Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 8.12.2018

11.12.2018

Jednou větou

V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky v provozu, blok 3 byl v pátek 7. 12. v poledne odstaven do plánované odstávky pro výměnu paliva. V Temelíně jsou oba bloky na plném výkonu.

Z domova: Modernizace ochran na JE Temelín provádí IaC Energo. Armatura pro jádro váží stejně jako její dokumentace

Ze světa: Bruce a NuScale spolupracují na projektu SMR. Rosatom oznámil, že má technologii pro žíhání nádoby reaktoru 1000 MW

Provoz EDU

1. blok –100 %  

2. blok –100 % 

3. blok – plánovaná odstávka od 7.12. pro výměnu paliva a revize

4. blok -  100 % 

Výroba letos 13 347 GWh

 

Provoz ETE

1. blok- výkon 1084 MWe, výroba letos  7 226  GWh

2. blok– výkon 1091 MWe, výroba letos 7 123 GWh

 

Z domova

Modernizace ochran na JE Temelín

Společnost I&C Energo získala veřejnou zakázku na realizaci akce „F605 – modernizace ochran“.  Předmětem díla je náhrada stávajících ochran, které jsou na JE Temelín použity pro chránění dieselgenerátorů, přívodů rozvoden 6 kV III. kategorie a u  motorů hlavních cirkulačních čerpadel a čerpadel chladicí vody za nové digitální terminály výrobce ABB. Realizace bude probíhat v letech 2019 až 2021.

Armatura pro jádro váží stejně jako její dokumentace

26.11.2018 Atominfo : Tímto vtipem, který je možné zaslechnout v podnicích dodávajících pro jadernou energetiku, začínáme reportáž z armaturky MSA, a. s. Jde o příklad exportně zaměřeného podniku, protože domácí trh se na jeho tržbách podílí jen zhruba 10 procenty.

Společnost MSA vyrábí armatury pro aplikace v ropovodech, plynovodech a jaderných elektrárnách. Tato odvětví jsou náročná jak na kvalitu a čas produkce, tak na dokládání jejích parametrů. Aby mohla být produkce namontovaná do jaderné elektrárny, musí projít řadou zkoušek a získat potřebné certifikáty. Přejímka zákazníkem tak nespočívá jen v kontrole kvality, ale i v kontrole obsáhlé dokumentace. Výměna armatur v jaderných elektrárnách navíc probíhá během odstávek, takže jakékoliv zdržení dodávky stojí nemalé peníze. Proto se výrobci musí při výrobě zaměřovat na čas.

Na ten cílí i školení v oblasti štíhlé výroby, které minulý týden v podniku probíhalo. Měli jej na starost členové ruského národního týmu, který se účastní soutěže profesních dovedností Worldskills. Hledali časové rezervy podniku MSA ve výrobě a tím se připravovali na další ročník celosvětové soutěže, kde budou na domácí půdě obhajovat svůj úspěch z evropského mistrovství. Tam se s devíti zlatými medailemi stali nejúspěšnějším týmem. Partnerem tohoto týmu je ruský Rosatom, který v něm má i několik soutěžících ze svých dceřiných firem.

Dodávky pro jádro

Armaturka MSA je od roku 2008 součástí ruského podniku na výrobu potrubí Chelpipe. Díky spojením jejich produkce mohou na trhu nabízet kompletní řešení potrubních tras, což jim dává konkurenční výhodu. Mezi další výhody na světovém trhu patří vlastní vývojové oddělení, které má MSA. Veškerá produkce podniku tak vzniká nejprve na rýsovacích prknech (dnes už v počítačích) oddělení vývoje a může tak být přizpůsobena přímo na míru zákazníkovi.

V produkci společnosti sice jaderná energetika představuje jen 5 až 15 %, podle toho, o jak silný rok jde, ale díky výrobní náročnosti se pozitivně promítá do celé společnosti. Z toho, že pracovníci zvládají výrobu ve vysoké kvalitě požadované jadernými elektrárnami, těží i ostatní odběratelé. S tímto relativně malým podílem by v budoucnu mohla zahýbat výstavba nových jaderných bloků v Česku, pokud se konečně vláda rozhoupe a přijme rozhodnutí o finančním a obchodním modelu a způsobu výběru dodavatele technologie.

Firma v oblasti dodávek pro jadernou energetiku vyrostla na dodávkách pro československé bloky, které zahájila v roce 1975. I přesto je dnes zaměřena hlavně na export, kam směřuje 90 % produkce. Dodávky směřují především do elektráren typu VVER, tedy stavěných Rosatomem. Za poslední roky šlo především o Rusko, Čínu a Bělorusko, nyní je největší zakázkou dodávka pro 3. a 4. blok indické jaderné elektrárny Kudankulam.  Tato zakázka se pohybuje v hodnotách milionů eur a bude realizována do srpna 2019. Jde o komplexní dodávku šoupátek, ventilů a dalších armatur pro dva nové bloky typu VVER-1000.

Pokud bychom se podívali i do jiných oborů, hrají nejdůležitější roli v hospodaření firmy dodávky armatur pro kompresní stanice plynovodu Nordstream a pro českou společnost Net4Gas.

Nová klapka

Firma MSA  před nedávnem dokončila vývoj zcela nového produktu, který je určen především pro jadernou energetiku. Na rozdíl od stávajících klapek se nový typ uzavírá bez zacvaknutí v koncové poloze, což snižuje opotřebení materiálu a prodlužuje její životnost. Na vývoji armaturka spolupracovala s Ústavem aplikované mechaniky Brno, s. r. o., a Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Nyní ji představuje zákazníkům a budou probíhat další testy a certifikace.

Vladislav Větrovec

 

Ze světa

Bruce a NuScale spolupracují na projektu SMR

27 November 2018, WNN:  Americká společnost NuScale Power podepsala dohodu o porozumění se společností Bruce Power na vývoj a uvedení na trh malého modulárního reaktoru koncepce NuScake

Rosatom oznámil, že má technologii pro žíhání nádoby reaktoru 1000 MW

27 November 2018, WNA: Rosatom oznámil, že disponuje technologií na odstraňování důsledků ozařování tlakové nádoby reaktoru o výkonu 1000 MW. Na konci projektové životnosti se zvyšuje materiálové pnutí tlakové nádoby reaktoru. Tento problém lze vyřešit tzv. žíháním materiálu reaktoru. Zatím proběhlo žíhání na nádobách reaktoru 440 MW /Loviisa, V1 Jaslovské Bohunice. Použití  této technologie i pro reaktory velkého výkonu by umožnilo prodloužení jejich doby provozování.

Rosatom oznámil, že první bude tato technologie nasazena na bloku č. 1 Balakovské JE  (v provozu od 12/1985)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany