Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

SÚRAO má nového ředitele

18.10.2022

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jozef Síkela jmenoval na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů RNDr. Lukáše Vondrovice, Ph.D.

Lukáš Vondrovic vystudoval doktorský obor geologie na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v Praze.  Svoji vědeckou dráhu zahájil na České geologické službě v oblasti geologického mapování a aplikovaného výzkumu. Na Správě úložišť radioaktivních odpadů působí od roku 2014 nejprve jako výzkumný pracovník, poté jako vedoucí oddělení geologických prací a od roku 2018 byl vedoucím projektu přípravy hlubinného úložiště. Je zapojen do mnoha mezinárodních projektů, které řeší problematiku hlubinného úložiště, a působí v odborných platformách např. OECD/NEA a je členem řídící skupiny technologické platformy států s vyspělým programem přípravy hlubinného úložiště.

Ve Správě úložišť se významnou měrou podílel na založení a provozování podzemního výzkumného pracoviště Bukov a byl iniciátorem a členem Poradního panelu expertů, který v roce 2020 dohlížel na zúžení možných vhodných lokalit pro hlubinné úložiště z devíti na čtyři.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany