Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Seminář OBK při JE Dukovany ve Valči přivítal stovku hostů

Seminář OBK při JE Dukovany ve Valči přivítal stovku hostů

7.5.2022

Po dvouleté pauze způsobené kovidem se ve čtvrtek 5. května opět uskutečnilo ve Velkém sále hotelu Zámek Valeč setkání - seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. Poslední seminář se uskutečnil online formou v roce 2020. Tématem toho letošního byla aktuální situace v provozu, spolehlivosti a bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Zazněly i informace o přípravě nového bloku EDU 5 a o stavu úložiště radioaktivních odpadů.

Na semináři se sešlo více než 100 účastníků, obecních zastupitelů, politiků a zástupců veřejného života i místních průmyslníků. Nelze všechny vyjmenovat, a tak jen ty nejváženější - předsedkyně SÚJB Dana Drábová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a předsedkyně Ekoregionu 5 starostka Petra Jílková. V dopoledním programu vystoupili mimo zmíněných dam také ředitel JE Dukovany Roman Havlín, ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač, náměstek MPO Tomáš Ehler, předseda Energoregiomu 2020 Vladimír Měrka a ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Jan Prachař. Zprávu o bezpečnosti provozu si přišla vyslechnout i senátorka za kraj Vysočina Hana Žáková, která se bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrárny dlouhodobě věnuje a zajímá se také o energetickou budoucnost nejen našeho regionu. Příspěvky, včetně fotografií ze semináře jsou k dispozici níže.

Nicméně vybírám několik myšlenek, které v průběhu programu zazněly.

Jaderné palivo pro EDU bylo doposud dodáváno ruskou firmou TVEL. Palivo pro ETE budou dodávat po provedeném výběrovém řízení v letošním roce společnosti Westinghouse a Framatom. Tyto firmy umí vyrobit i palivo pro reaktory VVER 440, tedy i pro EDU. Jak prohlásila předsedkyně SUJB Dana Drábová: „Takové palivo splňuje všechny požadavky na bezpečnost, může však mít jiné výkonnostní parametry“. Nyní je na EDU zásoba paliva na více než 3 roky a o zajištění dodávek pro další období se nyní jedná.

Z několika vystoupení zaznělo, že je naprosto realistický požadavek na dlouhodobé provozování stávajících dukovanských bloků až na 60 let, tedy do roku 2045, možná i déle. Dodávám, že některé bloky ve Spojených státech amerických počítají s dobou provozu až 80 let. Nový blok EDU 5 bude k dispozici nejdříve po roce 2035. Energetický deficit proto bude nutné řešit souběhem provozu bloků stávajících a nových jaderných zdrojů. Současné projekty údržby, kontrol a investičních akcí elektrárny proto probíhají v souladu s přípravou na dlouhodobý provoz JE Dukovany.

Požadavek EU v rámci tzv. Taxonomie požaduje uvedení hlubinného úložiště použitého paliva do roku 2050. Tento termín je nyní předmětem velmi intenzivního jednání s evropskou komisí. Současně běží projekt výběru lokality pro hlubinné úložiště.

A to podstatné na závěr. Provoz JE Dukovany byl v roce 2021 bezpečný a spolehlivý, s výrobou necelých 15 TWh,. Proběhla unikátní operace čištění parogenerátoru od úsad na sekundární straně. Některé plánované odstávky byly prodlouženy kvůli provedení mimořádných kontrol a oprav, a to v souladu se zajištěním bezpečného provozu a spolehlivých dodávek elektrické energie domácnostem i ostatním subjektům naší země.

Jedním slovem za OBK hodnotíme jako dobrý rok.

Aleš John, předseda Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

Soubory ke stažení

OBK_Aleš John
E2020_E5_Vladimír Měrka_Petra Jílková
ČEZ_Divize jaderné energetiky-Petr Měšťan
EDU_ČEZ-Roman Havlín
ČEZ_Divize nová energetika-Tomáš Pleskač
MPOČR-Tomáš Ehler
SÚRAO-Jan Prachař

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany