Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Ostatní zprávy

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Setkání OBK a OIK s prohlídkou ÚRAO v Litoměřících

Setkání OBK a OIK s prohlídkou ÚRAO v Litoměřících

3.11.2023

Ve dnech 25. – 27. 10. 2023 se uskutečnilo pravidelné pracovní setkání OBK EDU a OIK EBO a OIK EMO (Občanské informační komise JE Mochovce a JE Jaslovské Bohunice). Součástí odborné části jednání byla tentokrát návštěva ČVUT FJFI a exkurze na pracoviště školních reaktorů VR 1 a VR 2 v pražské Troji. Druhý den se uskutečnila prohlídka do ÚRAO (úložiště radioaktivních odpadů) Richard v Litoměřicích, které provozuje státní společnost SURAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů).

Více si můžete dočíst také v rozhovoru zde - Rozhovor s předsedou Občanské bezpečnostní komise JE Dukovany Alešem Johnem | Aktivní zóna (aktivnizona.cz)

Členové OBK i OIK se informovali vzájemně o aktuální situaci v českých a slovenských jaderných elektrárnách. Zazněla informace o spouštění EMO 3, o přechodu na nového dodavatele jaderného paliva pro ČEZ, prodloužení kampaně na EDU i ETE a také situace s výběrem lokality pro hlubinné úložiště RAO jak v Česku, tak na Slovensku.

Školní reaktor VR1 je v provozu na FJFI od roku 1990 je vyžíván zejména k výuce. V programu výuky je zahrnut i trénink operátorů JE EDU a ETE. VR 1 je klasický jaderný reaktor bazénového typu o tepelném výkonu několik desítek watů. Reaktor je také využíván jako zdroj neutronů pro rozličné fyzikální experimenty.

Reaktor VR2 je tzv. podkritický reaktor, což znamená, že pro vyvolání štěpné reakce je nutný vnější zdroj neutronů. Pokud je vypnutý neutronový zdroj, reakce nemůže proběhnout. Tento reaktor byl zprovozněn začátkem roku 2023.

Oba dva školní reaktory jsou výsledkem spolupráce konstrukce a výroby českých firem. Vzhledem k nepatrnému tepelnému výkonu obou reaktorů, není jaderné palivo spotřebováváno a počítá se s jedinou zavážkou paliva na celou dobu provozování reaktorů.

Úložiště Richard je úložiště středně a nízko aktivních radioaktivních odpadů, které vznikají v průmyslu, výzkumu, zdravotnictví atp. Není určeno pro odpad vznikající v jaderných elektrárnách. Ten je ukládán přímo v areálu Dukovany. Úložiště Richard je vybudováno v původním podzemním vápencovém dole, který byl za války využíván pro vojenskou strojní výrobu. Odpady jsou zde uchovávány v nerezových obalových souborech, které jsou po zaplnění ukládacích kojí zabetonovány.

Úložiště Richard není určeno pro vyhořelé jaderné palivo. Vysoce aktivní materiály (zejména kobaltové zdroje z ozařovačů) jsou v úložišti pouze skladovány a trvale uloženy budou až v připravovaném hlubinném úložišti.

Obě odborné exkurze i výměna informací a zkušeností byly účastníky vysoce oceněny a kladně hodnoceny. Příští rok se podobné setkání uskuteční na Slovensku.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ČVÚT Praha
ČVÚT Praha
SÚRAO - Důl Richard
SÚRAO - Důl Richard
SÚRAO - Důl Richard
ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany