Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 14. listopad 2014

18.11.2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

1. a 2. blok  EDU na nominálním výkonu ve spolehlivém a bezpečném provozu.

3. a 4.  odstaven. Příčinou odstavení je porucha na potrubí technické vody důležité, která je společná pro oba bloky . Porucha je nalezena a připravuje se její oprava. Postup, který EDU použila je bezpečnostně konzervativní. Elektrárna se rozhodla vyměnit celé zakopané potrubí. Podle vyjádření ředitele Jakuba by závada měla být odstraněna do 17.11. a oba bloky by poté měly být postupně najety.  Na provoz bloku 1. a 2. závada nemá vliv.

Výroba od začátku roku  13 646 GWh

 

Seminář Občanské bezpečnostní komise – viz. samostatná zpráva

 

Konference

  • NUSIM 2014 – LTO (dlouhodobé provozování) jaderných elektráren v souvislostech, 20. – 21. listopadu Lázně Jeseník. Pořádá ČNS +SNUS, Ještě několik volných míst, registrujte se na http://nusim2014.cz/
  • Seminář Energetické Třebíčsko, 25.11. Parlament ČR, pořádá Energetické Třebíčsko
  • All for Power Conference 2014 ,  27. – 28. listopadu 2014, Praha, www.afpc2014.com
  • Malé jaderné reaktory  pro energetické využití, 12.února  2015, Praha, pořádá Event Era, UJV Řež a FJFI
  • PIME 2015, Pravidelná konference PIME 2015 (Public Information Materials Exchange) se uskuteční ve dnech 1 – 4- března 2015 v Bratislave  (www.pime2015.org). Konferenci pořádá ENS.

 

Informace ze světa

 

Neutěšený dlouhodobý výhled současných jaderných elektráren ve světě

12 Nov (NucNet)

World Energy Outlook 2014 (WEO) Světový přehled energetiky 2014 vydaný ve čtvrtek 13.11. v Londýně Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) upozorňuje na to, že ve světě je 434 jaderných reaktorů převážně 2. generace spouštěných v sedmdesátých a osmdesátých letech a  téměř 200 z nich bude v následujících 30  letech odstaveno a likvidováno. Pro jaderný průmysl to bude obrovská věcná i ekonomická zátěž. IEA odhaduje více než 100 mld. USD.

 

Rusko podepsalo smlouvu na dodávku 8 reaktorů pro Iran

11 Nov (NucNet)

Rusko a Iran podle IRNA (Islamic Republic News Agency) podepsali smlouvu na dodávku osmi jaderných reaktorů. Smlouvu podepsal v Moskvě Ali Akbar Salehi za AEOI (Atomic Energy Organisation of Iran) a Sergej Kirienko, GŘ Rosatom. Výstavba dvou reaktorů by měla být neprodleně zahájena na existující lokalitě Busheher, výstavba dalších dvou by měla být zahájena později. Čtyři reaktory budou stavěny na jiné lokalitě v Iranu. Ruská strana bude po celou dobu  provozu zajišťovat technický servis a jaderné palivo včetně odvozu zpět použitého paliva k přepracování a skladování odpadu.

 

IAEA schválila EIA pro Baltickou JE

10 Nov (NucNet)

Experti MAAE potvrdili, že EIA zpracovaná pro Baltickou JE, kterou připravuje Rosatom pro lokalitu Kaliningrad odpovídá mezinárodním standardům.

  

Počasí

 

Na svatého Otomara (16.11.), neuvidíš už komára

16. listopad v pražském Klementinu

min. −6,8 °C (1858), průměr 4,9 °C (od 1961), max. 14,5 °C (1926)

 

Kalendárium – může se hodit

16.11.1893 – Byl založen fotbalový klub Sparta Praha (jako Athletic Club Královské Vinohrady), klub českého fotbalu

17.11.1939 – Po pohřbu studenta Jana Opletala dne 15. listopadu, který se stal posledním projevem manifestačního odporu českého lidu proti německé okupaci Čech a Moravy v roce 1939, nařídil Hitler, aby jakékoliv další demonstrace byly bez ostychu ihned potlačeny vojenskou silou. Byly uzavřeny české vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a 9 popraveno (Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šafránek a Jan Weinert), 1200 českých studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů. V roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen v Londýně za Mezinárodní den studentstva.

17.11.1989 – Brutální zásah policie proti studentské demonstraci v Praze provázel „Sametovou revoluci“

17.11.1869 – Suezský průplav, spojující Středozemní moře s Rudým, byl otevřen pro dopravu.

18.11.1919 – Tor Bergeron objevil okluzní proces (meteorologie - v horních částech oblaků se mohou vyskytovat oblačné kapičky přechlazené vody umožňujících růst ledových krystalků, které posléze vypadávají z oblaků v podobě srážek. To se děje kolem teplot −10 °C a −30 °C nyní popisujeme jako teplou, studenou okluzní frontu )

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany