Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 8. duben 2016

11.4.2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

JE Dukovany

  1. RB.  100%   
  2. RB:  100%.
  3. RB:  100%.
  4. RB:  Odstávka pro výměnu paliva ( 63. den z plánovaných 63), režim 6, bylo zahájeno zavážení paliva do reaktoru. Odstávka bude  prodloužena proti plánu 63 dnů o cca 3 týdny pro větší rozsah kontrolních prací než bylo původně předpokládáno.

      Provoz EDU je  v souladu s Limitami a podmínkami pro bezpečný provoz

      Za rok 2016 vyrobeno  v EDU  2800 GWh.

 

JE Temelín

První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku 7. 4. 2016 v 9:45 hodin:

  • blok je na plánovaném výkonu
  • výkon turbogenerátoru – 1086 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 2 501 071 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku 7. 4. 2016 v 9:45 hodin:

  • blok je na plánovaném výkonu
  • výkon turbogenerátoru – 1095 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 2 555 213 MWh

 

Konference

NUSIM 2016 – pravidelná konference České a Slovenské nukleární společnosti bude letos na Slovensku v Častej Papierničke, 20.-21. apríla 2016

Dny teplárenství a energetiky -  přijďte 26. – 27. 4. 2016 do Kongresového výstavního a společenského centra ALDIS v Hradci Králové a zúčastněte se v pořadí již 22. ročníku konference s doprovodnou výstavou v roce. Pojďme společně oslavit 25. výročí Teplárenského sdružení České republiky.

60 let pro jadernou energetiku 12. – 13. května,  Plzeň,  více na http://www.60letprojadro.cz/.  Pořádá ŠJS.

 

 

Z domova

Studijní cesta ENETR a HK Třebíč

Sdružení Energetické Třebíčsko, které zastupuje firmy a obce v regionu okolo EDU (celkem více než 250 000 obyvatel), si vytklo za cíl sledovat plnění Aktualizované státní energetické koncepce ČR (ASEK) a Národního akčního plánu (NAPJE), zejména ve vazbě na výstavbu EDU 5. V rámci tohoto cíle si utváří na celou situaci v oblastí budoucnosti jaderné energetiky v ČR svůj vlastní názor, tak aby mohlo nezávisle kontrolovat plnění úkolů stanovených vládou ČR. Více informací a fotografií z cesty najdete v sekci Naše činnost.

 

Informace ze zahraničí

Regionální soud v Bonnu odmítl nárok na škodu  

7 Apr (NucNet):

Německý regionální soud v Bonnu odmítl žalobu o  261 milion €  jako kompenzaci pro německou společnost  EnBW  za politickým rozhodnutím vynucené odstavení jejich reaktorů po katastrofě ve Fukušimě v roce 2011. 

Požadavek byl zamítnut protože EnBW nevyužilo všech dřívějších možností k odporu proti rozhodnutí o vynuceném odstavení bloků.

 

Nové zařízení pro žíhání nádoby reaktoru pro JE Kola a JE Novovoroněž

6 Apr (NucNet):

Atomenergoremont, který je součástí komplexu Rosatom, dokončil nové zařízení pro teplotní žíhání nádoby reaktoru pro JE Kola (4xVVER 4400) a JE Novovoroněž (2x VVER 440) pro jejich reaktory VVER 440. Při provozu reaktoru dochází vlivem neutronového ozařováni materiálu tlakové nádoby reaktoru k pozvolným materiálovým degradacím, které je nutné odstranit tzv. tepelným žíháním reaktoru. Jednoduše řečeno do reaktoru se strčí obrovská cívka, která je vyhřívaná elektrickým proudem a zahřejí materiál reaktoru na potřebnou teplotu, při které dochází k materiálová strukturálním změnám, které změny materiálu odstraní a vrátí jej do původního stavu. Podobné žíhání se již dělalo na JE Loviisa  i JE V1 EBO. Reaktorové nádoby v Dukovanech i v Temelíně zatím tuto operaci nepotřebují. 

 

Evropská komise vydala zprávu o budoucnosti jaderné energetiky v Evropské unii

4 Apr (NucNet):

Evropské Komise vydala zprávu o předpokládané budoucnosti jaderné energetiky v EU z pohledu roku 2015.  Zpráva – tzv. PINC (Illustrative Programme for Nuclear Energy ) mimo jiné říká, že náklady do úplného palivového cyklu v EU do roku 2050 bude cca 650 – 760 miliard €.  Asi 90% současné kapacity jaderných elektráren v EU bude muset být do roku 2050 odstaveno a nahrazeno novými bloky. Investiční náklady této záměny jsou odhadovány na 350 – 450 miliard €.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany