Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Oznámení havarijního cvičení v JE Dukovany

Oznámení havarijního cvičení v JE Dukovany

18.8.2021

V areálu Jaderné elektrárny Dukovany proběhne ve čtvrtek 19. 8. v prostorách úložiště středně a nízko radioaktivních odpadů (ÚRAO) havarijní cvičení s cílem ověřit součinnost mezi provozovatelem úložiště SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů), směnovým inženýrem a havarijním štábem elektrárny, dále ověřit poskytování informací dotčeným orgánům a organizacím a také součinnost a připravenost elektrárenských hasičů k zásahu na úložišti při mimořádné radiační události.

Tématem cvičení bude požár v otevřené jímce radioaktivních odpadů se zahořením obalových souborů. Do cvičení budou zapojeny pouze předem vybrané skupiny zaměstnanců. V jeho průběhu budou využity kouřové efekty, které mohou být viditelné v blízkém okolí elektrárny. Na tyto kouřové projevy není třeba reagovat a veřejnost nebude do cvičení žádným způsobem zapojena.

V letošním roce čeká energetiky v Dukovanech celkem deset cvičení havarijní připravenosti, z nichž 4 jsou tzv. tajná, bez předem známého termínu a scénáře. Vyhlašovaná jsou bez předchozího upozornění na základě aktuálního rozhodnutí ředitele elektrárny.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany