Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 14. 6.2019

14.6.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu bloky 1, 3 a 4. Druhý blok je v odstávce pro výměnu paliva, revize a kontroly zařízení. Odstávka je plánována do 21.6.

V Temelíně jsou oba bloky na plném výkonu.

Ze světa: Belgický regulátor schválil restart  JE Tihange-2 po problémech s degradací betonu.
Konsorcium založené pro nasazení SMR-160 na Ukrajině. Wood  získal zakázku na služby pro Hinkley Point C

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –  27.den odstávky, režim 6, ukončena výměna paliva. Reaktor zkompletován, probíhají další revize  a modifikace podle plánu prací

3. blok - 100%

4. blok - 100 % 

Výroba letos 6 890  GWh

 

Provoz ETE

1. blok- výkon 1058 MWe,  výroba  letos 2 617 GWh

2. blok– výkon 1066 MWe, výroba letos 4 198  GWh


Ze světa

Belgický regulátor schválil restart  JE Tihange-2 po problémech s degradací betonu
NucNet, 12. června 2019

Belgický jaderný regulátor (Fanc) schválil restart jaderné elektrárny Tihange-2 v návaznosti na řešení konkrétních problémů degradace a stability betonu v ochranné budově, kde jsou umístěny záložní bezpečnostní systémy. Fanc uvedl, že opravy provedl provozovatel Engie Electrabel a monitoruje ho Fanc a jeho TSO- technická dceřiná společnost Bel V.
„Fanc se nyní domnívá, že má dostatečné záruky, že reaktor bude moci bezpečně znovu nastartovat,“ uvedlo prohlášení.
Engie Electrabel uvedl, že  blok PWR reaktoru o výkonu 1008 MW, která začala komerční provoz v roce 2008, by se mohla do konce měsíce připojit do sítě.
Problém s degradací betonu poprvé vyšel najevo v roce 2017, kdy během plánovaných odstávek bloků Tihange-3 a Doel-3 Engie Electrabel zaznamenal zhoršení  stavu betonových stropů a stěn ochranných  budov. Podobné problémy s degradací betonu byly objeveny na Tihange-2 a Doel-4. Tihange-3, Doel-3 a Doel-4 jsou již opět v provozu.
Sedm belgických jaderných reaktorů produkuje přibližně polovinu elektřiny v zemi - tři v Tihange u Liege a čtyři v Doelu u Antverp.

Konsorcium založené pro nasazení SMR-160 na Ukrajině
WNN, 12. června 2019: Společnost Holtec International, ukrajinský Energoatom a Státní centrum pro vědu a techniku v zemi (SSTC) formálně vstoupily do partnerství, aby podpořily malý modulární reaktor společnosti SMR-160 v USA pro nasazení na Ukrajině.
Dne 10. června ukrajinský národní jaderný operátor Energoatom, SSTC a Holtec International ratifikovaly vytvoření partnerství konsorcia, které bude připravovat  zavádění malého modulárního reaktoru SMR-160pro použití na Ukrajině.
Dokument konsorcia podepsal generální ředitel společnosti Holtec Kris Singh, prezident Energoatom Yury Nedashkovsky a prezident SSTC Igor Ševčenko. Slavnostní ceremoniál, který se konal v ústředí společnosti Holtec v Camdenu v New Jersey, se zúčastnili vedoucí představitelé a delegace společnosti Holtec z Mitsubishi Electric, amerického ministerstva energetiky a energetiky.
Konsorcium je americká společnost registrovaná v Delaware, kde každá ze tří stran vlastní přidělené akcie. Jeho technologické provozní centrum bude sídlit v Kyjevě na Ukrajině.
"Toto konsorcium dá nový impuls k uskutečnění cílů memoranda o porozumění podepsaných Energoatomem a Holtecem v loňském roce, které předpokládají výstavbu šesti jaderných elektráren SMR-160 na místě jaderné elektrárny Rovno," řekl Holtec.
V březnu 2018 bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi společností Holtec a společností Energoatom, které předpokládá, že Ukrajina přijme technologii SMR společnosti Holtec, přičemž se země stane výrobním centrem pro komponenty reaktoru SMR-160. Memorandum o porozumění zahrnuje udělování licencí a výstavbu reaktorů SMR-160 na Ukrajině, jakož i částečnou lokalizaci výroby součástí SMR-160.  Výrobní hala připravovaná na Ukrajině má odrážet možnosti pokročilého výrobního závodu Holtec v Camdenu a bude jedním ze čtyř výrobních závodů, které společnost Holtec plánuje v polovině roku 2020 vybudovat na distribuovaných místech po celém světě.
Reaktor  SMR společnosti Holtec o výkonu 160 MWe využívá nízko obohacené uranové palivo. Jádro reaktoru a všechny komponenty systému dodávek jaderné páry by byly umístěny v podzemí a návrh zahrnuje celou řadu funkcí, včetně systému pasivního chlazení, které by byly schopné fungovat po neomezenou dobu. Pro provoz reaktoru nejsou zapotřebí žádné aktivní prvky, jako jsou čerpadla, které nevyžadují žádnou elektrickou energii pro odvod zbytkového tepla. SMR-160 je plánován být připraven k provozu kolem roku 2026.
SMR-160  v současné době prochází první fází třífázového licencování Kanadským regulátorem Očekává se, že Státní inspektorát jaderné regulace Ukrajiny, úřad pro jadernou regulaci na Ukrajině, bude koordinovat své regulační hodnocení SMR-160 v rámci dohody o spolupráci s kanadským protějškem.

Wood  získal zakázku na služby Hinkley Point C
WNN, 11. června 2019: Společnost Wood plc získala od EDF Energy multimilionový kontrakt  na poskytování inženýrských a technických služeb pro jadernou elektrárnu Hinkley Point C , která je ve výstavbě v Somersetu ve Velké Británii.

Dohoda s Hinkley Technical Support Alliance (HTSA) začne platit ihned po dobu pěti let s opcí na další pětileté prodloužení..
Na základě této dohody společnost Wood poskytne společnosti EDF Energy služby v rámci celého životního cyklu projektu. V oblasti technických a inženýrských služeb napříč celým projektem  Wood uvedl, že dohoda  s HTSA rovněž zlepší technické dodávky projektu.
Wood již poskytuje podobné profesionální služby EDF Energy Nuclear Generation na základě dlouhodobé dohody na podporu osmi stávajících jaderných elektráren ve Velké Británii.
V Hinkley Point C poskytuje Wood poradenství v oblasti managementu projektových řešení, bezpečnostní a technické podpory a kvalifikační služby v klíčových oblastech projektu. Wood je také jediným dodavatelem pro nezávislé ověřování ultrazvukových kontrol bezpečnostních komponent projektu.
"Těšíme se na další podporu EDF Energy na projektu, který je nezbytný pro energetickou bezpečnost Spojeného království a přechod na nízkouhlíkový energetický mix," řekl Bob MacDonald, generální ředitel společnosti Woods Specialist Technical Solutions. "To nás staví jako klíčového strategického partnera v Hinkley Point C, a to díky tomu, že jsme od počátku tohoto odvětví hráli klíčovou roli v každém projektu jaderné výstavby nových jaderných elektráren ve Velké Británii."
Podle dohody z října  2015 převzala společnost CGN (China General Nuclear) 33,5% podíl v projektu EDF Energy na výstavbu HPC. Je to první nová jaderná elektrárna, která bude postavena ve Velké Británii po téměř  20 letech.
Se dvěma reaktory EPR navrženými firmou Framatome plánuje společnost Hinkley Point C dodávat přibližně 7% elektřiny ve Spojeném království, přičemž první reaktor bude uveden do provozu v roce 2023.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany