Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Proběhla další kola jednání s uchazeči o nový blok v Dukovanech

Proběhla další kola jednání s uchazeči o nový blok v Dukovanech

4.7.2022

Od 7.6. do 23.6. proběhly jednání se všemi potenciálními dodavateli nového jaderného bloku v Dukovanech, a to včetně návštěvy na místě budoucího staveniště.

Zástupci společností Westinghouse, KHNP a EdF využili možnosti k projednání svých dotazů k poptávkové dokumentaci. Zároveň se na lokalitě JE Dukovany seznámili nejen s místem pro vlastní stavbu, ale i se všemi vazbami na okolí, včetně napojení na stávající elektrárnu, napojení na přenosovou soustavu čerpání surové vody atd. V neposlední řadě pak s možným transportem nadrozměrných a těžkých komponent na staveniště.

Na závěr všichni uchazeči potvrdili zájem předložit nabídku, a to v požadovaném termínu do 30.11.2022.

Ing. Petr Závodský, Elektrárna Dukovany II

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany