Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Seminář OBK při JE Dukovany 2024

Seminář OBK při JE Dukovany 2024

26.4.2024

V pátek 19.dubna se v Hotelu Zámek Valeč konal tradiční seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. V auditoriu se sešlo na sto účastníků, zejména z řad zastupitelů a podnikatelů z dvacetikilometrového okolí JE Dukovany. Nosným tématem semináře byl provoz elektrárny v roce 2024 a vhled do její budoucnosti.

Semináře se zúčastnili i vážení hosté - senátorka Hana Žáková, senátor Tomáš Třetina, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Shrek a Jan Grolich, hejtman kraje Jihomoravského, S hodnocením spolupráce spolků zastupujících obyvatelstvo v okolí JE Dukovany vystoupili Vladimír Korek, za Energoregion 2020 a Petra Jílková za Ekoregion 5. Dále vystoupil zástupce ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Ehler a ředitel sekce jaderné bezpečnosti SUJB Štěpán Kochánek. Společnost ČEZ na semináři zastupovali členové představenstva Bohdan Zronek, ředitel divize Jaderná energetika a Tomáš Pleskač, ředitel divize Nová energetika. V neposlední řadě vystoupili ředitel JE Dukovany Roman Havlín a ředitel SURAO Lukáš Vondrovic.

Z jednotlivých vystoupení vybírám pár zajímavostí. Oba hejtmani vyjádřili plnou podporu krajů k úpravě a budování transportních tras pro dopravu materiálu pro stavbu nových bloků. Na zátěž životního prostředí a určitá omezení v obcích, které budou s návozovými trasami souviset, upozornila Petra Jílková čerstvou zkušeností z Rešic spojenou s budováním optického kabelu v celé obci. Vladimír Korek komentoval spolupráci a podporu společnosti ČEZ pro pořízení malé komunální techniky v obcích Energoregionu 2020.

Štěpán Kochánek hodnotil provoz bloků EDU a blíže popsal některé výsledky z celkem 77 kontrol SÚJB provedených v elektrárně v roce 2023.  Bohdan Zronek zmínil přechod na nové palivo PK 3+ a další zvýšení výkonu bloků v rámci současného provozu dukovanské elektrárny, Roman Havlín popsal mimo jiné některé investiční akce jako např. čištění parogenerátorů nebo přípravu na výměnu kabeláže. Mimo jiné zmínil i první ženu, operátorku na blokové dozorně v JE Dukovany. Vysoce byla hodnocená také činnost hasičů JE Dukovany v mnohých případech pomoci obcím.

Tomáš Ehler z MPO představil inovovanou Energetickou koncepci ČR, včetně jaderné energetiky a zařazení tzv. SMR (malých modulárních reaktorů). Tomáš Pleskač seznámil auditorium s harmonogramem výběrového řízení projektu výstavby nových bloků. Definitivní nabídku mají soutěžící předat do konce dubna 2024.

Lukáš Vondrovic ze SURAO představil bilanci provozu úložišť radioaktivních odpadů v Česku za uplynulý rok i postup hledání lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého paliva. Celý proces se nyní opírá o přijatý zákon pro posuzování lokalit. 

Na závěr dostali prostor pro dotazy i účastníci semináře a po kratší diskusi byl seminář ukončen. Závěrem musím hodnotit provoz EDU v roce 2023 jako bezpečný a spolehlivý. Co se týče budoucnosti, vyčkáváme předložení nabídek pro nové bloky, jejich vyhodnocení a rozhodnutí Vlády o výběru dodavatele. A to vše ještě letos. 

Fotografie, včetně dostupných prezentací jsou uloženy u článku v sekci Naše činnost.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany