Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
21. únor 1986 - dosažení 100% výkonu druhého bloku JE Dukovany

21. únor 1986 - dosažení 100% výkonu druhého bloku JE Dukovany

19.2.2021

Přesně před 35 lety, 21. února 1986 energetici Jaderné elektrárny Dukovany poprvé dosáhli 100% výkonu na druhém výrobním bloku. Stalo se tak necelých 11 měsíců po dosažení plného výkonu na prvním bloku. Turbosoustrojí druhé výrobní jednotky, která od energetiků dostala jména Zdena a Irena, od té doby vyrobila 115 miliónů megawatthodin bezemisní elektrické energie. Celkem elektrárna od svého spuštění dodala do sítě 464 milionů megawatthodin elektrické energie, která by stačila na více než sedm let spotřeby celé České republiky a také díky ní nemuselo být do ovzduší vypuštěno 376 milionů tun oxidu uhličitého.

Řízenou štěpnou reakci v reaktoru druhého výrobního bloku spustili operátoři 31. 1. 1986. Během následujících týdnů energetici prováděli rozsáhlé fyzikální a energetické testy a kontroly zařízení a postupně zvyšovali výkon reaktoru. Plného výkonu 100 % dosáhli už 21 dní od jejího spuštění. V té době byl instalovaný výkon jednoho bloku 440 MW. Díky programu na využití výkonových rezerv a následným modernizacím zařízení dosahuje dnešní instalovaný výkon každého ze čtyř dukovanských bloků 510 MW.

Přestože jsme spouštěli v pořadí už druhý blok, pořád to byl jeden z nejdůležitějších momentů výstavby elektrárny, kterou naše společnost potřebovala pro zajištění soběstačnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny. Všichni jsme proto byli plní napětí a nervozity, která se po spuštění bloku přeměnila ve společnou radost z úspěchu. “ říká tehdy směnový inženýr provozu elektrárny Jaroslav Vokurek, a dnes zaměstnanec ČEZ na lokalitě.

Od března pak energetici úspěšně provedli blok půlročním zkušebním provozem, během kterého dodávali tolik potřebnou elektrickou energii do sítě, a od 21. 9. 1986 se dodávka bezemisní elektrické energie z Dukovan trvale zvýšila na dvojnásobek. Ve stejnou dobu se technici na třetím bloku připravovali na první zkoušky těsnosti systému a funkčnosti zařízení.

Do zvyšování bezpečnosti, spolehlivosti a modernizace Dukovan jsme od začátku provozu investovali desítky miliard korun. A stále hledáme možnosti zlepšování a nová technická řešení Vyvíjí se i podmínky pro provoz elektrárny a my tak v předstihu reagujeme, abychom splňovali nejen současné, ale i budoucí požadavky na její dlouhodobý provoz,“ vysvětluje Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Výstavba první jaderné elektrárny na našem území a současně tehdy největší elektrárna u nás, začala už v roce 1978 na dnešním pomezí jižní Moravy a Vysočiny. Do roku 1987 zde vyrostly čtyři výrobní bloky, osm turbosoustrojí, osm chladicích věží a desítky dalších budov. Náklady na stavbu se pohybovaly mezi 30-32 miliardami tehdejších československých korun. Při pohledu z dálky se elektrárna od jejího dokončení zásadně nezměnila, ale zblízka prošla rozsáhlou modernizací zařízení, včetně řídících i bezpečnostních systémů.

Po využití projektových rezerv a modernizaci zařízení je současný instalovaný výkon elektrárny 2040 MW. Ročně tak elektrárna vyrobí přes 14 000 000 MWh elektrické energie a společně s Jadernou elektrárnou Temelín dlouhodobě pokrývají přes 40 % spotřeby České republiky.

Vláda a společnost ČEZ se dohodly na vybudování nového jaderného zdroje vedle stávající elektrárny. V srpnu 2019 vydalo ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko EIA k záměru výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech. V březnu loňského roku podal ČEZ žádost o jeho umístění a v srpnu s MPO podepsal dvě ze tří smluv mezi státem a ČEZ k přípravě výstavby.

Zdroj: Aktulita z JE Dukovany - Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

 

Časová osa:

1970
Mezivládní dohoda ČSSR – SSSR o spolupráci při výstavbě jaderných elektráren.

1975

Rozhodnutí vlády o výstavbě 4 bloků v Dukovanech.

1978

Obnovení prací výstavby.

1979
Červen – zahájení betonáže základové desky prvního reaktorového bloku

1982
Osazení tlakové nádoby reaktoru pro 1. blok.

1984
31. prosince – zahájení zavážení paliva do reaktoru 1. bloku.

1985
12. února ve 23:11 hodin – dosažení minimálního kontrolovaného výkonu reaktoru prvního bloku.

26. března – dosažení 100 % výkonu.
3. května – zahájení zkušebního provozu 1. bloku.

1986

21. února – dosažení 100% výkonu 2. bloku.

20. března – zahájení zkušebního provozu 2. bloku.

21. září – zahájení trvalého provozu 2. bloku.

7. prosince – dosažení 100% výkonu 3. bloku.

20. prosince – zahájení zkušebního provozu 3. bloku.

1987

20. června – zahájení trvalého provozu 3. bloku.

19. července – zahájení zkušebního provozu 4. bloku.

2016

ČEZ od SÚJB obdržel pro blok č. 1 novou provozní licenci na dobu neurčitou s několika provozními podmínkami.

2017  

ČEZ pro bloky č. 2, 3 a 4 od SÚJB obdržel nové provozní licence na dobu neurčitou doplněné provozními podmínkami.

2019

Srpen – ČEZ obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR souhlasné stanovisko v rámci procesu EIA pro stavbu nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany.

2020

Březen – ČEZ podal na SŮJB žádost o umístění nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

28. července – Vláda ČR přijala dvě ze tří smluv mezi státem a ČEZ k přípravě výstavby nového zdroje v Dukovanech.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany