Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 12. srpen 2017

15.8.2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1, 2, na plném výkonu, bloky č. 3 a 4 jsou v plánované odstávce.

V ETE oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: JE Dukovany nabízí pomoc okolním obcím

Ze světa: Má jaderná energetiky v USA budoucnost? Rumunsko a Čína pokračují v jednáních o nové výstavbě na JE Cerna voda, výber úložiska pre jadrový odpad na Slovensku sa zúžil na dve lokality. Zahájení systémového testování úložiště RA odpadů v Černobylu. Georgia power připravuje konečné rozhodnutí o JE Vogtle.

Provoz EDU

1. Blok –100%  487 MWe

2. Blok - 100%, 481 MWe

3. Blok -  odstávka pro výměnu paliva a revize, 28 den, režim 6 (palivo v reaktoru) odstávka je plánována do 29. 10. 2017

4. Blok - Odstávka pro výměnu paliva a revize v délce 120 dnů, 91 den, režim 6,  palivo zavezeno v reaktoru,

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 6623  GWh

EDU dnes: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=dukovany

 

Provoz ETE

1. Blok  100 %, 1059 MWe, celková výroba letos 5598  GWh

2. Blok  100%,  965   MWe, celková výroba letos 3742 GWh

 

Z domova

JE Dukovany nabízí pomoc

vzhledem k vývoji počasí v posledním období a s tím spojených náhlých bouřek, vydatných dešťů nebo silného větru, nabízí JE Dukovany výpomoc okolním obcím při krizových událostech. Jedná se o zásahy hasičského sboru, výpomoc těžkou technikou anebo i o mimořádnou finanční výpomoc prostřednictvím Nadace ČEZ.

 

Ze zahraničí

Má jaderná energetiky v USA budoucnost?

11 Aug (NucNet): Trumpova administrativa musí urychleně svolat skupinu energetických expertů a zahájit diskuse o budoucnosti a rozvoji jaderné energetiky. Vyzývá k tomu studie, kterou zpracovala skupina poradců. Jedním z důvodů jsou i úspěchy Číny a Rosatomu na mezinárodním jaderném poli. Studie  s názvem  ‘Does The US Nuclear Industry Have A Future?’ je zde : http://ceip.org/2uwW3aa

Rumunsko a Čína pokračují v jednáních o nové výstavbě na JE Cerna voda

10 Aug (NucNet): Rumunský ministr energetiky Toma Petcu oznamuje, že jednání s Čínskou stranou o výstavbně dvou nových bloků na lokalitě Cerna voda v Rumunsku pokračují a výsledky se očekávají do konce roku. Diskuse se vede o výstavbě dvou dalších bloků typu Candu. Stávající dva bloky Candu jsou v provozu od roku 1996 respektive 2007.

Výber úložiska pre jadrový odpad sa zúžil na dve lokality

4.8.2017 Atominfo: Proces hľadania hlbinného úložiska pre vyhoreté jadrové palivo vstupuje do druhej etapy. Z piatich potenciálnych oblastí sa firmy ďalej zamerajú na dve najperspektívnejšie z nich – centrálne pohorie Tribeč a západnú časť Rimavskej kotliny. V budúcich rokoch ich čaká geologický výskum.

Štyri bloky elektrární v Bohuniciach a Mochovciach vlani vyprodukovali takmer 54 % elektriny na Slovensku. Jadro je teda dominantným zdrojom nášho energetického mixu a jeho podiel sa po spustení 3. a 4. bloku EMO v budúcnosti ešte zvýši. Vyhoreté palivo z atómových elektrární sa dočasne ukladá do Medziskladu v Jaslovských Bohuniciach.

Trvalé riešenie uloženia tohto rádioaktívneho materiálu sa zatiaľ len hľadá. Aby sa zamedzilo negatívnemu vplyvu  rádioaktívnych odpadov na človeka aj životné prostredie, palivové kazety sa v budúcnosti musia bezpečne uložiť v hlbinnom geologickom úložisku. Systematickejšie sa táto problematika začala u nás riešiť až od roku 1996.Výskumné programy spočiatku financovali primárne Slovenské elektrárne ako prevádzkovateľ jadrových elektrární. Dnes je hlavným zdrojom prostriedkov Národný jadrový fond. Kompetencie v riadení vývoja hlbinného úložiska má štátna firma JAVYS, ktorá spracovala Národný program vývoja hlbinného úložiska pre vyhoreté jadrové palivo a vysokoaktívne rádioaktívne odpady. V minulosti sa tiež uvažovalo o možnosti, že pre vykonávanie súvisiacich činností bude vytvorená špecializovaná agentúra.Celý text najdete na webu Energia.sk.

Zahájení systémového testování úložiště RA odpadů v Černobylu

4 Aug (NucNet):  Ukrajinský dozor povolil od 1. srpna zahájit testování nového meziskladu použitého paliva na lokalitě JE Černobyl. Jedná se o kontejnerový suchý sklad od US firmy Holtec.  Sklad je určen pro použité palivo z bloků 1, 2 a 3. Projekt meziskladu  za podpory EBRD byla zahájen v roce 1997.

Georgia Power připravuje konečné rozhodnutí o JE Vogtle

03 August 2017 WNA.  Georgia Power předpokládá dodatečné náklady na výstavbu dvou bloku AP 1000 (Westinghouse) ve výši 1 – 1.7 mld. USD. Společnost očekává finální rozhodnutí, jestli ve výstavbě pokračovat nebo ne do konce srpna.

Projekt výstavby dvou bloků AP 1000 je vlastněn společností Southern Company, která je z 45 % vlastněná společností Georgia Power, dalšími vlastníky jsou  Oglethorpe Power (30%), MEAG Power (22.7%) and Dalton city (1.6%).  Nové bloky mají být provozovány  Southern Nuclear Operating Company.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany