Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Ostatní zprávy

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Jaký byl jaderný rok 2023?

8.12.2023

Rok 2023 zaznamenal několik významných změn v oblasti jaderné energetiky. Pojďme si je připomenout a shrnout.

Ve světě je provozováno na 412 jaderných energetických reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 370 170 MWe, ve výstavbě je 58 reaktorů s očekávaným budoucím výkonem 60 207 MWe. V roce 2023 byly spuštěny a připojeny k síti čtyři reaktory (Bělorusko, Čína, Slovensko a USA). Nová výstavba byla zahájena na čtyřech lokalitách v Číně a jedné lokalitě v Egyptě.

Podtrhuji úspěšné spuštění JE Mochovce 3 na Slovensku. Pro úplnost dodávám, že byl spuštěn školní reaktor Vrabec 2 na FJFI v Praze. V Čechách tedy provozujeme šest energetických reaktorů a čtyři reaktory výzkumné a školní.

České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín byly provozovány v souladu s plánem provozu podle provozních předpisů. Významný úspěchem v oblasti spolehlivosti je rozšíření dodavatelů jaderného paliva. Tímto novým dodavatelem pro JE Dukovany se stala společnost Westinghouse. Významným krokem byl také postupný přechod na 15ti měsíční provozní nebo-li palivové cykly. Odstávky pro výměnu paliva a revize zařízení budou podle tohoto nového cyklu, vždy po cca 15 měsících provozu, což přinese zvýšení objemu výroby elektrické energie. V JE Dukovany se realizuje dlouhodobý projekt čištění parogenerátorů od minerálních úsad s cílem snížit zatížení teplosměnných ploch parogenerátorů a zvýšit účinnost. Tyto projekty péče o parogenerátory a další zařízení jsou plněním tzv. projektu zajištění dlouhodobého provozu současných dukovanských bloků na 60 let i více.

Významných mezníků bylo dosaženo také v přípravě nových bloků v JE Dukovany. Prvním mezníkem je vydání Územního rozhodnutí, druhým významným krokem bylo přijmutí nabídek do soutěže na stavbu jaderného bloku s tlakovodním reaktorem (PWR) o výkonu 1000 – 1200 MWe. Do výběrového řízení se přihlásila francouzská společnost EdF s projektem EPR 1200, korejská společnost KHNP s projektem KHNP 1200 a americký Westinghouse s projektem AP 1000, Podání nabídek bylo ukončeno k 31. 10. 2023. V roce 2024 se očekává jejich vyhodnocení a vyhlášení výsledků tohoto tendru.

Společnost SURAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) pokračuje v procesu výběru lokality pro finální ukládání vysoce radioaktivního odpadu, kterým je zejména použité jaderné palivo. Původních naznačených 9 lokalit bylo sníženo na čtyři, v nich se nyní připravuje podrobný geologický průzkum, na jehož výsledku bude záviset další zúžení výběru lokalit. Jedná se o lokality Březový potok na Klatovsku, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku a Janoch u Temelína.

Významnou událostí bylo také spuštění teplovodu z Temelína do Českých Budějovic. Přípravné práce pokračují také na druhém dálkovém teplovodu z Dukovan do Brna.

V oblasti energetiky a budoucího zajištění energií je tedy našlápnuto dobře, jen si to nepokazit nějakou hloupou chybou.

Přeji všem čtenářům pěkný adventní čas, veselé Vánoce a šťastné vykročené do dalšího roku.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany