Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 20. 3.2020

22.3.2020

Jednou větou:

V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3  odstávka pro výměnu paliva a revize.

V Temelíně blok č. 1 v odstávce pro výměnu paliva a revize od 13. 3. večera. Blok 2 je v provozu

Zprávy z tuzemska: Výroba ČEZ v roce 2019. Jaderný reaktor do každé dědiny. Odborníci mají posoudit přínos jádra.

Zahraniční zprávy:  Vattenfall zapojený do estonské studie o malých a středních podnicích. Rusko a Bangladéš rozšiřují jadernou spolupráci. Oklo předloží první rozšířenou licenci na licenci reaktoru.  Studie ukazují, že Spojené království musí řešit mezeru v generaci podpory jaderné energie. Kyushu EPC odstavuje JE Sendai 1

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100%

3. blok – odstávka pro výměnu paliva a revize, 42 den, režim 6 (palivo zavezeno do reaktoru)

4. blok -  100 %,

Výroba letos   2 626  GWh

 

Provoz  ETE

ETE 1  odstávka , výroba 1793 GWh. Odstávka od 13.3.

ETE 2 1094  MWe  výroba 2 075 GWh

provoz v souladu s LAP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz).

 

VE Kořensko ETE 3.

Dva tisíce tři sta megawatthodin elektřiny vyrobil loni „temelínský třetí blok“ v elektrárně Kořensko. Vodní elektrárna na levém břehu Vltavy totiž využívá vodu, kterou její větší kolegyně vrací do Vltavy. Před vypuštěním do nejdelší české řeky stihne voda roztočit Peltonovu turbínu o výkonu až 1 MWe. Od začátku provoz v roce 1999 vyrobila malá vodní elektrárna Kořensko 36 286 MWh elektřiny..

 

Jak to dělají na Čukotce.

Na stránkách CNN jsem několikrát psal o tzv. plovoucí jaderné elektrárně.  Jen připomenu o co jde. Velká loď se dvěma malými jadernými reaktory. Loď postavená jako ledoborec, ale bez motoru a šroubů je dopravena zpravidla na velmi odlehlé a vzdálené místo planety. Na místo, kde sice žijí a pracují lidé, ale není tam žádné dálkové elektrické vedení. Zpravidla na takovém místě pracuje autonomní elektrická síť. Kde jsou taková místa? Prakticky na celém severním pobřeží Ruska.  Rosatom vyvinul a postavil tzv. plovoucí jadernou elektrárnu. Tu připojil na konci loňského roku  ve městě Pevek na Čukotce k síti. Elektrárna tak dodává nějaký 75 MWe se současným odběrem tepla. Tato plovoucí elektrárna v budoucnu nahradí současný zdroj elektrické energie, kterými je Bilibinská jaderná elektrárna (čtyři bloky 12 MWe).

Myšlenka plovoucí elektrárny není nová, běžně jsou používány pro odlehlá místa vyřazené lodě s diesel generátory. Američané v šedesátých letech používali loď Sturgis s jaderným reaktorem o výkonu 10 MW  pro dodávku elektřiny pro Panamský průplav. Ale o tom všem jsem již psal.

Proč se k tomuto tématu vracím?

Řešení plovoucí jaderné elektrárny s poetickým názvem Akademik Lomonosov má jednu unikátní koncepční zvláštnost. Tou jsou ubytovací prostory pro 350 specialistů zajišťujících provoz této elektrárny. Prostě všichni bydlí na palubě. K tomu mají poměrně slušný komfort se saunou, tělocvičnou, bazénem a dalším podobným vybavení. Pokud si vzpomínám, je „vachta“  půl roku.

Když si uvědomíme, že to je za polárním kruhem, kde řádí polární noc a je tam pekelná zima a tma, je to řešení, které zajistí přítomnost kvalifikovaného personálu, hnedle vedle reaktoru.

Možná   řešení dočasného ubytování vedle reaktoru, může být řešením pro karanténní stavy, kdy potřebujeme mít na JE kvalifikovaný personál s minimalizací jeho ohrožení vnějšími vlivy.

Držme EDU i ETE všechny palce ať projedou současnou situaci s minimem problémů.

 

 

Kalendář akcí – nezapomeňte

Termíny akcí se mohou měnit v souvislosti s národní epidemiologickou situací

  • Energochemie 2020. 23. – 24.4.  Třebíč,

Odborný seminář ENERGOCHEMIE je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších www.energochemie.cz - registrace je online tamtéž

  • SAFE AND SUSTAINABLE FUEL CYCLE BACK END 2020 (SSFC 2020), Praha, 18. a 19. 5. 2020.  Příprava a realizace konce palivového cyklu www.ssfc.cz 
  • Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020  celostátní odborná konference v rámci zahájení Jaderných dnů nový termín 23.-24.9. 2020 zahájení v 10 hod. plenární zasedání 10:30 – 12:30 https://www.jadernedny.cz/ 
  • JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni, nový termín 23.9. – 27.10.2020 https://www.jadernedny.cz/ 
  • NUCLEAR ENCOUNTER 2020 – nový termín  8. – 9. 10. 2020 třetí ročník konference. Modra, Slovensko. Profesní setkání provozovatelů JE a servisních organizací jaderných elektráren.  Více na http://nuclearencounter.alveda.cz.
  • All 4 Power All for Power Conference 2020, 26. a 27. listopad  2020  www.afpc2020.com

 

Z domova


Výroba ČEZ v roce 2019

WNN,  18.3. 2020:  společnost ČEZ vyrobila v roce 2019  64.6 TWh elektrické energie. Je to o 2% více než v roce 2018. V bezemisních jaderných zdrojích vyrobil ČEZ  30,2 TWh , to je o 0,3 % více než v předchozím . Sdělil to  Martin Novák člen PAS a finanční ředitel ČEZ. ČEZ provozuje 6 jaderných bloků čtyři VVER 440 v Dukovanech a dva VVER 1000 v Temelíně.

 

Jaderný reaktor do každé dědiny

Forbes NEXT  19.3.2020,  PAVEL P. NOVOTNÝ :  PŘEDSTAVTE SI SVĚT, ve kterém elektrickou energii nebudou produkovat jen obrovské jaderné či uhelné elektrárny, přerostlé větrníky či hektarová pole osázená slunečními panely, ale nenápadná válcovitá zařízení velikosti větší zasedačky. Podle mnohých expertů budoucnost energetiky patří modulárním jaderným mikroreaktorům. A Češi v nich patří ke světové špičce.
„Malý reaktor nemůže nahradit ten velký v Dukovanech. Ale pokud se držíme plánu, že v roce 2050 má být uhlíková stopa nula, je to určitě součást řešení.
V budoucnu budou existovat vedle sebe velké zdroje a zdroje malé. Určitá část z obnovitelných zdrojů a část, třeba polovina, z jádra,“ myslí si Marek Ruščák, vedoucí projektu modulárních jaderných reaktorů z Centra výzkumu Řež.
Malými reaktory se rozumí ty s výkonem do 300 megawattů, mikroreaktory mají výkon kolem 20 megawattů. Pro srovnání, jeden reaktor Dukovan disponuje výkonem 510 megawattů. Celkem má elektrárna v provozu čtyři.
Výhoda malých modulárních reaktorů spočívá v jejich jednoduchosti, což má mít pozitivní dopad na jejich cenu, výrobu i bezpečnost. „Složitost velké elektrárny typu Temelína je její největší nevýhoda. V modulárním reaktoru nemáte žádnou změť trubek. Součásti lze vyrábět ve velkých sériích, jejich kompletace je snadná. Zjednodušeně si představte skládání skříní z Ikey,“ naznačuje ani ne třicetiletý jaderný inženýr. Sám přiznává, že vývoj a následné zavedení do praxe jsou běh na dlouhou trať.
Nejdál je v tomto ohledu americký NuScale se svým projektem lehkovodních malých reaktorů. Ten by měl získat licenci v roce 2026.
První spuštění provozu lze očekávat o pár let později.
Češi jdou ale se svým projektem ještě dál, neboť jejich výzkum se týká mikroreaktorů čtvrté generace do 20 megawattů.
Ty mají být ještě menší než ty americké. Navíc jsou unikátní v tom, že místo vody používají k přenosu tepla sůl. Ta má v mnoha ohledech lepší vlastnosti.
Je například spočítané, že jeden mikroreaktor o výkonu 20 megawattů by obsloužil na 16 tisíc domácností. Mohly by si je pořizovat velké firmy, města a vesnice. V reálu by mohlo jít o objekty velikosti výměníkových stanic, jež známe z městských sídlišť.
Podle vlastností se zatím jeví nejlépe využití modulárního mikroreaktoru v teplárenství. Cenu zatím inženýři nechtějí odhadovat, neboť do ní vstupuje příliš mnoho těžko předvídatelných faktorů.
„My teprve ladíme design. Myslím, že naše reálné zavedení do provozu může být tak 10 let po Američanech,“ dodává Ruščák. Jeho současný projekt navazuje na několik projektů v oblasti nukleárních výzkumů.
„Máme tu náskok. Česko je unikátní ve své základně v oblasti jaderné energetiky. Tolik expertů a specializovaných firem má málokterá země. Máme tu kapacity, které mají přímou zkušenost se stavbou jaderných elektráren. To dělá z Česka zemi, na kterou se obrací pro informace i mnohem větší a bohatší státy,“ říká k tomu Ruščák. Podle něj pomáhá i fakt, že v Česku má jádro nesrovnatelně lepší reputaci než v jiných zemích.

 

Odborníci mají posoudit přínos jádra

iuhli.cz  18.3.2020: Sedm evropských energetických firem včetně společnosti ČEZ vyzvalo Evropskou komisi, aby nezávislí odborníci a vědci zhodnotili přínos jaderné energie ke klimatickým cílům Evropské unie. Bez hlubší analýzy podle nich hrozí, že jaderná energetika vypadne ze seznamu udržitelných ekonomických činností, čímž by se výrazně zbrzdily investice do nové výstavby a prodlužování životnosti stávajících zdrojů.
Iniciativa reaguje na aktuální závěry evropské Technické expertní skupiny pro udržitelné finance. Ta měla mimo jiné za úkol stanovit kritéria pro roztřídění energetických zdrojů podle toho, zda přispívají k dlouhodobým klimatickým cílům Evropské unie, či nikoliv. Zatímco s energií z uhlí, větru, slunce či biomasy si expertní skupina poradila poměrně snadno, jaderná energetika podle ní představuje příliš složitou problematiku, uvedla mluvčí ČEZ Alice Horáková.
Vedoucí představitelé společností ČEZ, EDF, Fortum, Nuclearelectrica, Orano, PGE a Slovenské elektrárne proto podle ní žádají, aby Evropská komise umožnila vznik nové nezávislé pracovní skupiny složené z odborníků, včetně expertů na radiační ochranu a jaderné odpady, která by tuto oblast do hloubky posoudila.
„Technická expertní skupina sama přiznává, že jádro je pro zhodnocení z jejich pohledu příliš komplexní. Pokud Evropské komisi a jejímu Společnému výzkumnému středisku (JRC) odborné kompetence v této oblasti chybí, je logicky zapotřebí nezávislé expertní posouzení. A z mého pohledu také účast národních jaderných regulátorů, kteří mají výhradní vhled do jaderných zařízení," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, který výzvu za českou firmu podepsal.
Podle pondělní zprávy expertní skupiny jaderná energie sice významně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů, ale na druhou stranu nelze s jistotou tvrdit, že nezpůsobuje jiné významné škody dalším cílům takzvaných zelených financí, zejména z pohledu radioaktivních odpadů.
Signatáři výzvy však mimo jiné poukazují, že evropské země jsou v otázce dlouhodobého bezpečného ukládání vyhořelého jaderného paliva a dalších radioaktivních odpadů nejdál na světě - ve Finsku již vzniká hlubinné úložiště, Švédsko a Francie jsou s plány přípravy rovněž v pokročilé fázi, špičkové vědecké týmy v Evropě i v USA navíc zkoumají, jak použité palivo znovu využít pro další výrobu elektřiny nebo skladování energie, dodávají.
Diskuze o stavbě nového jaderného bloku se v Česku vede řadu let. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v polovině února přímo v jaderné elektrárně v Dukovanech uvedl, že dohoda mezi vládou a firmou ČEZ o stavbě nového bloku elektrárny bude zveřejněna do několika týdnů. Zopakoval, že by do konce roku 2022 měl být vybrán dodavatel nového bloku, stavební povolení mají úřady vydat do roku 2029 a pak má začít stavba. Hotovo má být v roce 2036.
Při jednání o novém bloku bude mimo jiné důležité schválení Evropské komise, takzvaná notifikace. Evropská komise bude plánovaný český jaderný zdroj zkoumat především z hlediska možné nedovolené veřejné podpory od státu.

 

Zahraniční zprávy

Vattenfall zapojený do estonské studie o malých a středních podnicích

WNN, 19. března 2020.  Švédská společnost Vattenfall se účastní studie o rozmístění malých modulárních reaktorů (SMR) v Estonsku. V lednu podepsala Estonská Fermi Energia memorandum o porozumění s finskou energetickou společností Fortum a belgickou strojírenskou společností Tractebel, aby na této studii spolupracovaly.

Pilotní studie mimo jiné prozkoumá, jak daleko pokročil vývoj technologie SMR, podmínky nákladů, licence a obecně, jaká bude budoucnost takového reaktoru v pobaltské zemi. "Každý, kdo se účastní pilotní studie, přispívá svými dovednostmi a výměnou získává více znalostí o tom, jak by technologie SMR mohla fungovat v praxi," řekl

Fermi Energia byla založena estonskými odborníky v oblasti energie a jaderné energie za účelem rozvoje nasazení malých a středních podniků v Estonsku. Společnost v červenci loňského roku zahájila studii proveditelnosti vhodnosti malých a středních podniků pro estonské dodávky elektřiny a cíle v oblasti klimatu po roce 2030 v návaznosti na finanční kolo investorů a akcionářů. Uvedla, že vybrala čtyři inovativní návrhy SMR, které mají být zahrnuty do studie proveditelnosti: Moltex Energy SSR-W300, Terrestial Energy  IMSR-400, GE Hitachi BWRX-300 a NuScale SMR.

Očekává se, že všechny studie budou dokončeny do konce tohoto roku a budou zveřejněny na začátku roku 2021.

 

Rusko a Bangladéš rozšiřují jadernou spolupráci

WNN, 18. března 2020:  Mezi ruskou státní jadernou společností Rosatom a bangladéšskou vládou bylo podepsáno několik dokumentů, které posílí stávající dvoustrannou spolupráci při využívání atomové energie pro mírové účely. Rusko v současné době staví dvoudílnou jadernou elektrárnu v Rooppur v Bangladéši.

Včera v Dháce byl podepsán balíček dokumentů po schůzce mezi generálním ředitelem Rosatom Alexeyem Likhachovem a premiérem Bangladéše Sheikhem Hasinou. Likhachov se také setkal s bangladéšským ministrem zahraničních věcí Abulámem Abdulem Momenem a ministrem vědy a techniky Yeafeshem Osmanem.

Strany podepsaly protokol ke změně mezivládní dohody mezi vládami Ruska a Bangladéše o výstavbě jaderných elektráren v Bangladéši. Nový protokol zavádí bangladéšské právo angažovat Rosatom dlouhodobě za účelem pomoci při provozu, údržbě a opravách bloků 1 a 2 závodu Rooppur a dodávat zařízení, spotřební materiál, náhradní díly a poskytovat výcvik posádkám údržby v průběhu provozu zařízení. To, jak řekla Rosatom, jí umožní provádět údržbu, provozní podporu a opravy zařízení Rooppur po celou dobu jeho životnosti.

Kromě toho byl mezi dceřinou společností Rosatom TVEL JSC a Bangladéšskou komisí pro atomovou energii (BAEC) podepsán balíček dodatků ke smlouvě na dodávku jaderného paliva pro závod Rooppur. Smlouva je platná do konce provozní životnosti obou bloků v Rooppur.

Ruská státní jaderná společnost Rosatom v únoru 2011 podepsala dohodu o výstavbě dvou reaktorů třídy 1 000 MWe v Rooppur pro BAEC. Model reaktoru VVER-1200 o výkonu 1200 MWe byl následně vybrán pro Rooppur na východním břehu řeky Gangy v okrese Pabna asi 160 kilometrů severozápadně od Dháky. Počáteční smlouva na projekt v hodnotě 12,65 miliard USD byla podepsána v prosinci 2015. Generálním dodavatelem projektu je AtomStroyExport, inženýrská dceřiná společnost Rosatom. První beton pro jaderný ostrov 1. bloku byl nalit v listopadu 2017, zatímco beton 2. bloku byl nalit v červenci 2018. Rooppur 1. blok je plánován na zahájení provozu v roce 2023, přičemž 2. blok bude následovat v roce 2024.

 

Oklo předloží první rozšířenou licenci na licenci reaktoru

WNN, 18. března 2020: Společnost Oklo Inc se sídlem v Kalifornii podala u americké jaderné regulační komise (NRC) kombinovanou žádost o licenci (COLA) pro svůj „powerhouse“ Aurory. Toto je první COLA, která má být předložena pomocí nové aplikační struktury pro pokročilé štěpné technologie a první soukromě financovaná aplikace pro komerční pokročilý reaktor.

Aurora je popisována jako „pokročilý systém na bázi štěpné reakce “, který generuje asi 1,5 megawattů energie. Společnost Oklo zahájila předběžnou aplikaci pro elektrárnu Aurora v NRC v roce 2016 a v roce 2018 pilotovala novou aplikační strukturu založenou na stávajících předpisech, která byla interaktivně doplněna o revizi NRC a zpětnou vazbu pro zvýšení účinnosti a efektivity budoucích aplikací.

Stávající koncepce je založen na velkých PWR a je obecně vhodný pouze pro tyto elektrárny, uvedl Oklo ve svém dopise žádosti NRC.  "Jsme nadšeni, že můžeme ukázat, že aplikace na zásadně odlišnou technologii štěpení může splnit a překročit stávající předpisy, aniž by jim bránilo vedení založené na jaderných elektrárnách před desítkami let," uvedla provozní ředitelka Oklo Caroline Cochranová.

Společnost Oklo již dříve obdržela federální dotaci na sdílení technologií pro vývoj technologií prostřednictvím iniciativy Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear od Ministerstva energetiky USA. V prosinci obdrželo povolení Ministerstva energetiky USA povolení k výstavbě elektrárny Aurora v Národní laboratoři v Idahu (INL), které by mělo být prvním projektem tohoto druhu.

Začátkem tohoto roku společnost INL oznámila, že poskytne společnosti Oklo přístup k obohacenému uranu. Americké společnosti vyvíjí několik mikroreaktorových technologií, které by využívaly HALEU, která obsahuje mezi 5% a 20% uranu-235.

 

Studie ukazují, že Spojené království musí řešit generační mezeru podpory jaderné energie

WNN, 16. března 2020: Podle výzkumu zadaného Institucí strojních inženýrů je mezi mladými lidmi ve Velké Británii nízká úroveň vědomí, že jaderná energie je nízkouhlíkovým zdrojem energie. To ukazuje, že vláda musí zajistit, aby jaderná energie byla zahrnuta do všech jejích sdělení

Ve Spojeném království, které se v červnu 2019 stalo první hlavní ekonomikou na světě, která schválila zákony ukončující svůj příspěvek ke globálnímu oteplování do roku 2050, má 15 reaktorů vyrábějících asi 21% své elektřiny. Téměř polovina této kapacity však musí být do roku 2025 vyřazena a v Somersetu je pouze jeden projekt nové výstavby - Hinkley Point C. HPC je financována francouzským energetickým EDF a jeho partnerem v projektu, China General Nuclear Power Corp., se smlouvou o rozdílu již dohodnutou s předchozí vládou Spojeného království na zajištění dlouhodobé cenové stability generátoru, jakmile bude elektrárna zahájena generování (ale ponechání stavebního a provozního rizika u investorů). Pro budoucí závody se konzultuje model založený na regulovaném majetku.

„Jaderný průmysl by měl vytvořit silnější zprávy o potenciálních možnostech jaderné energie, které by pomohly vytvořit nízkouhlíkovou prosperující budoucnost pro Spojené království,“ uvedla IMechE při oznámení zveřejnění výzkumu. „Tím se otevřou větší možnosti řešení od výroby paliva s nízkými emisemi uhlíku po zvýšenou elektrifikaci a zajistí se, že Spojené království bude moci splnit svou vizi nulové sítě.“

Reakce na průzkum ukazují, že v zájmu většího přijímání nových jaderných elektráren ze strany veřejnosti je „důležité sdělit důvěryhodný plán“ pro nakládání s odpady, například geologické úložiště nebo recyklaci použitého radioaktivního materiálu, uvedl IMechE.

Podle průzkumu podporuje více než čtyři z 10 lidí využití jaderné energie pro výrobu elektřiny v Británii (42%). Podobné číslo (45%) podporuje využívání plynu pro výrobu elektřiny. Ve srovnání s více než osmi z deseti, kteří podporují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (84%).

Pouze čtvrtina lidí (26%) ve věku 18–24 let chápe, že jaderná energie je nízkouhlíkovým zdrojem energie ve srovnání s 61% ve věku 65–74 let. Muži mají přibližně dvojnásobnou pravděpodobnost než ženy, pokud jde o jadernou energii, s tím, že ji podporuje téměř šest z 10 mužů (56%), oproti třem z 10 žen (29%). Lidé ve věku 45 a více let s největší pravděpodobností podporují jadernou energii. Nejvyšší úroveň podpory byla ve Skotsku (49%) a nejnižší ve Walesu a na západě Anglie (39%).

Nejčastěji uváděnými výhodami jaderné energie jsou „spolehlivost dodávek energie“ (43%), „nízkouhlíková energie“ (37%) a „bezpečnost budoucích dodávek energie“ (34%). Nejčastěji vybranými obavami z jaderné energie, které lidé mají, jsou „jaderný odpad / likvidace jaderného odpadu“ (58%), „obavy o bezpečnost, jako je riziko nehod“ (44%), a „záření“ (35%).

Jen něco málo přes čtvrtina lidí by podpořila výstavbu jaderné elektrárny ve své místní oblasti (27%), zatímco čtyři z deseti by se postavili proti (41%).

Podle průzkumu lidé přeceňují příspěvek jaderné energie k britskému energetickému mixu. Podle průzkumu v průměru produkuje 42% ve srovnání s přibližně 20% ve skutečnosti. Naproti tomu byly odhady příspěvku obnovitelné energie přesné: 31% ve srovnání s 33% ve skutečnosti.

 

Kyushu EPC odstavuje JE Sendai 1

WNN, 16. března 2020: Společnost Kyushu Electric Power Company dnes odstavila 1. blok své jaderné elektrárny Sendai v režimu offline, protože nesplnila lhůtu pro dokončení záložního řídicího centra. Je to poprvé, kdy byl japonský reaktor z tohoto důvodu dočasně pozastaven. Ze stejného důvodu plánuje v květnu odpojit jednotku 2 do režimu offline.

Fortifikovaná záložní kontrolní střediska jsou požadavkem nových předpisů zavedených v červenci 2013 v reakci na havárii v březnu 2011 v závodě Fukushima Daiichi. Úřad pro jadernou regulaci (NRA) v listopadu 2015 rozhodl, že taková zařízení musí být dokončena do pěti let po regulačním schválení technického a konstrukčního programu každé elektrárny. Tento program je druhým krokem třístupňového procesu NRA, který spočívá v hodnocení bezpečnosti reaktoru před jeho restartem. Třetí a poslední fáze zahrnuje předprovozní kontroly, aby se zajistilo, že jednotka splňuje nové bezpečnostní požadavky.

První blok JE Sendai v prefektuře Kagoshima byl prvním reaktorem, který měl být znovu spuštěn v srpnu 2015, následovaným reaktorem Sendai 2 v říjnu téhož roku. NRA schválil podrobný návrh jednotek v březnu a květnu 2015. Podle nařízení musel Kyushu do 18. března a 22. května 2020 dokončit záložní kontrolní střediska na blocích 1 a 2 Sendai, což jsou oba reaktory s tlakovou vodou o objemu 890 MWe.

Kyushu začal snižovat výkon Sendai 1 ve 2:30 ráno. Výroba energie skončila v 9:00 a reaktor byl vyhlášen v režimu offline v 13:01. Během jeho pozastavení provede rutinní prohlídky Sendai 1 s tím, že se očekává, že budou dokončeny přibližně za 10 měsíců. V loňském říjnu společnost uvedla, že plánuje restartování výroby na jednotce 26. prosince letošního roku, s obnovením komerčního provozu v lednu 2021.

Kyushu i společnost Kansai Electric Power Company dříve informovaly NRA, že očekávají, že výstavba záložních zařízení bude zpožděna přibližně o jeden rok. Očekává se, že Kansai pozastaví provoz 3. a 4. bloku závodu Takahama v prefektuře Fukui v srpnu a říjnu. Jiné inženýrské společnosti rovněž uvedly, že dojde k zpoždění až dva a půl roku při dokončení záložních center u jejich reaktorů.

Pokud nedojde k dokončení centra do jednoho týdne před konečným termínem, může NRA nařídit provozovateli, aby zastavil provoz reaktoru. Podle nových pravidel musí provozovatel uvést jednotku do studeného odstavení - pokud je teplota chladicí vody nižší než 100 ° C - do jednoho dne před stanoveným termínem.

Doposud devět z 39 provozních reaktorů v Japonsku provedlo inspekce, které potvrzují, že splňují nové regulační bezpečnostní normy a obnovily provoz. Jsou to: Kyushu Sendai jednotky 1 a 2 a Genkai jednotky 3 a 4; Shikoku jednotka Ikata 3; a Kansai jednotky Takahama 3 a 4 a jednotky Ohi 3 a 4. Dalších 17 reaktorů požádalo o restart.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany