Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Energetici v Dukovanech kontrolují tlakovou nádobu reaktoru 1. výrobního bloku

Energetici v Dukovanech kontrolují tlakovou nádobu reaktoru 1. výrobního bloku

19.6.2023

Rozsáhlé nedestruktivní kontroly tlakové nádoby reaktoru zahájili technici na prvním bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Vyvezli z ní proto všech 349 palivových kazet a veškeré vnitřní zařízení. Tato kontrola, kterou energetici provádí na každém z bloků jednou za osm let, bude pomocí speciálního zařízení probíhat nepřetržitě po dobu 10 dnů. Získaná data pak podrobí detailní analýze. Perfektní znalost stavu klíčových komponent je jednou z podmínek nejméně šedesátiletého provozu obou českých jaderných elektráren.

Přípravy na kontrolu tlakové nádoby rektoru začaly hned po odstavení bloku 3. června. Ve středu 14. června energetici dokončili vyvážku paliva z reaktoru 1. výrobního bloku do sousedního bazénu skladování a zahájili přípravy na vyvezení tzv. vnitroreaktorových částí. Současně pracovníci Škoda JS na reaktorovém sále prováděli montáž 5 520 kg vážícího manipulátoru, který odborníci potřebují ke kontrole tlakové nádoby reaktoru. Složená konstrukce připomíná modul kosmické lodi na měsíci.

Manipulátor je při kontrole pevně umístěn k dělicí rovině reaktoru. Středem prochází otočný výsuvný sloup, na jehož spodním konci je rozvodný box a příčná dráha s vozíky osazenými několika měřicími sondami a kamerami. Celý modulární kontrolní systém je navržen tak, aby byl zajištěn pohyb zkušebních sond v celém prostoru reaktoru až do hloubky cca 12 m. Z řídicího pultu manipulátoru, který je umístěn přímo na reaktorovém sále, tak operátoři zkontrolují každý centimetr vnitřní plochy tlakové nádoby reaktoru, včetně jejího dna. Samotné kontroly ultrazvukem, vířivými proudy i vizuální kontroly probíhají pod vodou.

„V rámci odstávky 1. bloku jde o jednu z časově nejnáročnějších kontrol. Příprava manipulátoru zabere zkušeným technikům 42 hodin. Samotná kontrola pak probíhá nepřetržitě 240 hodin. Za tu dobu hlavice manipulátoru najezdí po vnitřní části reaktoru dráhu dlouhou přes 25 kilometrů. Při tom nashromáždí až 50 GB dat“, prozradil ředitel elektrárny, Roman Havlín. Kontroly jsou náročné také na personální kapacitu. K zajištění všech činností je zapotřebí minimálně 20 vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří vedle provádění samotných kontrol musí veškerá data zpracovat a vyhodnotit. Závěry z kontrol tak budou známé až za několik týdnů.

„Dukovany, stejně jako Temelín, chceme provozovat celkově nejméně šedesát let, což je aktuálně běžná světová praxe. Podmínkou je zajištění bezpečnosti a výborného stavu klíčových komponent, nejen tlakové nádoby reaktoru, ale i například parogenerátorů a dalších zařízení,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Termín ukončení odstávky a opětovné zahájení výroby ČEZ upřesní v návaznosti na průběh prací plánovaných činností a na výsledky kontrol a testů.

Zdroj: TZ ČEZ, JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany