Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 29. 3.2019

1.4.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky. V Temelíně probíhá odstávka na 1. bloku, 2. blok je na plném výkonu

Z domova: Nuclear Encounter 2019, druhé Česko - Slovenské jaderné setkání. Vládní výbor pro jadernou energetiku se poprvé sešel v novém složení

Ze světa: WANO naléhavě vyzývá vlády, aby zajistily, že kontroly vývozu nebudou ohrožovat jadernou bezpečnost. Světová jaderná výroba v roce 2018 dosáhla “předfukušimské“ úrovně. Proč by se Evropa měla více zaměřit na jaderný výzkum a rychlé reaktory.  Estonsko studuje možnosti umístění moderního reaktoru Moltex.  Projekt Vogtle je kriticky důležitý, říká ministr Perry.

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100% 

3. blok - 100%

4. blok - 100 % 

Výroba letos 3 607  GWh

 

Dukovany snižují produkci odpadů

Dukovany, 22. března 2019: Výroba v Jaderné elektrárně Dukovany dlouhodobě významně přispívá ke snižování emisí oxidu uhličitého. Navíc se ale chce ještě systémově zaměřovat na vlastní úsporu energií a surovin a zároveň výrazně snižuje produkci pevných odpadů.

Bezemisní výroba Dukovan přispívá k naplňování závazků snižování produkce CO2 v ČR

Jen v roce 2018 Jaderná elektrárna Dukovany vyrobila přes 14 257 GWh elektrické energie. Stejná produkce v uhelných elektrárnách by spotřebovala přes 13 miliónu tun uhlí, při jejichž spálení by vzniklo přibližně 11 miliónů tun oxidu uhličitého.

Technikům elektrárny se daří i v oblasti minimalizace objemu pevných odpadů. „Díky používání nových technologií a postupů se nám oproti roku 2017 podařilo snížit, celkové množství odpadu o 45%,“ dokládá šetrnost provozu Dukovan manažer útvaru BOZP a ekologie Pavel Nechvátal. Ještě lepších hodnot dosahuje elektrárna v oblasti takzvaných nízko a středněaktivních odpadů. Tedy například filtrů nebo odkalů. Pomocí lisování a dalšího zpracování klesl objem těchto odpadů na 20 % původně projektovaného množství. 

Pozornost elektrárny je v rámci ochrany životního prostředí už několik let zaměřena také na snižování vlastní spotřeby energií a na efektivitu výroby. Jeden z největších výrobců elektrické energie tak paradoxně vyvíjí maximální důraz na úspory. Energetici v Dukovanech díky například lepšímu využití tepla z chladičů odluhu parogenerátorů, zvýšení teploty napájecí vody při výrobě nebo optimalizaci průtoku chladících vod každoročně uspoří 37 525 000 kWh/rok a dále v posledních deseti letech uspořili dalších 14 967 000 kWh elektrické energie. Celkem by tato úspora a efektivita výroby elektrické energie stačila 15 000 domácnostem na rok. „V hledání možných úspor bude elektrárna pokračovat i v nadcházejících letech, kdy bychom měli uspořit dalších až 27  524 000 kWh. Stejný úkol samozřejmě platí i pro Jadernou elektrárnu Temelín,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.

Funkčnost systému ochrany životního prostředí také ověřil audit provedený v loňském roce, na základě kterého elektrárna obhájila certifikát EMS platný do roku 2019. Nízké hodnoty energetici dosáhli například i u spotřeby pitné vody, jejíž denní hodnota během jednoho roku klesla o 27m3/den a byla tak nejnižší v celé historii provozu elektrárny.

Ke zdravějšímu životnímu prostředí přispívali v roce 2018 také sami zaměstnanci. Sběrem 1040 kg použitých baterií a dalšího zařízení, které předali k recyklaci, pomohli k získání 676 kg vzácných kovonosných druhotných surovin, které nemusely být vytěženy a budou použity pro výrobu dalších produktů.  

 

Provoz ETE

1. blok- odstávka pro výměnu paliva, výroba letos 1 536 GWh

2. blok– výkon 1092 MWe, výroba letos 2 273 GWh

 

Ze světa

WANO naléhavě vyzývá vlády, aby zajistily, že kontroly vývozu nebudou ohrožovat jadernou bezpečnost
28 Mar (NucNet): Světová asociace jaderných operátorů  (WANO) vybízí vlády, aby zajistily, že národní zákony o kontrole vývozu nebudou mít nepříznivý vliv na schopnost jaderných organizací maximalizovat bezpečný provoz komerčních jaderných elektráren.

 

Jaderná výroba v roce 2018 dosáhla “předfukušimské“ úrovně

26 Mar (NucNet):Celosvětová výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách dosáhla v roce 2018 úrovně jaká byla před Fukušimskou katastrofou (2011). Podle IEA (International Energy Agency) to bylo způsobeno zejména restartem čtyř bloků v Japonsku a nově spuštěné bloky v Číně

 

Proč by se Evropa měla více zaměřit na jaderný výzkum a rychlé reaktory
22 března (NucNet): Výzkum a vývoj v jaderném sektoru v Evropě by se měl zaměřit na rychlé reaktory (FBR), které budou schopny dodávat energii v uzavřeném palivovém cyklu s existujícími zdroji uranu nebo thoria, řekl NucNetu Leon Cizelj, prezident ENEN (Evropské sítě pro jaderné vzdělávání).

Pan Cizelj uvedl, že FBR  technologie Generace  IV rovněž sníží již tak malé množství radioaktivního odpadu, který produkují konvenční reaktory třikrát nebo i vícekrát.
Varoval však, že většina národních programů jaderného výzkumu a vývoje v EU klesá z hlediska rozsahu, finančních prostředků a počtu výzkumných pracovníků. Rozpočet EU na jaderný výzkum a vývoj pro členské státy byl v posledních letech stabilní, ale skromný, a obecně národní programy jaderné energetiky klesají.
V EU pracuje 36 výzkumných reaktorů, z nichž jeden je ve výstavbě - Jules Horowitz v Cadarache ve Francii - a dva plánované - Myrrha v Belgii a Pallas v Nizozemsku. V EU je v různých fázích vyřazování z provozu asi 150 výzkumných reaktorů.
„Je to jasný náznak toho, že odchod výzkumných reaktorů „do důchodu” probíhá mnohem rychleji než výstavba nových," řekl pan Cizelj. „To snižuje možnosti souvisejícího výzkumu a budování či udržení kompetencí.“
Evropský program výzkumu a inovací v rámci programu Horizont 2020 má rozpočet ve výši 80 miliard EUR v průběhu sedmi let. Z toho téměř 6 miliard EUR je určeno na výzkum v oblasti čisté jaderné energie.

Estonsko studuje možnosti  umístění moderního reaktoru Moltex
22. března 2019: Estonská společnost Fermi Energia si vybrala Moltex Energy jako svou preferovanou technologii pro plány na zavedení výroby energie bez emisí uhlíku v baltském regionu. Moltex Energy včera řekla, že obě společnosti podepsaly memorandum o porozumění, které vyjadřuje svůj záměr spolupracovat, včetně studie proveditelnosti pro umístění moderního reaktoru Moltex a vytvoření vhodného režimu licencování.
Moltex Energy ve svém prohlášení poznamenal, že Estonsko vyrábí většinu své elektrické energie z ropných břidlic, ale že tato kapacita fosilních paliv bude do roku 2030 přestárlá a bude končit.

Větrná energie v Baltském moři poskytuje určitý potenciál, ale země potřebuje alternativní, spolehlivý energetický, má-li zůstat soběstačná. Sousedé Estonska Lotyšsko, Litva a jsou čistými dovozci elektřiny, takže čistá a bezpečná výroba elektřiny v Estonsku by představovala zlepšení energetické bezpečnosti celého regionu.
Simon Newton, ředitel pro rozvoj podnikání společnosti Moltex, řekl: "Estonsko je živou, podnikatelskou a perspektivní ekonomikou a je ideálním místem pro využití technologie Moltex."
Kalev Kallemets, generální ředitel společnosti Fermi Energia, řekl: „Naší ambicí je nasadit první čtvrtou generaci malého modulárního reaktoru v EU, v Estonsku, počátkem 30. let 20. století. Je důležité, aby Estonsko mělo svůj vlastní zdroj čisté, levné energie a inovativní technologie Moltexu má pro nás obrovský potenciál.
Společnost Moltex Energy se sídlem ve Velké Británii oznámila v červenci loňského roku, že bude stavět demonstrační SSR-W (stabilní solný reaktor - Wasteburner) v areálu jaderné elektrárny Point Lepreau v Kanadě na základě dohody uzavřené s New Brunswick Energy Solutions Corporation a NB Power .
Technologie SSR společnosti Moltex Energy  jejíž koncepční návrh reaktoru je založen na samocirkulaci, tedy bez čerpadel v primárním solném okruhu. Díky použití roztavené soli jako chladiva je teplota aktivní zóny 500 – 600 st. C. na atmosférickém tlaku.

 

Projekt Vogtle je kriticky důležitý, říká Perry
22.3.2019: Ministr energetiky Rick Perry během návštěvy staveniště poblíž Waynesboro v Georgii oznámil, že americké ministerstvo energetiky dokončilo vystavení dalších  federálních  záruk za úvěry ve výši 3,7 miliardy USD na pokračující výstavbu 3. a 4. bloku JE  Vogtle.  

Během návštěvy byl Perry svědkem umístění vrchlíku kontejnmentu třetího bloku. To znamená, že všechny moduly a velké komponenty jsou již osazeny. "Projekt Vogtle je kriticky důležitý pro podporu administrativního směřování k oživení a rozšíření amerického jaderného průmyslu," řekl Perry. "Silný jaderný průmysl podporuje spolehlivou a odolnou síť a posiluje naši energetickou a národní bezpečnost. Jak jsem byl dnes svědkem, Vogtle je také projektem energetické infrastruktury s masivním rozsahem, který zaměstnává tisíce pracovníků. Tento projekt představuje přestavbu vysoce kvalifikované americké jaderné pracovní síly a dodavatelského řetězce, což je dobrý signál pro budoucnost, říká Perry.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany