Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Energetici v Dukovanech zahájili sérii letošních cvičení

Energetici v Dukovanech zahájili sérii letošních cvičení

3.5.2023

„Věnujete pozornost tomuto hlášení. Pozor jedná se o cvičení“, tak začalo první letošní cvičení členů pohotovostní organizace havarijní odezvy a pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany. Cílem těchto cvičení je ověřit připravenost elektrárny na neobvyklé události. Celkem v letošním roce energetiky čeká 13 preventivních cvičení, z toho jedno se zapojením všech osob v areálu elektrárny.

Série letošních preventivních cvičení byla zahájena ve čtvrtek 27. dubna, kdy proběhlo první plánované cvičení zelené směny. Námětem byla úplná ztráta napájení vlastní spotřeby pro všechny čtyři výrobní bloky a radiační nehoda s využitím diverzních a mobilních prostředků. Z důvodu simulované neprovozuschopnosti části zařízení byl vydán pokyn k použití mobilních dieselgenerátorů pro obnovu napájení. Do cvičení byla vedle členů havarijního štábu zapojena osádka blokové dozorny na výcvikovém simulátoru, provozní personál, jednotka HZS a bezpečnostní služba.

„Vedle prověřování funkčnosti nastavených postupů nám tato preventivní cvičení pomáhají ověřit připravenost našich zaměstnanců a všech osob pohybujících se v areálu elektrárny i na velmi málo pravděpodobné události,“ vysvětlil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Pro letošní rok energetici plánují 6 preventivních cvičení s předem známým termínem konání a 4 tajná a 3 bez předem určeného data konání. To určí až pracovníci útvaru havarijní připravenosti, velitel štábu nebo přímo ředitele elektrárny před jeho spuštěním. O cvičeních, které mohou zaznamenat i obyvatelé z okolí, elektrárna předem informuje obecní úřady a obyvatelům zasílá informačních SMS. K odběru informačních SMS se mohou zaregistrovat na www.aktivnizona.cz.

V Jaderné elektrárně Dukovany je do systému řešení mimořádných událostí zapojeno 90 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni do 4 směn. Na závěr každého cvičení energetici vyhodnotí celý průběh a navrhnou případná nápravná opatření. Cvičení se pravidelně účastní také psycholog nebo pozorovatelé z řad inspektorů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Další plánované cvičení čeká pracovníky Dukovan už 18. května.


Zdroj: TZ z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany