Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky - 27. 3.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 27. 3.2020

27.3.2020

Jednou větou:

V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3  odstávka pro výměnu paliva a revize.

V Temelíně blok č. 1 v odstávce pro výměnu paliva a revize od 13. 3. Blok 2 je v provozu.

Zprávy z tuzemska: Žádost o umístění nového jaderného zařízení v EDU byla 25.3. 2020 podána na SUJB. České Jaderné elektrárny kvůli koronaviru snížily počet směn.

Zahraniční zprávy: Americké laboratorní superpočítače, pomáhají v boji proti COVID-19 .  Energoatom přijal pravidla pro ochranu personálu JE proti COVID-19.  MAAE zahajuje projekt zkoumající ekonomiku SMR.  Turecká utilita pro spolupráci s Rolls-Royce v SMR

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100%

3. blok – odstávka pro výměnu paliva a revize, 49 den, režim 6 (palivo zavezeno do reaktoru)

4. blok -  100 %,

Provoz v souladu s LaP

Výroba letos   2 880  GWh

 

Provoz  ETE

ETE 1  odstávka , výroba 1793 GWh. Odstávka od 13.3.

ETE 2 1095  MWe  výroba 2 204 GWh

provoz v souladu s LAP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz).

 

Kalendář akcí – sledujte změny termínů

  • Energochemie 2020. Nový termín  10. – 11.  září 2020  Třebíč,

Odborný seminář ENERGOCHEMIE je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších

www.energochemie.cz - registrace je online tamtéž

  • SAFE AND SUSTAINABLE FUEL CYCLE BACK END 2020 (SSFC 2020), Praha, termín byl posunut na podzim s ohledem na aktuální situaci

       Příprava a realizace konce palivového cyklu  www.ssfc.cz 

  • Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020 celostátní odborná konference v rámci zahájení Jaderných dnů nový termín 23.-24. 9. 2020 zahájení v 10 hod. plenární zasedání 10:30 – 12:30 https://www.jadernedny.cz/ 
  • JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni, nový termín 23.9. – 27.10.2020 https://www.jadernedny.cz/ 
  • NUCLEAR ENCOUNTER 2020 – nový termín  8. – 9. 10. 2020 třetí ročník konference. Modra, Slovensko. Profesní setkání provozovatelů JE a servisních organizací jaderných elektráren.  Více na http://nuclearencounter.alveda.cz.
  • All 4 Power All for Power Conference 2020, 26. a 27. listopad  2020  www.afpc2020.com

 

Z domova

Jaderné elektrárny kvůli koronaviru snížily počet směn

26. března (ČTK) - Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany změnily kvůli šířící se nákaze koronaviru systém směn a jsou připraveny zpřísnit izolaci již tak přísně chráněných areálů. Elektrárny snížily počet směn, operátory izolovaly od ostatních pracovníků. Temelín i Dukovany jsou ve druhém stupni ze šesti příslušného krizového plánu, zavedly už 20 opatření. Temelínskou elektrárnu dnes zkontrolovala krajská hygienická stanice. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.
Elektrárny snížily počty směn ze šesti na čtyři. Dvě směny drží vedení elektráren vždy 14 dní doma jako zálohu. "Děláme maximum pro to, abychom dál bezpečně a spolehlivě vyráběli. Jsme si vědomi toho, jak je to nyní důležité. I proto jsme přijali tak velké množství opatření," uvedl ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.
Obě jaderné elektrárny dokážou zpřísnit opatření během několika hodin. Mohou úplně izolovat klíčové pracovníky. "Ti by žili ve vybraných zařízeních v okolí, odděleni od rodin a vnějšího prostředí," uvedl mluvčí. Elektrárny by také znovu přeorganizovaly práce na odstávkách.
V elektrárnách se důkladně dezinfikují prostory, část zaměstnanců pracuje z domova. Zaměstnancům se měří teplota, dezinfikují se autobusy, jimiž jezdí zaměstnanci do práce, roušky mají všichni včetně pracovníků na reaktorovém sále. Opatření energetiků dnes zkontrolovali hygienici.
"Postupujeme v souladu s připravenými plány. Nejcitlivější a nejvýznamnější jsou pro nás nemocnice a zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a následně právě kritická infrastruktura státu. Na tyto prvky dáváme v dobrém slova smyslu co největší pozor, koordinujeme, radíme," uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku čtyři TWh.

 

Zahraniční zprávy

Americké národní laboratorní superpočítače, pomáhají v boji proti COVID-19

WNN, 26. března 2020:  Pět amerických národních laboratoří bude hrát klíčovou roli v konsorciu, jehož úkolem je využít sílu superpočítačů v boji proti COVID-19, uvedl ministr energetiky Dan Brouillette včera ve video adrese. Prezident Donald Trump oznámil zahájení konsorcia dne 23. března. Těch pět je Argonne, Lawrence Livermore, Los Alamos, Oak Ridge a Sandia.

 

COVID-19 High Performance Computing Consortium je veřejného a soukromého úsilí v čele Bílého domu Úřadu pro vědu a technologická politika, amerického ministerstva energetiky (DOE) a IBM sdružovat federální vlády, průmyslu a akademické vůdců, kteří jsou dobrovolnictví zdarma vypočítat čas a zdroje na svých strojích. Poskytne výzkumným pracovníkům COVID-19 přístup k výkonným vysoce výkonným výpočetním prostředkům. Více na:https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-National-Laboratories-supercomputers-to-help-CO

 

Energoatom přijal pravidla pro ochranu personálu JE proti COVID-19

WNN, 26. března 2020: NAEK Energoatom (Ukrajinský provozovatel jaderných elektráren) včera oznámil zavedení opatření na ochranu svých klíčových pracovníků před vystavením COVID-19. Jsou umístěny v oddělených místnostech ve speciálně jmenovaných hotelech, kde jsou prováděna všechna nezbytná opatření pro dezinfekci a lékařské sledování, uvedl ukrajinský provozovatel jaderné elektrárny.

Opatření zahrnují také „izolovaný průchod“ do a z pracovního místa, který zabraňuje kontaktu s jejich kolegy. Navíc se jejich přeprava do průmyslových areálů nyní provádí na samostatné trase k ostatním zaměstnancům.

Pracovníci dostávali osobní ochranné pomůcky, neustále zdravotně sledovali své zdraví, a to jak v práci, tak v obytných prostorech. Společnost dodala, že také zintenzivnila svůj „dezinfekční režim“ v průmyslových a kancelářských prostorách, potravin jednotky, kontrolní body a také jeho přepravní vozidla.

Všechna jeho zasedání jsou vedena na dálku pomocí interkomu a Skype a zavedla „správu elektronických dokumentů“. Rovněž zakázal svým zaměstnancům cestovat do jiných částí země a do zámoří.

Opatření navazují na rozhodnutí městských rad měst Enerhodar, Varash, Yuzhnoukrainsk a Netishyn o omezení vstupu neoprávněných osob na území tzv. „Satelitních měst“, kde se nacházejí jaderné elektrárny. Tísňové služby nyní provozují vstupní body svých zařízení, dodala společnost.

Ukrajina má 15 jaderných energetických jednotek - v Zaporozhe, Rovně, Jižní Ukrajině a Khmelnitsky - a všechny jsou provozovány státem provozovaným Energoatomem. Zahrnují 13 VVER-1000 a dvě VVER-440 s celkovou kapacitou 13 835 MWe.

 

MAAE zahajuje projekt zkoumající ekonomiku SMR

WNN, 26. března 2020:  Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) zahajuje tříletý koordinovaný výzkumný projekt zaměřený na ekonomiku malých modulárních reaktorů (SMR). Tento projekt poskytne členským státům ekonomický rámec pro hodnocení a vývoj takových reaktorů.

MAAE uvedla, že zahájila projekt v reakci na zvýšený zájem o malé a střední podniky s tím, že se v současné době vyvíjí několik projektů v oblasti malých a středních podniků (zahrnující asi 50 návrhů a konceptů) a na různé úrovni připravenosti technologií. Jejich náklady a dodací lhůty je třeba přiměřeně odhadnout, analyzovat a optimalizovat. Je třeba vyvinout specifické obchodní modely, které budou reagovat na potřeby a očekávání trhu. Samotný trh by měl být dostatečně velký, aby udržel poptávku po součástkách a službách průmyslové podpory. Hospodářský dopad rozvoje a zavádění malých a středních podniků však musí být kvantifikován a sdělován, aby získal společenskou podporu.

Účastníci výzkumného projektu budou zahrnovat: průzkum trhu; analýza konkurenčního prostředí (SMR vs. nejaderné alternativy); hodnotná nabídka a strategické umístění; předvídání a analýza nákladů na plánování projektů; strukturování projektů, alokace rizik a finanční ohodnocení; obchodní plánování a demonstrace obchodních případů; a ekonomická analýza nákladů a přínosů.

Rámec, který zřídí, bude uplatňován zejména pro posouzení ekonomie násobků (sériová výroba reaktorů v továrním nastavení), tovární výroby (podmínky, které musí být splněny, aby továrna existovala) a lokalizace dodavatelského řetězce (příležitosti a dopady) ).

Lhůta pro předložení návrhů k účasti na výzkumném projektu je 30. dubna.

Začátkem roku 2018 MAAE oznámila, že vytvoří technickou pracovní skupinu, která bude řídit své činnosti v oblasti malých a středních podniků a poskytovat členským státům fórum pro sdílení informací a znalostí. Skupina, která se skládá z přibližně 20 členských států MAAE a mezinárodních organizací, uspořádala své první zasedání v dubnu téhož roku

Turecká utilita pro spolupráci s Rolls-Royce v SMR

WNN, 20. března 2020:  Turecký  EUAS International ICC podepsal Memorandum of Understanding (MoU) s britským Rolls-Royce, aby vyhodnotil technickou, ekonomickou a právní použitelnost malých modulárních reaktorů (SMR). Kromě toho zváží možnost společné výroby takových reaktorů.

Memorandum o porozumění se zavazuje provést studii, která se bude zabývat technickými, licenčními, obchodními a investičními případy nasazení SMR Rolls-Royce; potenciální stavební procesy; a tržní potenciál v Turecku i ve světě. V průběhu následujících dvou let bude v dohodě probíhat postupná spolupráce.

Rolls-Royce a jeho partneři konsorcia navrhli britský SMR, malý tlakový vodní reaktor, který podle nich bude schopen fungovat 60 let a poskytovat 400–450 MWe. Aby se minimalizovala fáze výstavby programu, je SMR ve Velké Británii plně modularizována, aby umožnila přepravu kompletních celků po silnici, železnici nebo po moři. Zaměřují se na 500 denní modulární výstavbu a tvrdí, že tento koncept minimalizuje čas a úsilí na místě potřebné k výstavbě a výstavbě závodu. Cílové náklady pro každý blok  jsou 1,8 miliardy GBP (2,1 miliardy USD) a při více  blocíchse čekají další možné úspory.

Konsorcium zahrnuje Assystem, Atkins, BAM Nuttall, Laing O Rourke, Národní jadernou laboratoř, Rolls-Royce, Jacobs, Welding Institute a Nuclear AMRC.

„Naše elektrárna je cenově dostupná, rychle nasaditelná a je atraktivní investicí, která bude stimulovat desítky tisíc pracovních míst v regionech a vnáší prosperitu a kvalitu života na další desetiletí,“ řekl David Orr, ředitel konsorcia Rolls-Royce. "Turecké domácí a regionální možnosti jaderné energie jsou neuvěřitelně vzrušující a těšíme se na prozkoumání toho, jak elektrárna našeho konsorcia podpoří své energetické, hospodářské a průmyslové ambice."

Mezinárodní ředitel ICAS EUAS Yahya Yılmaz Bayraktarli dodal: „Naší vizí je diverzifikace zdrojů elektřiny s jadernou energií. Naším cílem je rozvíjet udržitelný jaderný průmysl, který přispívá k hospodářskému růstu a sociálnímu bohatství země. Turecko již vyvíjí jadernou energii ve velkém měřítku elektrárny se svými mezinárodními partnery. Konkurenceschopnost v ceně je pro nás důležitým ukazatelem. Realizovatelnost malých modulárních reaktorů je otázkou výzkumu a vývoje, kterou neustále sledujeme. “

Rolls-Royce a jeho partneři uvedli, že britský program SMR by mohl přispět do britské ekonomiky 100 miliard GBP. Roll-Royce již dříve projevil zájem z jiných zemí, což již dříve uvedlo, což posílilo důvěru konsorcia v potenciální rozsah exportní příležitosti, která by podle něj mohla být více než 250 miliard GBP.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany