Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 17. listopad 2017

20.11.2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2, 3 na plném výkonu, blok č. 4 je odstaven pro opravu na sekundární části.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu

A co si myslíte vy…? Má být elektromobil slyšet?

Z domova: Žádost o EIA pro EDU 5 byla podána.

Ze světa: NASA testuje prototyp reaktoru “Kilopower”.  Sogin začal demontáž JE Garigliano. Uzavření dohody Rusko - Filipíny. Průzkumné práce pro kanadské úložiště RAO byly zahájeny.  China a Vietnam budou spolupracovat v oblasti jaderné bezpečnosti

První parogenerátor na JE Fuqing 5 byl instalován. JE Rooppur v Bangladéši získala stavební povolení

Provoz EDU  (k 16.11.)

1. Blok –100%  505 MW

2. Blok - 100%, 502 MW

3. Blok-  100%  504

4. Blok –odstaven pro opravu netěsnosti na sekundární straně, režim 5

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 9786 GWh

 

Provoz ETE

1. Blok  100 %, 1088 MWe, celková výroba letos 8275 GWh

2. Blok  100 %, 1093 MWe, celková výroba letos 6425 GWh

 

Nejbližší konference

-          NUSIM 23.- 24. 11. Brno

-          Seminář OBK EDU  28.11. Valeč

-          All4 Power 30.11. – 1. 12. Praha

-          12.12. Kulatý stůl s ATMEA - Dukovany

-          SMR 2018  15.2. 2018 Praha

Měl jsem možnost si vyzkoušet elektromobil. Bezva, jezdí jako čert, má odpich a pumprdenci, jen jsem musel občas zatroubit nebo bliknout na cyklistu či chodce. Prostě je to auto BEZHLUČNÉ, tedy není slyšet. A tak bez upozornění by mohlo dojít k maléru. Asi by se měl  i k základní výbavě elektromobilu  povinně dodávat malý zvukový generátor vrčení motoru. Aby prostě elektroautíčko bylo slyšet.  A nemělo by to být zakotveno i v technických požadavcích?

Co vy na to?

 

Z domova

Studie vlivu EDU 5 na životní prostředí

Společnost EDU II (100% dcera ČEZ určená k výstavbě EDU 5)  předala   13. 11.   ve smyslu zák. 100/2001 Sb   dokumentaci EIA na Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Začala se tak další etapa přípravy výstavby pátého bloku EDU.

Již koncem října se uskutečnil na JE Dukovany seminář pro starosty obcí z  okolí EDU v souvislosti s připravovaným podáním pro EIA (studie vlivu stavby EDU 5 na životní prostředí). Ředitel výstavby EDU 5 Martin Uhlíř ze společnosti EDU II a.s. se svým týmem informoval starosty o procesu EIA pro výstavbu nového bloku EDU 5, který se v této době rozjíždí.

První krok k EIA pro EDU 5 však byl již udělán, na jaře. Bylo vyhlášeno tzv. zjišťovací řízení, ve kterém se předběžně vyjádřili dotčení účastníci řízení. Podle výsledků zjišťovacího řízení byl doplněn v detailech obsah vlastní Dokumentace EIA

Dokumentace EIA je zpracována podle zákona 100/2001 Sb, jehož poslední novela vstoupila v platnost 1.11. Dokumentaci zpracovávala osoba akreditovaná Ministerstvem životného prostředí Dokumentace má na 500 stran s dalšími 800 stranami dokladujících a vysvětlujících příloh. Již dříve vznikla dceřiná společnost ČEZ s názvem EDU II a.s. To je firma, která připravuje výstavbu pátého bloku EDU.

Dokumentaci předá MŽP na dotčená místa. Protože je to EIA mezinárodní, bude předána i do  Rakouska, Německa, Polska, Maďarska a Slovenska. A mnoha dalším účastníkům procesu EIA.  V okolí EDU se jedná o celkem 14 nejbližších obcí.  Všichni dotčení mohou vyjádřit svá stanoviska k dokumentaci. Dokumentace se týká jak vlastní budoucí elektrárny a vlivu jejího provozu na životní prostředí, tak i vlastní výstavby a ovlivňování životního prostředí při ní.

Po předání připomínek na ně musí zpracovatel reagovat a dokumentaci doplnit. Poté bude následovat tzv. veřejné projednání. Při něm se dotčené subjekty sejdou a budou veřejně projednávány připomínky.

Výsledek veřejného projednání bude posléze doplněn do dokumentace.

K této finální verzi dokumentace EIA nakonec vydá MŽP své definitivní stanovisko.

Předpokládá se, že celý proces může trvat i několik let.

Důležité je ale začít. A to se stalo právě nyní v polovině listopadu 2017.

 

Ze zahraničí

NASA testuje prototyp reaktoru “Kilopower”

November 2017 WNA: NASA (The National Aeronautics and Space Administration ) , připravuje tento měsíc první experimentální spuštění  reaktoru pro budoucí let na Mars. Jde o reaktor s kovovým U 235 o  výkonu 1- 10 kWe. Teplo z aktivní zóny se má odvádět tekutým sodíkem.  Pro  konverzi teplo - elektrická energie je použitý Stirlingův motor (motor s vnějším spalováním) pohánějící alternátor.

Dosud se pro takové vzdálené mise používaly zdroje na bázi radiotermogenerátorů s termočlánky, které využívají tepla z radioaktivního rozpadu Pu 238. Takové zdroje pracují několik let a jsou bez pohyblivých částí. Jejich výkon je však dosahuje max. necelý kW. NASA doufá, že navrhovaný princip s reaktorem by mohl poskytovat výkony desítky až stovky kW možná i MW.

Sogin začal demontáž JE Garigliano

15 Nov (NucNet): Italská firma Sogin dokončila v rámci přípravy prostor na likvidaci  JE Garigliano v jihozápadní Italii demontáží 95 m vysokého komína. Původní demontovaný komín byl nahrazen lehkým kratším komínem, který bude používán po celou dobu demontáže elektrárny. Odhaduje se, že likvidace bude stát 7,2 mld. €.

JE Garigliano  byl 150 MW varný reaktor v provozu 1964 – 1982 

Dohoda Filipíny Rusko  

16 Nov (NucNet): Filipiny a Rusko uzavřely dohodu o rozvoji v oblasti jaderné energie. Na základě této dohody bude zpracována studie proveditelnosti pro projekt znovuobnovení dostavby JE Bataan nedaleko Manily v jihovýchodní části země. Výstavba bloku Westinghouse zde byla zastavena v roce 1985. Ted se zvažuje znovuobnovení výstavby.

Průzkumné práce pro kanadské úložiště RAO byly zahájeny

13 November 2017 WNA : Kanadská  Nuclear Waste Management Organisation (NWMO), která je odpovědná za ukládání radioaktivních odpadů  zahájila průzkumné vrty pro geologický průzkum pro potenciální lokality úložiště  použitého jaderného paliva. Vrty byly zahájeny na lokalitě Revell Batholith asi 35 km západně od městečka v provincii Ontario

China a Vietnam budou spolupracovat v oblasti jaderné bezpečnosti

13 November 2017 WNA: Státní dozory Vietnamu a Číny v oblasti jaderné bezpečnosti podepsali dohodu o spolupráci v oblasti zvyšování úrovně kontrol a jaderné bezpečnosti.  Nguyen Tuan Khai, ředitel Vietnamského dozoru (Vietnams Agency for Radiation and Nuclear Safety (VARANS)), podepsal dohodu o spolupráci s Hong Xiaoming, čínským velvislancem zastupujícím čínského regulatora (Chinas National Nuclear Safety Administration).

Dohoda byla podepsána při setkání  čínského prezidenta Xi Jinpinga a vietnamského generálního tajemníka Nguyen Phu Tronga.

První parogenerátor na JE Fuqing 5 byl instalován

13 November 2017 WNA: První ze tří parogenerátorů na JE Fuquing 5 v provincii Fujian  byl instalován. Staví se zde čínský blok Hualong one (PWR 1000 MW čínské provenience). Předpokládá se zahájení provozu v roce 2019, výstavba byla zahájen v březnu 2015.

Parogenerátor ZH 65 váží 365 t a je dlouhý přes 21 m a

JE Rooppur v Bangladéši získala stavební povolení

9.11.2017 (Atominfo): Bangladéšský regulační úřad BAERA vydal 4. listopadu 2017 společnosti BAEC licenci na projektování a výstavbu JE Rooppur. Tím byla potvrzeno, že projekt VVER-1200 splňuje tamní bezpečnostní požadavky.

Pro Rooppur byly vybrány reaktory VVER-1200 verze, která byla postavena v Novovoroněžské JE-II. První blok uvedené elektrárny byl uveden do provozu v únoru 2017, čímž tento typ získal provozní reference. Jde o evoluční projekt generace III+, který plně odpovídá mezinárodním bezpečnostním normám. Projekt uplatňuje koncepci hloubkové ochrany, která je zásadní pro všechny systémy ochrany jaderné elektrárny. Hlavními rysy této koncepce je víceúrovňovost bezpečnostních bariér a systémů a opatření pro omezení dopadu hypotetické těžké havárie na životní prostředí. To garantuje bezpečnost pro okolní prostředí, obyvatelstvo i personál elektrárny.

„Inženýringová společnost ASE v roli generálního dodavatele plní všechny své povinnosti při výstavbě JE Rooppur v souladu s harmonogramem. Dne 4. listopadu jsme od úřadu BAERA získali povolení, které nám otevírá cestu k rozjetí prací v lokalitě v plném rozsahu. Na listopad 2017 máme naplánováno zahájení betonáže základů reaktorové budovy, což je oficiálně považováno za zahájení výstavby,“ řekl Alexandr Chazin, viceprezident společnosti ASE pro zahraniční projekty.

Spuštění prvního bloku je naplánováno na rok 2023, druhého bloku na 2024.

Výstavba JE Rooppur probíhá podle mezivládní dohody mezi Ruskem a Bangladéší podepsaného v listopadu 2011. Generální smlouva na projektování, výstavbu a spouštění dvou bloků typu VVER-1200 byla podepsána v prosinci 2015. Elektrárna vyroste zhruba 160 km od hlavního města Dháka na břehu řeky Gangy. 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany