Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 21. březen 2014 - jarní

21.3.2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

Bloky č. 1,2 a 4 na plném výkonu v bezporuchovém provozu. Blok č. 3 spouštěn po odstávce pro výměnu paliva (plánovaná délka 27 dní). Od začátku roku vyrobeno 3433 GWh.

Ve středu 19. března byla veřejnosti  prezentována nová hasičská technika, kterou disponují hasiči v Jaderné elektrárně Dukovany. Díky ní je elektrárna připravena na řešení mimořádných událostí v mnohem větším rozsahu a po mnohem delší období bez vnější pomoci. Tím nejzajímavějším co bylo možné při prezentaci nové hasičské techniky v elektrárně vidět, byla ukázka kladení i zpětného balení hadic z hadicového vozu pro dopravu vody (2,5 km) určené k chlazení primárního okruhu při mimořádných událostech. Více na https://www.obkjedu.cz/aktuality/dukovansti-hasici-maji-spickove-vybaveni/

 

Personálie

Nový ředitel OECD NEA  William Magwood

20 Mar (NucNet):

William Magwood,  inspektor US NRC (Nuclear Regulatory Commission) byl jmenován generálním ředitelem OECD NEA  (Organisation for Economic Cooperation and Development’s Nuclear Energy Agency (NEA).  Vystřídá od 30. dubna Španěla Luise Echávarriho.

 

Co se stalo ve světě

Mnoho novinek není

 

Návrat investorů na Hinkley Point C

18 Mar (NucNet):

Britská vláda intenzivně podporuje návrat francouzské EdF Energy a dalších investorů pro výstavbu nového bloku JE na lokalitě Hinkley Point C.

 

F4E  podepsalo první  kontrakt  na dodávku pro ITER se španělskou Ferrovial Agroman

19 Mar (NucNet):

Fusion for Energy (F4E) organizace, která řídí a koordinuje evropský příspěvek k výstavbě  fúzního reaktoru ITER ve Francouzském Cadarachi podepsala kontrakt  ve výši 40 mil. € se španělskou  Ferrovial Agroman. Předmětem dodávky bude výstavba dvou budov (40 000m3) pro napájecí zdroje supravodivých magnetů tokamaku ITER. 

ITER  (International Termonuclear Experimental Reaktor) je experimentální projekt na výstavbu zařízení pro jadernou fúzi, projekt je založen na principu TOKAMAK, kde ve vakuované  toroidní nádobě má být udržováno plasma o teplotě milionů stupňů pomocí magnetického pole. Magnetické pole bude vytvářeno systémem supravodivých elektromagnetů. Jak vypadá takové zařízení, je možné vidět v Ústavu fyziky plasmatu ČSAV v Praze, kde je v provozu funkční model TOKAMAKu Compas v měřítku 1:10 proti plánovanému ITER.  http://www.ipp.cas.cz/Tokamak/

 

Kalendárium

22. březen v pražském Klementinu min −10,1 °C (1899 průměr 6,1 °C (od 1961 max. 21,0 °C (1990)

Na Kazimíra pohoda – na kobzole úroda

23. 3.1989 – Američtí elektrochemici Martin Fleischmann a Stanley Pons zveřejnili výsledky svého výzkumu, tzv. studenou fúzi.

                     I přes usilovnou snahu se nepodařilo jejich pokus nikdy přesvědčivě zopakovat.

27. 3.1960 – Byla namíchána první Kofola

28. 3.1979 – Došlo k jaderné havárii  na JE  Three Mile Island – USA

28. 3.             Den učitelů (nar. 1592 – Jan Amos Komenský)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany