou předkládány SÚJB v roce 2015.

Mise SALTO bude posuzovat přípravu JE Dukovany pro dlouhodobý provoz – LTO (Long Term Operation) v 6 oblastech:


1. Organizace a funkce, stávající licenční báze, řízení konfigurací / modifikací; Hodnotí Kari Mäkelä, pracovník státního dozoru z Finska.

2. Stanovení rozsahu a hodnocení programů týkající se LTO; Hodnotí Rob Bollen, hlavní inženýr JE Borselle z Nizozemska.


3. – 5. Přezkoumání řízení stárnutí (AMR), posouzení programů řízeného stárnutí (AMP) a souvisejících TLAA (dokumentů s časově omezenou platností)

- pro mechanické komponenty; hodnotí Pál Weisz, specialista pro přípravu obnovy licence v JE Paks Maďarsko
- pro elektrické komponenty a SKŘ (systém kontroly a řízení); hodnotí Tage Eriksson, pracovník státního dozoru ze Švédska
- na stavebních konstrukcích; hodnotí James Mok, pracovník státního dozoru z Kanady

6. Lidské zdroje, řízení kompetencí a řízení znalostí (Knowledge management) pro LTO. Hodnotí Brian Molloy z Velké Británie, pracovník agentury MAAE (Mezinárodní agentura pro Atomovou energii se sídlem ve Vídni), technický vedoucí pro lidské zdroje.

 

Vedoucím mise je pan Alexej Polyakov z Ukrajiny, který od roku 2011 pracuje v agentuře MAAE (viz vysvětlení výše). V letech 1985 – 2007 pracoval na ukrajinské JE jako směnový inženýr. Organizoval 15 podobných zahraničních misí a sám se na několika z nich také podílel.

 

Zdroj: TZ ČEZ, a.s., JE Dukovany 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany