Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Jádro v ČR / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Stav jaderné energetiky k 1. 7.2021

Stav jaderné energetiky k 1. 7.2021

14.7.2021

Stav jaderné energetiky ve světě i v ČR.

Stav jaderné energetiky ve světě

K datu 1. 7.2021 je ve světě v provozu 444 jaderných energetických reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 394 226 MWe. 51 reaktorů je ve výstavbě. V roce 2021 byly k síti připojeny JE Kakrapar 3 ( PHWR, Indie), JE Kanupp 2 (PWR, Pakistán). JE Tianwan 6 (PWR, Čína)


Stav jaderné energetiky v Česku

V provozu jsou dva bloky VVER 1000 v Temelíně a čtyři bloky VVER 440 V Dukovanech. Provoz je plánován podle dlouhodobého plánu provozu a odstávek. Ve výstavbě nového bloku (EDU 5) byla vydána licence výrobny podle energetického zákona, Rozhodnutí SUJB k umístění jaderného zařízení. EDU II a.s. požádala Stavební úřad v Třebíči o vydání Územního rozhodnutí pro EDU 5 a 6 (1. 6. 2021).

V rámci procesu výběru dodavatele byli oslovení potenciální dodavatelé EdF, Westinghouse a KHNP s pozváním do bezpečnostního hodnocení společností ( tzv. Bezpečnostní dotazník). Vyhodnocení se očekává koncem roku, kdy by mělo být vyhlášeno formální výběrové řízení.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany