Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

První štěpení v reaktoru JE Mochovce 3

4.11.2022

Po zavezení paliva a povinných tlakových, pevnostních a funkčních testech systémů se v sobotu 22.10. ve 21:38 hod podařilo slovenským kolegům dosáhnout první kontrolované štěpné reakce. Tedy „už se to štěpí“ a štěpnou reakci lze regulovat a ovládat.

Co tomu předcházelo a jaký bude další očekávaný postup.

Spouštění 3. bloku začalo 9. září zavážením jaderného paliva. To trvalo 3 dny. Po zavezení paliva následovala montáž reaktoru, která skončila 20. září, a dále těsnostní a pevnostní zkoušky a nezbytné funkční testy systémů. Poté již začaly manipulace spojené s východem reaktoru na tzv. MKV – to je stav s minimálním kontrolovatelným výkonem, při kterém je výkon reaktoru blízký nule, ale v reaktoru už probíhá kontrolovatelná a řízená řetězová štěpná reakce. Té bylo dosaženo 22. října.

Po dosažení MKV nyní probíhají testy a měření charakteristik aktivní zóny reaktoru. Budou-li parametry odpovídat očekávaným, přikročí slovenští kolegové k další etapě spouštění, kterou je energetické spouštění. Výkon reaktoru bude postupně zvyšován až na úroveň cca 20 % nominálního výkonu. To je již dostatečný výkon pro vyrobení páry na roztočení turbíny a následné přifázování generátoru do elektrizační soustavy.

Během procesu zvyšování výkonu reaktoru jsou prováděny testy a simulovány situace – „které elektrárna pravděpodobně nikdy nezažije v normálním provozu" – vše je podřízeno bezpečnosti a spolehlivosti.

Při postupném zvyšování výkonu se na dalších výkonových hladinách bude provádět řada testů a zkoušek, aby se po jejich úspěšném dokončení přistoupilo k finální zkoušce před zkušebním provozem. Tou zkouškou je tzv. 144 hodinový zkušební provoz bloku 3 při plném výkonu.

Výstavba prvních dvou bloků VVER o výkonu 471 MWe na lokalitě Mochovce byla zahájena v roce 1982. Práce na blocích 3 a 4 začaly v roce 1986, ale v roce 1992 se zastavily. První dva reaktory byly dokončeny a uvedeny do provozu v letech 1998 a 1999 s projektem dokončení bloků 3 a 4, který začal o deset let později. Plán bloku 4 byl: následovat dokončení asi jeden nebo dva roky za jednotkou 3. Každý z nich bude schopen pokrýt 13 % slovenské spotřeby elektřiny při provozu na plný výkon.

Konečný návrh zahrnuje mnoho vylepšení bezpečnosti a ochrany, včetně zvýšené ochrany před nárazem letadel a opatření krizového řízení na základě poučení z havárie ve Fukušimě, která byla začleněna do projektu.

Slovenský jaderný dozor vydal v srpnu konečné povolení k uvedení do provozu 3. bloku Jaderné elektrárny Mochovce.

O dalším postupu ve spouštění EMO vás budu opět informovat.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

 

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany