Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Seminář OBK při JE Dukovany 2022

Seminář OBK při JE Dukovany 2022

4.4.2022


Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany pořádá seminář na téma provoz JE Dukovany a budoucnost jaderné energetiky v lokalitě Dukovany.

5. 5.2022, Valeč u Hrotovice, Hotel Zámek Valeč, Velký sál, od 9.30 hod

Program semináře ke stažení dále ve zprávě.

Program semináře:

od 9:00            Registrace účastníků

9.30                 Zahájení semináře OBK při JE Dukovany

9:30 – 9:45      Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

                          Zahájení semináře, činnost OBK při JE Dukovany

I. část semináře

9:45 – 10:00    Vladimír Měrka, předseda sdružení Energoregion 2020

                          Petra Jílková, předsedkyně sdružení Ekoregion 5

                          Provoz JE Dukovany a spolupráce s okolím

10:00 – 10:20  Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnosti

                         Provoz JE Dukovany v roce 2021 z pohledu SÚJB

10:20 – 10:40  Petr Měšťan, ředitel útvaru Bezpečnost divize Jaderná energetika ČEZ, a. s.

                           Jaderná energetika ČEZ, a. s.

10:40 – 11:00 Roman Havlín, ředitel JE Dukovany   

                           Provoz JE Dukovany v roce 2021

  

11:00 – 11:30  Přestávka

 

II. část semináře

11:30 – 11:45  Tomáš Pleskač, ředitel divize Nová energetika ČEZ, a. s.,

                          Cíl a směřování divize Nová energetika ČEZ, Nový jaderný zdroj v Dukovanech

11:45 – 12:00  Tomáš Ehler, náměstek ministra, sekce jaderné energetiky MPO

                          Energetická situace a rozvoj jaderné energetiky v ČR   

12:00 – 12:15  Jan Prachař, ředitel SURAO

                          Provoz URAO v lokalitě JE Dukovany a projekt hlubinného úložiště                           

12:15 – 13:00  Diskuse, dotazy, závěr - Aleš John


Registrace účasti na semináři byla ukončena, v případě dotazu informace na 724 804 785 nebo na adrese: zdenka.osmerova@cez.cz

Soubory ke stažení

Program semináře OBK při JE Dukovany - 5. 5.2022

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany