Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Už 35 let zásobuje 3. výrobní blok Dukovan domácnosti bezemisní elektřinou z jádra

Už 35 let zásobuje 3. výrobní blok Dukovan domácnosti bezemisní elektřinou z jádra

7.12.2021

Přesně před 35 lety dosáhli poprvé energetici Jaderné elektrárny Dukovany 100% výkonu na třetím výrobním bloku. Tímto okamžikem došlo k posílení stability energetické soustavy o další bezemisní zdroj elektřiny s výkonem 440 MW, který byl v průběhu dalšího provozu postupně zvýšen až na současných 510 MW. K dnešnímu dni dodal blok do sítě 116 724 977 MWh čisté elektrické energie, která by pokryla současnou spotřebu všech českých domácností na 7 let.

Spuštění tří jaderných výrobních bloků během dvou let označovali energetici za mimořádný výkon i v druhé polovině osmdesátých let. Poprvé štěpnou reakci odstartovali v roce 1985, plného výkonu na třetím bloku se jim podařilo dosáhnout 7. prosince 1986.  Během následujících 35 let prošel třetí blok stejně jako zbývající tři bloky postupnou modernizací, při které energetici využili výkonové rezervy projektu a zvýšili dosažitelný výkon bloků z původních 440 MW na současných 500 MW.

Díky modernizacím se nám podařilo bezpečně zvýšit výkon obou našich klíčových jaderných zdrojů o téměř 500 MWe, tedy, jako bychom postavili nový jaderný blok, bez jakýchkoliv emisí nebo záborů půdy,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Aktuálně dukovanská elektrárna do sítě dodává takové množství čisté bezemisní energie, které dlouhodobě pokrývá více než pětinu celkové roční spotřeby České republiky. Díky tomu také nemuselo být spáleno 476 milionů tun uhlí a do ovzduší vypuštěno stejné množství oxidu uhličitého. Vyrábět čistou energii by měla elektrárna ještě nejméně dalších 25 let.

„Už od pohledu je vidět, že elektrárna prošla během svého provozu řadou rozsáhlých modernizací. Do bezpečnosti a inovací investujeme ročně přes 2 miliardy korun, abychom splňovali všechny současné i budoucí podmínky pro provoz jaderných bloků,“ řekl Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. 

V elektrárně ještě dnes pracuje řada zaměstnanců, kteří první dosažení 100% výkonu bloku pamatují, a také se v pozici operátorů na jeho dosažení přímo podíleli.

Je to sice už hodně dávno, ale pro každého z nás, kdo u toho byl, to jsou nezapomenutelné okamžiky. Provázel nás pocit hrdosti z dobře odvedené práce a úspěchu energetického oboru, který je dlouhodobě prospěšný celé společnosti. Tento oprávněný pocit přeji i našim nástupcům při zprovozňování nových bloků,“ říká Michal Borovička, který se spouštění 3. bloku účastnil na pozici provozní fyzik a pro kterého bude pátek 31. 12. 2021 po 38 letech práce posledním pracovním dnem v elektrárně.

 

Od prvního spuštění prošlo reaktorem třetího bloku 3177 palivových kazet, čemuž odpovídá 14,5 tuny uranu 235.

 

Ing. Jiří Bezděk

tiskový mluvčí ČEZ, a. s.

Jaderná elektrárna Dukovany

 

Historie tehdy největší elektrárny u nás a současně první jaderné elektrárny na českém území se začala psát již před 50 lety. Její výstavba začala na pomezí jižní Moravy a Vysočiny už v roce 1978. Postupně zde vyrostly čtyři výrobní bloky, osm chladicích věží a desítky dalších budov. Standardní trvalý provoz Jaderné elektrárny Dukovany začal 3. listopadu 1985 po úspěšném ukončení půlročního zkušebního provozu prvního výrobního bloku. Během uplynulých 35 let prošla celá elektrárna řadou modernizačních etap. Už na první pohled je vidět, že v elektrárně od dokončení posledního bloku vyrostly některé nové budovy a objekty, a při pohledu z blízka jde o téměř novou elektrárnu.

Dnes je elektrárna také jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, který vytváří přes 3 tisíce přímých pracovních míst a sekundárně ovlivňuje vznik dalších až 30 tisíc pracovních pozic. Jako symbol dlouhodobé prospěšnosti ekologicky čistého provozu elektrárny energetici v těsné blízkosti elektrárny založili největší jadernou vinici, čímž do zdejší krajiny vrátili přírodní prvek, který byl historickou součástí zdejšího regionu.

Vláda a společnost ČEZ zde připravují vybudování nového jaderného zdroje hned vedle stávající elektrárny. Letos v červnu byli oslovení tři potencionální uchazeči o vypracování tzv. bezpečnostního posouzení, které do konce listopadu předložili a nyní je vyhodnocují pověřené složky státu. Následně by měl ČEZ zahájit tendr na výběr dodavatele a o dva roky později by měl být znám zhotovitel nového bloku, který částečně nahradí stávající bloky po jejich odstavení.


Časová osa:

 

1970 - Mezivládní dohoda ČSSR – SSSR o spolupráci při výstavbě jaderných elektráren

1975 - Rozhodnutí vlády o výstavbě 4 bloků v Dukovanech

1979 - červen - Zahájení betonáže základové desky prvního reaktorového bloku

1985 - 12. února ve 23:11 hodin - Dosažení minimálního kontrolovaného výkonu reaktoru prvního bloku

         26. března - dosažení 100% výkonu

         3. května - zahájení zkušebního provozu 1. bloku

1986 - 20. 3. – zahájení zkušebního provozu 2. bloku

          7. 12. – dosažení 100% výkonu 3. bloku         

         20. 12. – zahájení zkušebního provozu 3. bloku

1987 - 19.7. – zahájení zkušebního provozu 4. bloku

2016 - ČEZ od SÚJB obdržel pro blok č. 1 novou provozní licenci na dobu neurčitou s řadou provozních podmínek

2017 - ČEZ pro bloky č. 2, 3 a 4 od SÚJB obdržel nové provozní licence na dobu neurčitou doplněnou o řadu provozních podmínek

2019 - srpen  – ČEZ obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR souhlasné stanovisko v rámci procesu EIA pro stavbu nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany

2020 - březen  – ČEZ podal na SÚJB žádost o umístění nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

duben – Vláda ČR přijala dvě ze tří smluv mezi státem a ČEZ k přípravě výstavby nového zdroje v Dukovanech

2021 - březen  – ČEZ získal od SÚJB povolení k umístění nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

            červen – ČEZ - EDUII podal žádost o vydání územního rozhodnutí k NJZ v Dukovanech

 

Od začátku roku elektrárna Dukovany vyrobila 13 937 181 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany