Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

ČEZ je po vydání územního rozhodnutí opět blíž výstavbě nových jaderných bloků Dukovan

30.10.2023

Společnost Elektrárna Dukovany II, která je 100% dceřinou společností Skupiny ČEZ, obdržela od Ministerstva průmyslu a obchodu územní rozhodnutí pro Nové jaderné zdroje v lokalitě Dukovany. Pro ČEZ znamená toto rozhodnutí splnění dalšího klíčového milníku v přípravě výstavby nových jaderných zdrojů a pokračování v dalších licenčních a povolovacích řízeních.

Žádost o vydání územního rozhodnutí v lokalitě Dukovany byla podána v červnu 2021 a od začátku je připravováno a řešeno pro dva jaderné bloky v této lokalitě. „Tímto krokem jsme úspěšně splnili další z milníků harmonogramu příprav. Současně je to i jasný signál pro všechny uchazeče v rámci probíhajícího tendru na výstavbu nových jaderných zdrojů, že povolovací proces je naplňován,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Žádost o vydání územního rozhodnutí pro Nové jaderné zdroje v lokalitě Dukovany podala společnost Elektrárna Dukovany II na odbor výstavby Městského úřadu v Třebíči. Ten s ohledem na nutnost řešení námitek účastníků řízení ze systémové podjatosti úředníků, aktualizace Politiky územního rozvoje ČR a změny platné legislativy v průběhu řízení, ale i rozsah dokumentace, šestkrát požádal o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí. Po změně stavebního zákona pak bylo v červenci letošního roku správní řízení převedeno do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Složitý povolovací proces projekt nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovan, což je jeden z největších projektů v historii Česka, pokročil do další fáze. Vydání aktuálního rozhodnutí je dalším významným krokem celého projektu. Již dříve jsme obdrželi souhlasné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) i povolení k umístění jaderného zařízení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a autorizaci na výstavbu jaderné elektrárny od Ministerstva průmyslu a obchodu,“ doplňuje Tomáš Pleskač ředitel divize nová energetika ČEZ.

 

Ladislav Kříž
tiskový mluvčí ČEZ

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany