Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Nejvyšší podpora rozvoje jaderné energetiky za posledních dvacet let

Nejvyšší podpora rozvoje jaderné energetiky za posledních dvacet let

29.11.2022

Podpora rozvoje jaderné energetiky v Česku vzrostla za rok o sedm procent a je nejvyšší v historii měření od roku 2000. Za vysokou podporou je především válka na Ukrajině a energetická krize, jak vyplývá z výzkumu agentury IBRS, který uskutečnila na přelomu října a listopadu.

Jste vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v České republice? Tak zní jedna z klíčových otázek výzkumu, který agentura IBRS realizovala kvótní metodou na reprezentativním vzorku 500 respondentů z celé ČR. A 72% populace na ni odpovídá kladně, což je od roku 2000 nejvyšší výsledek. Spolu s tím posiluje i názor, že ČR by měla být ve výrobě elektřiny soběstačná, což podporuje nyní 97% populace. Téměř osm z desíti respondentů (79%) zároveň uvádí, že válečné události na Ukrajině mají vliv na energetickou soběstačnost.

 „Už i tak relativně vysokou podporu rozvoje jaderné energetiky ruská agrese na Ukrajině a energetická krize ještě posílila. Roste podpora energetické soběstačnosti a spolu s tím roste u téměř tří čtvrtin populace (72%) i obava o přerušení dodávek plynu z Ruska“  vysvětluje Miloš Rybáček, jednatel agentury IBRS.

Spolu s podporou rozvoje jádra však vzrostla také podpora obnovitelných zdrojů. Více než polovina populace (56%) nyní podporuje jak rozvoj jaderné energetiky, tak i rozvoj obnovitelných zdrojů, což je od jara nárůst o 10%.

„V posledním období výrazně posiluje názor, že budoucnost energetiky v České republice je především v koexistenci jádra a obnovitelných zdrojů, tedy zdrojů, které nejsou vázány na dodávky fosilních paliv z Ruska.“ doplňuje Miloš Rybáček.

Nárůst podpory rozvoje jádra se také projevil v jednoznačném souhlasu s návrhy vlády v oblasti podpory jaderné energetice, kdy 84 procent respondentů vyjádřilo s návrhy souhlas.

Válka na Ukrajině ve spojení s jadernou energetikou však mezi lidmi vyvolává i určité obavy, které od jara stále zesilují. Nejrozšířenější je pro 71% respondentů obava, že v důsledku války může být poškozena nějaká ukrajinská jaderná elektrárna a pro dvě třetiny populace (66%) i obava z použití jaderných zbraní na Ukrajině.

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku 500 respondentů z celé České republiky starších 18 let, vybíraných kvótní metodou formou osobních rozhovorů s přímým zápisem pořízených dat do notebooku (CAPI) podle standardů ESOMAR.

Zdroj: TZ IBRS - International Business & Research Services s.r.o.


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany