Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Česko má už 10 štěpných jaderných reaktorů. Poslední, desátý, právě spustili na FJFI ČVUT.

14.6.2023

V Česku byl spuštěn celkově desátý štěpný jaderný reaktor. Provoz svého druhého školního štěpného reaktoru VR-2 v úterý 6. června zahájila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického (FJFI ČVUT) v Praze. Využívat ho bude pro výuku a vědeckou činnost.

Na tiskové konferenci to oznámili zástupci fakulty. Celkové náklady na reaktor činily kolem 15 milionů korun. Nový reaktor je ve stejné reaktorové hale, kde univerzita od roku 1990 provozuje reaktor VR-1 Vrabec. ČVUT tak odteď provozuje dva školní štěpné reaktory, vedle nich je v České republice dalších osm aktuálně provozovaných reaktorů. Dva výzkumné reaktory provozuje Centrum výzkumu v Řeži, šest jaderných reaktorů provozuje ve dvou jaderných elektrárnách v Dukovanech a Temelíně energetická společnost ČEZ. 

Koncepčně je nový reaktor tzv.  podkritický. Znamená to, že k rozběhnutí štěpné reakce potřebuje dodatečný zdroj neutronů. Pro generování neutronů je používán neutronový zdroj na bázi reakce deuteriových jader. Teprve po jeho zapnutí je neutronová bilance dostatečná k rozběhnuté štěpné reakci. Stejně jednoduše se reaktor také „vypíná“. Vypnutím neutronového zdroje se zastaví i celková štěpná reakce. Palivo reaktoru VR-2 je darem Aalto University Helsinky.

Na výstavbě reaktoru VR-2 se účastnily převážně české firmy.

Systém kontroly a řízení, který  slouží k řízení a ovládání technologie reaktoru VR-2, dodala ŠKODA JS a.s. ve spolupráci s dataPartner s.r.o. Reaktorovou nádobu a radiální kanály uvnitř reaktorové nádoby, ve kterých bude umístěno palivo během provozu, a skladovací nádobu, která slouží k uložení a vysoušení vnitřního koše s palivem, dodala skupina Witkowitz – VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. Zásobní nádrž vodního hospodářství, která slouží k uložení demineralizované vody mimo reaktorovou nádobu, dodala BeHo spol. s r.o.,  radiační monitorovací systém – dodala  firma VF a.s., demineralizační stanice  k výrobě demineralizované vody dodala  firma Watek s.r.o.

Současný školní rekator VR-1 je všeobecně nazýván familiárně Vrabec. A jak se bude říkat novému reaktoru VR-2?  Předsedkyně SÚJB Dana Drábová navrhuje název „Vrána“, na počest dlouhodobého tajemníka FJFI Leopolda Vrány.  Inu proč ne, Leopold si to nepochybně zaslouží.

Gratulujme a držme Katedře jaderných reaktorů FJFI ČVUT palce a dlouhodobý, spolehlivý a bezpečný provoz desátého českého reaktoru.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany