Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky k 9.10.2020

12.10.2020

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 1,3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 2 v odstávce  pro výměnu paliva. V Temelíně oba bloky v provozu, ETE 1 má dvacetileté výročí spouštění. Gratulace k 20 letům ETE

Technický tahák vnitřní části reaktoru

Z domova: Konference  Nuclear Encounter

Ze zahraničí: Ukrajina musí rozšiřovat jadernou energii, říká prezident. Kepco E&C se spojila s výrobcem lodí pro plovoucí reaktory. 6. blok JE Tianwan vstupuje do fáze uvádění do provozu

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –  Režim 7, palivo vyvezeno z reaktoru,  14 den odstávka pro výměnu paliva, revize a investiční akce

3. blok –100%

4. blok -100 %,

Provoz v souladu s LaP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz).

Výroba letos   11 455  GWh

 

Provoz  ETE

ETE 1  1079 MWe , výroba letos 5 501 GWh.

ETE 2  1088  MWe, výroba  letos 5 833GWh

provoz v souladu s LAP

 

Gratuluji

Před dvaceti lety poprvé spustili v Temelíně jaderný reaktor

Přesně dvacet let uplyne v neděli 11. října od startu reaktoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Štěpná reakce byla nastartována  11. října 2000 v 6:19 hodin.Jeden z nejvýznamnějších českých investičních projektů tak operátoři začali uvádět do provozu. Dalším milníkem letošního roku je potom 21. prosinec, kdy Temelín poprvé dodal první bezemisní elektřinu do sítě..

 

Technická osvěta a připomenutí

Jsem laskavému čtenáři dlužen trochu podrobnější popis tlakovodního reaktoru. V jednom ze CNN jsem použil pojem vnitřní části reaktoru, aniž bych si uvědomil, že ne každý abonent CNN je reaktorový technik a tak se stalo, že se mne několik čtenářů  CNN ptalo  co jsou vnitřní části reaktoru. Za to se omlouvám a  nyní tedy trochu  osvěty. V detailu se budu opírat o reaktory VVER 440 213, tedy ty co jsou v Dukovanech. 

Tlakovodní reaktor (PWR) se skládá z vlastní tlakové nádoby reaktoru (TNR) , ta je uzavřena víkem TNR  s průchodkami pro vnitroeaktorová měření a regulační prvky reaktoru (37 pohyblivých regulačních kazet). Těsnění mezi tělesem nádoby reaktoru a horním víkem je zajištěno přírubovým spojem s několika niklovými těsnícími kroužky. Vše navrženo na provozní tlak 12,5 MPa  a teplotu  290 st. C. V horní části TNR je umístěn hrdlový prstenec, kde je na reaktor připojeno  primární potrubí o průměru JS 500. Smyček je šest.

Uvnitř TNR jsou tzv. vnitřní části reaktoru (internals). Jsou to:

Šachta reaktoru, na ní je zavěšené dno šachty reaktoru a koš aktivní zóny, který vymezuje geometrii uspořádání palivových kazet (pro VVER 440 312 palivových a 37 regulačních kazet). Šachta reaktoru zajišťuje proudění chladiva od hrdlového prstence  a studeného nátrubku směrem dolů mezi vnitřní stěnou TNR a šachtou reaktoru, kde je proud chladiva obracen a usměrňován otvory ve dně šachty směrem nahoru kde protéká  přes aktivní zónu s  jaderným palivem  a odebírá tak teplo vznikající v palivu štěpnou reakcí, aby horkými nátrubky  proudilo  do cirkulačních  smyček a  do parogenerátorů.

Nad košem aktivní zóny  je umístěn blok ochranných trub, který vymezuje vertikálně geometrii aktivní zóny, vede regulační kazety a stabilizuje polohu kanálů pro vnitroreaktorová měření.

Všechny vnitřní části jsou vyjímatelné, je možné je demontovat a prohlédnout a provést na nich defektoskopické kontroly, stejně jako na vlastní TNR.

Tož tak je to s vnitřními částmi reaktoru.

Malé opakování je zřejmé z obrázku – vnitřní části reaktoru jsou  tedy  mimo vlastní jaderné palivo, šachta reaktoru, dno šachty, koš aktivní zóny a blok ochranných trub

 

 

Z domova

Konference Nuclear Encounter

Ve čtvrtek 8.10. se uskutečnil třetí ročník konference Nuclear Encounter/Jaderné setkání/ Jadrové stretnutie - setkání Českých a Slovenských provozovatelů a jaderníků. S ohledem na opatření s C19 byla konferenceon line. Po internetu se tak připojilo na streem konference na 120 „abonentů“, většinou se účastnící připojovali z domova nebo z pracoviště. Společnost AV media, která zajištovala technickou stránku konference,  odvedla vynikající práci a konference proběhla přesně podle představ organizátora, kterým byla agentura ALVEDA.

Konference je určena k zlepšení komunikaci mezi provozovateli jaderných elektráren v Česku na Slovensku a jejich podpůrných  a servisních organizací. Témata byla tradiční:  provoz a dlouhodobý provoz jaderných bloků, výstavba nových bloků a personální problematika. Vystupujícími byli top manažeři ČEZ, SE a ČEPS. Úvodní slovo pronesli ředitelé jádra v ČEZ Bohdan Zronek a SE Miroslav Tokár. Klíčovou přednášku na téma „Výhled na energetiku v evropském prostoru“ přednesl vládní zmocněnec Jaroslav Míl. O provozu JEmluvili ředitelé jaderných elektráren Roman Havlín (EDU) a Jan Kruml (ETE). K péči o zařízení vystoupil Milan Molnár (SE) a o nové výstavbě PeterAndraško (EMO 3, 4) a Petr Závodský (EDU II)

Konference byla zakončena  panelovou diskusí na téma  „Bude další generace energetiků?“  Vystoupili Michaela Kacrová (ČEPS), Martin Šálek (ČEZ) oba ředitelé EDU a ETE a připojil se i ředitel EMO  Martin  Mráz.

Závěrem se oba divizní ředitelé z ČEZ a SE shodli, že konference je potřebná , virtuální prostředí nezpůsobilo ztrátu informační hodnoty a konference se bude  pořádat i příští rok. Věřme, že bez omezení. Téma výchova nových pracovníků, udržení znalostí a zejména udržení pracovníků, by mohlo být jedním z témat příští rok.

Z pozice moderátora musím konstatovat, že to byla premiéra v tomto formátu  a že mluvení do kamery, když nevíte jestli vás sleduje deset, dvacet nebo sto lidí eventuelně nikdo, je docela síla. A stejný pocit museli mít mít i vystupujíci. Ale vše je praxe, jen doufejmě, že to jako zkouška stačilo a tešíme se na standardní formát konferencí.

 

Ze zahraničí

Ukrajina musí rozšiřovat jadernou energii, říká prezident

5. října 2020, WNN: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský popsal svou podporu zemi při rozšiřování využívání jaderné energie. Zelenský hovořil s novináři během své návštěvy regionu Rovno dne 1. října.

Zelenský vydal prezidentské nařízení ze dne 22. září, které nařizuje vládě předložit návrhy zákonů týkajících se jaderné energetiky v zemi k parlamentní debatě. Všech 15 ukrajinských jaderných bloků - Rovno, Záporoží, jižní Ukrajina a Khmelnitsky - provozuje státní Energoatom.

„Máme strategii pro rozvoj jaderné energie a dostavbu jaderných elektráren na Ukrajině,“ řekl prezident, když byl dotázán na účelnost dokončení dvou nových bloků v Chmelnické jaderné elektrárně. „A po regionu Khmelnitsky se díváme na region Rovno ... Určitě to uděláme,“ dodal s tím, že jaderná energie je největším a nejlevnějším zdrojem elektřiny v zemi.

 

Kepco E&C se spojila s výrobcem lodí pro plovoucí reaktory

6. října 2020, WNN: Jihokorejská společnost Kepco Engineering & Construction Company (Kepco E&C) a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) nedávno podepsaly Memorandum o porozumění o spolupráci při vývoji plovoucích jaderných elektráren.

V rámci memoranda o porozumění budou obě společnosti společně podporovat vývoj technologií pro pobřežní jaderné elektrárny. Společnost Kepco E&C uvedla, že se bude opírat o její „prvotřídní design a konstrukční technologii jaderných elektráren a rozvoj jaderné technologie na moři“ a rozmanité zkušenosti a know-how společnosti DSME v oblasti stavby lodí.

Společnost Kepco E&C uvedla, že dohoda má vést k vývoji plovoucích pobřežních jaderných elektráren vybavených reaktory BANDI-60, což je malý modulární design reaktoru, který vyvíjí od roku 2016.

BANDI-60 je tlakovodní reaktor s výkonem 200MWt / 60MWe. Podle společnosti Kepco E&C může  konstrukce - ve které jsou přímo spojeny hlavní součásti bez spojovacích potrubí což eliminuje  riziko nehody způsobené ztrátou chladicí kapaliny při porušení potrubí a také poskytuje lepší provozní kontroly a údržba.  Reaktor by pracoval s teplotou kolem 325 ° C. Pro zvýšení bezpečnosti a výkonu společnost Kepco C&E říká, že je přijato několik pokročilých konstrukčních prvků, jako je provoz bez borové regulace, pohony regulačních tyčí, umístění instrumentace atd.

 

6. blok JE Tianwan vstupuje do fáze uvádění do provozu

9. října 2020, WNN: Studené testování (hydrozkouška) bylo dokončeno na 6. bloku jaderné elektrárny Tchien-wan v čínské provincii Ťiang-su, oznámila společnost China National Nuclear Corporation (CNNC). Uvedení reaktoru ACPR1000 do provozu je naplánován na konec roku 2021.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany