Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 2. 2.2019

4.2.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu bloky 1, 2 a 4. Blok 3 se kontroluje a připravuje na spouštění po odstávce. V Temelíně jsou oba bloky na plném výkonu.

Z domova: O lokalitách pro hlubinné úložiště Rada SURAO opět nerozhodla

Ze světa: Výstavba JE Roopur v Bangladeši jde podle harmonogramu, spouštění se plánuje na 2023/24. MAAE konstatuje, že likvidační práce  na Fukišima probíhají úspěšně.  Odstavení některých francouzských JE není signálem o odchodu od jaderné strategie energetiky.

Westinghouse pracuje na obnovení výroby paliva typu  VVER-440. Rolls-Royce žádá vládu o podporu projektů SMR.  Výroba elektrické energie jadernou cestou v Číně stoupla o 18,6%  v roce 2018. Rosatom začal testovat tolerantní palivo pro ruské i zahraniční reaktory. KHNP spolupracuje se společností Sargent & Lundy v rámci rumunského projektu. Belgický Elektrabel obdržel souhlas se znovu najetím JE Doel 2.

Provoz EDU

1. blok –100 %  

2. blok –100 % 

3. blok – spouštění bloku po odstávce , režim 5

4. blok - 100 % 

Výroba letos 1114 GWh

 

Provoz ETE

1. blok- výkon 1092 MWe, výroba letos  810 GWh

2. blok– výkon 1095 MWe, výroba letos  814 GWh

 

Ze světa


Výstavba JE Roopur v Bangladeši jde podle harmonogramu, spouštění se plánuje na 2023/24

1 Feb (NucNet):  Bangladéš plánuje pokrýt 9% produkce elektrické energie v příštím desetiletí z obou reaktorů budovaných na JE Roopur

Spouštění JE Roopur  160 km od Dháky se očekává v roce 2023, respektive 2024. Staví se zde dva bloky VVER 1200 MW  V392 M. Blok tohoto typu je již v provozu na JE Voroněž II/1 v Rusku

 

MAAE konstatuje, že likvidační práce  na Fukišima probíhají úspěšně

31 Jan (NucNet):  Významný progress se dosáhl na stabilizaci post havarijní situace na JE Fukushima v Japonsku, Nicméně stále kritický zůstává nakládání a likvidace velkého množství kontaminované vody. Vyplývá to ze závěru mise MAAE

 

Odstavení některých JE není signálem o odchodu od jaderné strategie energetiky

30 Jan (NucNet): Jaderná energie hraje důležitou roli ve francouzské energetické strategii a plány trvale vypnout čtyři až šest reaktorů do roku 2028 nenaznačují, že vláda hodlá odejít od jádra. Rozhodnutí je motivované technickými problémy a výrobními náklady některých reaktorů. Čekáme na zprovoznění Flamanville 3 říká ministr ekologie  François de Rugy.

 

Westinghouse pracuje na obnovení výroby paliva typu  VVER-440

30 Jan (NucNet): Americký Westinghouse Electric Company se snaží obnovit své kapacity pro výrobu jaderného paliva pro reaktory typu VVER-440, oznamuje CEO společnosti Jose Emeterio Gutierrez.

 

Rolls-Royce žádá vládu o podporu projektů SMR

28 Jan (NucNet): Rolls-Royce a její partneři  poptávají britskou vládu o více než 200 milionů liber na  financování rozvoje podnikání v oblasti rozvoje malých modulárních reaktorů říká zpráva Financial Times.

 

Výroba elektrické energie jadernou cestou v Číně stoupla o 18,6%  v roce 2018

28 Jan (NucNet):Čínská flotila jaderných elektráren (46 bloků na 17 lokalitách) vyrobila v roce 2018 294 TWh elektrické energie. Je to nárust proti roku 2017 o 18,6 %, říká agentura Čínská Federace jaderných společností  ( CHFEPE).

 

Rosatom začal testovat tolerantní palivo pro ruské i zahraniční reaktory

28.1.2019 NucNet, Atominfo: První experimentální palivové kazety s tzv. palivem ATF (z angl. accident tolerant fuel) byly 28. ledna 2019 zavezeny do testovací smyčky výzkumného reaktoru MIR v institutu NIIAR (Dimitrovgrad), čímž začaly jejich reaktorové zkoušky. Práce probíhají v rámci projektu ruské korporace pro atomovou energii Rosatom na vývoj a komercionalizaci jaderného paliva odolného vůči těžkým haváriím.

Dvě experimentální palivové kazety byly vyrobeny v podniku NZCHK (součást Palivové společnosti Rosatomu TVEL) a obsahují proutky určené jak pro reaktory VVER, tak pro západní verze tlakovodních reaktorů. Tyto proutky mají celkem čtyři různé kombinace materiálu pokrytí a palivových tablet: Tablety byly vyrobeny jak z tradičního oxidu uraničitého, tak z uran-molybdenové slitiny s vyšší hustotou a tepelnou vodivostí. Jako materiál pokrytí byla použita zirkoniová slitina s chromovým povlakem, nebo slitina chromu a niklu.

Každá kazeta se skládá z 24 proutků s různými kombinacemi materiálů. V reaktoru MIR budou vytvořeny podmínky panující během provozu v reaktorech VVER a západních tlakovodních reaktorech, pro které ruský TVEL vyrábí palivo TVS-Kvadrat svého vlastního designu. Konstrukce výzkumného reaktoru umožňuje provádět měření ve dvou oddělených smyčkách, díky čemuž může být souběžně testováno palivo pro ruské i západní tlakovodní reaktory.

„Výrobě experimentálního tolerantního paliva předcházela rozsáhlá práce vědců a konstruktérů palivové divize Rosatomu. Probíhal detailní výzkum materiálů, ladily se nové technologie nanášení povlaků a odporového svařování a byly prováděny laboratorní zkoušky vzorků. Volba konkrétních materiálů nebyla dána jen výsledky výzkumu, ale vycházeli jsme také z mnohaletých zkušeností ruského jaderného průmyslu, protože některé ze zkoumaných materiálů jsou úspěšně používány v konstrukci palivových kazet pro výzkumné reaktory a v aktivních zónách reaktorů jaderných elektráren a jaderných plavidel,“ uvádí viceprezident pro vědecko-technickou činnost společnosti TVEL Alexandr Ugrjumov.

První fáze reaktorových zkoušek a následovné analýzy tolerantního paliva bude dokončena v roce 2019. Na základě získaných informací bude vybrána optimální kombinace materiálů palivového proutku a proběhnou výpočty neutronových parametrů aktivních zón tlakovodních reaktorů. Další důležitou etapou se stane zavezení palivových kazet s pilotními tolerantními proutky do reaktoru jedné z ruských jaderných elektráren.

Jako tolerantní palivo se označuje jaderné palivo, které je odolné vůči nadprojektovým haváriím jaderných elektráren spojených se ztrátou schopnosti chladit reaktor. Dokonce i v tomto případě musí tolerantní palivo vydržet dostatečně dlouhou dobu, aniž by byla porušena jeho těsnost a aniž by se rozběhla reakce rozkládající vodu na kyslík a vodík. Zavedení tolerantního paliva by posunulo bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren na zcela novou úroveň. V Palivové společnosti Rosatomu TVEL má na starosti výzkumné a konstrukční práce při vývoji tolerantního paliva výzkumný ústav VNIINM.

 

KHNP spolupracuje se společností Sargent & Lundy v rámci rumunského projektu

28.1.201926.1.2019 Atominfo: Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) podepsala dohodu s americkou inženýrskou firmou Sargent & Lundy o spolupráci na plánované modernizaci projektu Rumunské jaderné elektrárny Černá voda.

Rumunsko má dva těžkovodní reaktory (PHWR) o výkonu 650 MW elektrických ve své jaderné elektrárně Černá voda. Společně dodávají 17 % elektřiny spotřeby  země.

Součástí modernizačního projektu elektrárny Černá voda je naplánovaná objednávka zařízení pro odstraňování tritia, ukládání radioaktivního odpadu a nové tlakové kanály.

Jaderné reaktory v Černé vodě jsou stejného návrhu jako jaderné reaktory v jihokorejské elektrárně Wolsong, kde nyní KHNP dokončila modernizaci projektu. Společnost Sargent & Lundy se také účastní na úpravě kanadských PHWR.

„S ohledem na to, se očekává, že společnost bude schopna přinést novou životaschopnost domácímu jaderně energetickému průmyslu prostřednictvím společného postupu s domácími jadernými společnostmi a rumunskou jadernou elektrárnou,“ dodalo KHNP.

Jihokorejská společnost sdělila, že se plánuje soustředit na úsilí o získání závazku v Evropě, včetně České republiky a Polska.

Původně byla jaderná elektrárna Černá voda, umístěná v regionu Constanta, navržena pro 5 reaktorů CANDU 6. První dva bloky začaly svůj komerční provoz v letech 1996 a 2007.

V říjnu 2017 společnost Societatea Nationala Nuclearelectrica SA obdržela souhlas s akcionářem na vylepšení prvního bloku elektrárny Černá voda. První fáze rekonstrukce projektu bude zahrnovat „aktivity potřebné k zajištění provozu prvního bloku po dobu dalších 30 let. To znamená prodloužení provozu elektrárny na plném výkonu z původně plánovaných 210000 hodin,“ sdělila společnost Nuclearelectrica. Dokončení rekonstrukce bloku se očekává mezi prosincem 2026 a prosincem 2028

 

Belgický Elektrabel obdržel souhlas se znovu najetím JE Doel 2

28 January 2019 WNN: Belgický dozor  Federal Agency for Nuclear Control (FANC), souhlasí se znovuspuštěním bloku 2 JE Doel po provedených opravách korozního napadení potrubí chladicí vody bezpečnostních systémů. Opravy na bloku 1 pokračují.

Netěsnosti na potrubí bloku 1 byly nalezeny v dubnu 2018 a podobná korozní  napadení byla nalezena i na 2.  bloku. FANC však konstatoval, že napadení bloku 2 bylo menšího rozsahu než bloku 1. Elektrabel vyměnil napadená potrubí. Příčinu napadení vidí Elektrabel v únavě materiálu

 

Z domova

Rozhodnutí o snížení počtu míst pro hlubinné úložiště se odkládá

Zpravodajství ČTK  Praha 30. ledna (ČTK) - Rozhodnutí o snížení počtu možných míst pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR se odkládá. Mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Lucie Steinerová ČTK řekla, že rada úřadu dnes o záležitosti a snížení počtu vytipovaných míst z devíti na čtyři opět nerozhodla. Podle předsedy rady a náměstka ministryně průmyslu Reného Neděly chce rada mimo jiné počkat na geofyzikální data, jež mají být k dispozici příští rok.
"Všechny dosavadní analýzy, na jejichž základě mělo být radou učiněno rozhodnutí pro zúžení výběru lokalit hlubinného úložiště, zatím vycházejí pouze z archivních dat, povrchových údajů a dalších prací. Zatím nemáme geofyzikální data, ta by měl SÚRAO mít k dispozici až na konci prvního čtvrtletí příštího roku," uvedl dnes Neděla.
Rada se podle něj shodla na tom, že do konečné dokumentace je třeba výsledky geofyzikálních dat zapracovat. "Rada SÚRAO ke svému finálnímu stanovisku požaduje zpracovat kompletní harmonogram postupu, včetně zahrnutí výsledků geofyzikálních výzkumů v širším okolí lokalit. To vše zároveň i v návaznosti na přípravu odpovídající legislativy pro zajištění transparentnosti," podotkl Neděla. Chtějí zapojit i dotčené obce, dodal.
Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky z Platformy proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 32 obcí a měst a 14 spolků. Její mluvčí Martin Schenk bere dnešní rozhodnutí jako potvrzení správnosti postoje platformy. "Tvrdili jsme to celou dobu, že SÚRAO nemá hodnověrná data pro vyhodnocování lokalit. Potvrdilo se to, co jsme říkali, že není kam spěchat a je potřeba celý proces transparentně nastavit, nějakým způsobem do toho zapojit obce a pak teprve vybírat," řekl dnes ČTK.
Platforma už dřív uvedla, že výběr je uspěchaný a provedený na základě archivních dat a do pořadí může zasáhnout výsledek geofyzikálního průzkumu, který ještě neskončil. "Uvidíme, zda bude SÚRAO konat podle toho, co dnes rada prohlásila," uzavřel Schenk.
Rada návrh na snížení počtu lokalit řešila v půlce prosince, kdy si vyžádala doplnění materiálu správy. Z vyjádření ředitele státního podniku Diamo Tomáše Rychtaříka v lednovém občasníku firmy vyplývá, že jednou ze čtyř vybraných lokalit má být zřejmě Kraví hora na Žďársku.
Mezi zvažované lokality patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren - Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína. Finální lokalita má být vybrána v roce 2025.
Rada SÚRAO je poradním orgánem ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Má hlavně dohlížet na hospodárné a účelné vynakládání peněz. Členy jmenuje ministryně průmyslu a obchodu. Jsou mezi nimi zástupci orgánů státní správy, původců radioaktivních odpadů a veřejnosti.
Podle Platformy proti hlubinnému úložišti je postup při výběru lokality selháním státní správy. "Neumí a nechce jednat se samosprávami i obyvateli těchto měst a obcí poctivě, otevřeně, bez manipulací a podle předem zveřejněných pravidel. Nedojde-li k zásadní změně, bude zbytečný konflikt pokračovat i nadále," uvedli v dnešní tiskové zprávě.
Loni v červenci schválila vláda materiál, který počítal s tím, že MPO navrhne snížení počtu vyhlédnutých míst pro úložiště z devíti na čtyři do konce ledna 2019. Tento termín se tak splnit nepodaří.
Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů v areálech elektráren.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany