Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 2. květen 2014

2.5.2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

Všechny bloky EDU jsou v nominálním provozu. Provoz je bezpečný a spolehlivý v rámci Limit a podmínek. Odstávka na bl č. 2 byla ukončena 29.4. a trvala 30 dní . Teď je před EDU provoz na plném výkonu bez odstávek až do 7.září, kdy je plánována odstávka na bloku č. 1. Čtyři bloky EDU tak vyrobí denně 48 GWh elektrické energie.

Ke dnešnímu dni byla překonána hranice 5000 GWh letos bezpečně vyrobené elektrické energie.

OBK

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany (OBK) se sešla 30.4. na svém pravidelném zasedání. Vedení EDU seznámilo komisi s výsledky provozu, průběhu odstávky na 2. bloku, bezpečnostní situací a dalších provozních záležitostech. EDU získalo již po 6. (poprvé v roce 1999) titul Bezpečný podnik po náročné prověrce ČUBP. Byly zahájeny realizace dalších bezpečnostních opatření po stress testech. Na EDU pracuje dnes 711 kmenových zaměstnanců a celkem 1155 zaměstnanců ČEZ, včetně pracovníků společných a korporátních útvarů.

Členové OBK se ptali na situaci a další postup ČEZ po zrušením tendru na ETE 3,4 a vyslovili znepokojení z budoucího udržení znalostí a získávání nových mladých pracovníků nejen v ČEZ, ale i v Českém jaderném průmyslu. Dotaz byl položen na situaci s opravami a náhradními díly velkých technologických komponent (cirkulační čerpadla) a dále na dodávky paliva, inženýrských činností a náhradních dílů ze SNS s ohledem na Ukrajinskou krizi. Letošní atypický průběh zimy a jara inicioval otázku, jak je elektrárna připravena na extrémní sucha a dlouhodobý nedostatek vody. Vedení elektrárny přislíbilo připravit odpovědi na tyto otázky a OBK bude o nich jednat na svém příštím zasedání. Členové OBK si prohlédli další nové materiální zabezpečení pro případ mimořádných situací a svými ústy vyzkoušeli kvalitu firmy Eurest. Byl dohodnut rychlejší a operativnější způsob informování členů OBK v případě mimořádných situací na EDU. Závěrem jednání byli členové OBK seznámení s přístupem ČEZ, jak je personál EDU připravován na komunikaci v případě mimořádné situace.

 

Konference

ENC 2014 Prestižní jaderná konference European Nuclear Conference (ENC). Bude 11.- 14. května 2014 v Marseille, Francie

ATOMEXPO 2014 - 6. mezinárodní forum, konference s výstavou jaderných technologií bude 9. – 11. června v Moskvě

Konference Budoucnost EDU bude 12. června 2014 ve Valči na Třebíčsku, program a registrace se na http://www.budoucnostedu.cz/. Účast je pro starosty a delegáty obcí Energoregionu 2020, Ekoregionu 05, Dukovan a Rouchovan, jakož i členů OBK a Energetického Třebíčska zdarma. Konferenci pořádá Energetické Třebíčsko a OBK

Seminář hospodářského výboru Senátu PČR „EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY ZPŮSOBENÉ UZAVŘENÍM VELKÉHO ZDROJE ENERGIE“, se koná v pátek dne 23. května 2014 od 10.00 hod. v Jednacím sále Valdštejnského paláce.

 

Co se stalo ve světě

Pan Luis E. Echávarri, Generální ředitel OECD NEA (Nuclear Energy Agency), byl za svůj přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné energetiky vyznamenán 22.4. Španělskou vládou Řádem Sv. Isabely a 29.4. Japonskou vládou řádem Vycházejícího slunce.

 

Švédský jaderný dozor zahájil konzultace s veřejností o projektu hlubinného úložiště

29. Apr (NucNet)

Švédský státní dozor nad jadernou bezpečností (obdoba českého SUJB), začalo sbírat připomínky a komentáře veřejnosti k projektu společnosti SKB, která připravuje

výstavbu hlubinné geologické úložiště pro vysoce radioaktivní odpad (zejména použité jaderné palivo). Veřejnost by se měla vyjadřovat k tomuto projektu do konce října 2014.

 

Bude VVER v Jordánsku?

29.04.2014 ROSATOM

Náměstek Rosatomu pro mezinárodní záležitosti N. Spasskij zahájil 28.4. řadu konkrétních jednání s vysokými představiteli Jordánského království na téma možné

dodávky a výstavby Jaderné elektrárny ruské provenience v Jordánsku. Obě strany potvrdily trvající zájem a připravují společně další postup, který byl nastartován v lednu 2014 při návštěvě CEO ROSATOM S.V,. Kirienka v Jordánsku.

 

Jaderná elektrárna pro Bělorusko

29.4.2014 ROSATOM

Běloruská státní společnost Belarus AES požádala v únoru 2013 o výstavbovou licenci pro dva bloky Jaderné elektrárny na lokalitě Ostrovets v Bělorusku. V září

2013 obdrželi povolení k zahájení výstavby a v listopad 2013 se začalo betonovat na bloku č. 1. První beton pro Ostrovets 1. Licenci pro výstavbu druhého bloku obdržela společnost v únoru 2014, ale betonážní práce začaly až nyní. Společnost vypsala již dříve výběrové řízení na dodávku reaktoru. Přihlásila se AREVA (EPR) a Westinghouse (AP100( a Atomstrojexport. Vítězem soutěže se stal Atomstrojexort s blokem VVER 1200 vzor 2006 od St Petersburgského Atomenergoprojektu

Spouštění prvního bloku je Ostrovets, která je v regionu Grodno se očekává kolem roku 2020.

 

Kalendárium

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček

2. květen v pražském Klementinu min −1,2 °C (1935), průměr 12,7 °C (od 1961), max.29,7 °C (2005)

 

2. 5.1494 – Kryštof Kolumbus poprvé uviděl zemi, jež byla později nazvána Jamajka

5. 5.1961 – Alan Bartlett Shepard mladší (1923–1998) se stal prvním Američanem ve vesmíru. Vesmírný let v lodi Freedom 7 trval 15 minut, což byl méně než jeden úplný oblet Země.

6. 5.1945 – Druhá světová válka: Americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila město Plzeň

6. 5.1937 – Při přistávání na letišti Lakehurst v New Jersey explodovala vzducholoď Hindenburg

7. 5.1945 – V Remeši byl podepsán protokol o úplné bezpodmínečné kapitulaci Německa

8. 5.1886 – V Atlantě uvádí lékárník John Pemberton do prodeje „šumivý lék“ Coca-Cola

9. 5.1945 – V Berlíně byl podepsán dodatečný protokol o bezpodmínečné kapitulaci Německa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany