Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 24. duben 2014

24.4.2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

1. 3. a 4. blok na nominálním výkonu v bezproblémovém provozu. 2. blok 27. den odstávky z 31dnů, probíhají kompletační a testovací práce. Celkem vyrobeno od začátku roku 4700 GWh elektrické energie.

 

Co se stalo ve světě

 

Statistika

Ke dnešnímu dni je ve světě provozováno 435 jaderných energetických reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 372 751 MWe. Ve výstavbě je 72 reaktorů.

 

Transport vysoce aktivního odpadu do Japonska

24. April 2014 WNA

Uskutečnil se čtvrtý a největší transport vysokoaktivního odpadu z Anglie do Japonska. Japonsko si nechalo přepracovat použité jaderné palivo ze svých jaderných elektráren v závodě Thorp v anglickém Selafieldu. Odpad z tohoto přepracování zatavený ve skle byl vrácen zpět do Japonska a převezen do úložiště použitého paliva v japonském Rokkasho-Mura. Transportní loď Pacific Grebe vezla pět kontejnerů každý ze 132 nádobami s vitrifikovaným (ve skle zataveným) radioaktivním odpadem

Jádro bude i nadále základem Japonské energetiky

21. April (NucNet):

Japonská vláda schválila energetickou koncepci země, jež je postavena na jaderné energii, neopomenula ovšem dodat s ”nejvyšší prioritou bezpečnosti“.

Areva se již nesoudí s ČEZ

18.04.2014_No16 / World Nuclear Review

Areva stáhla své podání ve věci odvolání proti vyloučení z tendru ČEZ pro ETE 3,4.

Lepší kontrola tlakových nádob reaktoru

18 Apr (NucNet): 

Areva vyvinula novou přesnější proceduru pro kontrolu svarů tlakových nádob reaktoru (TNR). Jde o automatizovaný dálkový kontrolní systém ze strany vnitřních povrchů TNR v úzkých mezerách mezi tělesem TNR a vnitřními částmi reaktoru bez nutnosti jejich demontáže.

 

Kalendárium

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje

První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.

1. květen v pražském Klementinu : min −0,8 °C (1782), průměr 12,5 °C (od 1961), max.27,4 °C (2001)

26. 4.1986 - havarie 4.blok JE Černobyl

28. 4.1900 – V Libni vyrobena první česká lokomotiva

29. 4.1899 – Camille Jenatzy jako první člověk v automobilu překonal rychlost 100 km/h.

29. 4.1913 – Gideon Sundback dostal americký patent na svůj vynález zipu

30. 4.1808 – Ital Pellegrini Turri zkonstruoval první psací stroj

1. 5.1953 – Ke svátku 1. května zahájila vysílání Československá televize – z budovy Měšťanské besedy.

1. 5.2004 – Česko vstoupilo do EU.

28. duben Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

květen – měsíc požární ochrany

30. duben  Pálení čarodějnic (také Noc čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší Satanský svátek. Na tuto noc připadala největší sabat Satanských kultů. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany