Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 21. duben 2017

24.4.2017

Jednou větou

V Dukovanech je odstávka na bloku č. 1, bloky č. 2, 3,4 jsou na plném výkonu. JE Dukovany se otevřela středoškolákům pro 9. ročník „Jaderné maturity“.

Oba dva bloky ETE jsou na plném výkonu.

V Třebíči proběhl 39. ročník semináře Energochemie, Česká republika má inovovaný monitorovací systém měření radiace, technologii dodala třebíčská NUVIA.

Představy EU by měly brát v potaz i jadernou energetiku zdůrazňuje FORATOM, dostavba JE Mochovce má nového projektového ředitele, bylo zahájeno zavážení moderátoru pro čínský prototyp HTGR reaktoru, bylo oznámeno navýšení ceny pro nový blok AP 1000  na lokalitě VC Summer. Plovoucí jaderná elektrárna  “Akademik Lomonosov”,  Rosenergoatom zahájil předspouštěcí testy  na JE Leningrad II.  .…..Více dále.

Provoz EDU

1. Blok  odstávka Režim  7 palivo vyvezeno z  reaktoru, 90. den odstávky z plánovaných 120

2. Blok 100%  504 MWe

3. Blok 100%   503 MWe

4. Blok 100%   504 MWe

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 2840 GWh

                                                                                                                                                                  

JE Dukovany se otevřela středoškolákům – viz. samostatná zpráva v sekci Zaujalo nás

 

Provoz ETE

1. Blok 1090 MW, celková výroba letos 2 849 GWh

2. Blok 1095 MW, celková výroba letos 2 868 GWh

  

Z domova

Česká republika má nový monitorovací systém měření radiace v ovzduší, technologii dodala třebíčská NUVIA - viz. samostatná zpráva v sekci aktuálně

39. ročník semináře Energochemie

19. - 20. dubna se v hotelu Atom v Třebíči konal seminář k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích.

Seminář byl určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších.

Z přednášek  zaznělo například:

Richard Seydl, ČEZ: Nové způsoby řízení chemického režimu u kotlů nadkritických parametrů, případně vysokotlakých kotlů

Petr Douda, Grundfos: Novinky v digitálním dávkování

Josef Pišan, Technoprocur: Definice online analytického minima a analytického standardu pro parovodní okruhy

Milan Drda, ENVI-PUR: ENVI-PUR – 20 let zkušeností se separačními procesy při úpravě vody

 

Ze zahraničí

Představy EU by měly brát v potaz i jadernou energetiku

18 Apr (NucNet):

Sdružení Foratom, které zastupuje evropský jaderný průmysl, se vyjadřuje k energetickým plánům Evropské unie. Evropská komise navrhuje balíček opatření k dosažení „Čisté energie pro celou Evropu s cílem snížit uhlíkovou stopu o 80% do roku 2050. Foratom ve svém stanovisku podotýká, že bez jaderné energetiky to nepůjde. Dnes je v Evropě v provozu 128 jaderných bloků ve 14 státech EU s instalovanou kapacitou v jádru 119 GWe.  Jádro vyrábí 27% energetické spotřeby EU, poskytuje pracovní příležitost pro 800 000 pracovníků a vytváří obrat 70 mld EUR/rok.

 

Dostavba Mochoviec má nového projektového riaditeľa

18.4.2017 Pravda.sk:

Novým projektovým riaditeľom pre dostavbu tretieho a štvrtého bloku v Mochovciachsa stal Francisco JosèMorejonVerdù.

Dostavba tretieho a štvrtého bloku v atómovejelektrárni v Mochovciach má nového projektového riaditeľa. Stal sa ním Francisco José MorejonVerdú. Na poste projektového riaditeľa 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce nahradil Johna Clarka, který sa podľa Slovenských elektrární  rozhodol pokračovať v nových kariérnych príležitostiach.

Jako ďalej informoval najväčší slovenský producent elektriny na Slovensku, Francisco Morejon má vyše 35 rokov skúseností s riadením veľkých stavebných projektov po celom svete. A to najmä v oblasti výroby elektriny, kde sa venoval projektom paroplynových cyklov, vodných elektrární a obnoviteľnýchzdrojov, ako aj v oblasti rozvoja infraštruktúry, kde išlo o projekty vonkajších rozvodní, vysokonapěťových prenosových vedení, elektrifikácie železníc a projekty na ochranu životného prostredia.

 

Zavážení moderátoru pro čínský prototyp HTGR reaktoru bylo zahájeno.

07 April 2017

Zavážení moderátoru do experimentálního vysokoteplotního plynem chlazeného reaktoru (HTGR) v čínském Shidaowan  nedaleko města Weihai v provincii Shandong, bylo zahájeno. Moderátor je tvořen grafitovými koulemi o průměru 60 mm. Palivové elementy, které budou zaváženy později budou mít stejné rozměry i materiál  jako moderátor s tím rozdílem, že každá palivová kulička bude obsahovat

7 g uranu obohaceného 8,5 % U 235. V reaktoru má být  245 318  koulí moderátoru a paliva. Celkově bude mít reaktor výšku 11m.  Projekt počítá s elektrickým výkonem na parní turbině 210 MWe. Stavba byla zahájena v roce 2012 T

 

Navýšení ceny pro nový blok AP 1000  na lokalitě V C Summer

18 April 2017 WNA:

Firma Westinghouse, která staví v USA na dvou lokalitách Summer a Vogtle svůj reaktor AP 1000 informovala společnost South Carolina Electric &Gas (SCE&G), která vlastní  a staví dva bloky AP 1000 na lokalitě  VC Summer, že cena projektu bude vyšší o  1.5 mld USD. Původní cena kontraktu je 4 mld USD.

 

Plovoucí jaderná elektrárna  “Akademik Lomonosov”

Reaktor KLT 40, který je používán mnoho  několik desítek let  pro pohon civilních ledoborců i vojenských plavidel tvoří základ  pro dokončovanou první plovoucí jadernou elektrárnu s názvem Akademik Lomonosov. Celkově bylo od roku 1980 postaveno a bezproblémově provozováno 460 těchto reaktorů  s celkovou dobou 6500 reaktor roků. V civilním využití má Rosatom flotilu sedmi ledoborců s jaderným pohonem, které využívají reaktory KLT 40.

Plovoucí elektrárny je koncept kdy „loď“ se dvěma jadernými reaktory je dotažena na místo užití, zakotvena a propojena se zemí kabely. Servisní práce a překládka paliva se děje ve výrobním závodě kam je v pravidelných servisních intervalech (mluví se o cca 10 letech (AJ).

První plovoucí elektrárna, tzv.  Plavuška by měla být nasazena v přístavu Pevek na Čukotce. Měla by nahradit JE Bilibino, která je se svými čtyřmi bloky  po 12 MWe v provozu od roku 1970.

 

Rosenergoatom zahájil předspouštěcí testy  na JE Leningrad II

13 April 2017 WNA:

Ruská jaderně energetická společnost Rosenergoatom zahájila studené a horké předspouštěcí testy  na novém bloku JE Leningradská II nedaleko Petrohradu. Testy budou probíhat 2,5 měsíce a budou zahrnovat na 100 funkčních testů reaktorových systémů. Rosatom na Leningradské JE II staví čtyři bloky VVER 1200. Současná JE leningradská I má v provozu čtyři bloky s reaktory RBMK 1000.

Projektantem JE Leningrad II je společnost Atomprojekt a generální dodavatel je firma Titan 2.


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany