Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 10. 9.2022

Zprávy z jaderné energetiky k 10. 9.2022

10.9.2022

Jednou větou:                     

Provoz JE: 2. blok ETE je v plánované odstávce pro výměnu paliva. Všechny ostatní bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez odchylek od platných limitů a podmínek.

Z domova: Zástupci Vysočiny jednali s premiérem o dostavbě Dukovan a dopadech na region.

Zahraničí: Slovenské elektrárne  začali uvádzať 3. blok Mochoviec do prevádzky. MAAE vyzývá k vytvoření bezpečnostní zóny kolem JE Záporoží. Rumunsko-polská spolupráce na nasazení NuScale SMR.

Provoz EDU

blok – 100 %

blok – 100 %

blok -  100 %

blok -  100 %

Výroba letos  10 089 GWh

 

Informace z JE Temelín (k 9. 9. 2022)

Informace o parametrech na 1. Bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1077 MWe

výroba elektřiny od začátku roku: 5 133 550 MWh

Informace o parametrech na 2. Bloku :blok je odstaven , výkon turbogenerátoru – 0 MWe

výroba elektřiny od začátku roku: 5 284 307 MWh

 

Z domova

Zástupci Vysočiny jednali s premiérem o dostavbě Dukovan a dopadech na region

Praha/Jihlava 8. září (ČTK) - Zástupci Kraje Vysočina dnes domlouvali s premiérem Petrem Fialou (ODS), dalšími ministry a vedením firmy ČEZ další postup v přípravě speciálního zákona, který by umožnil urychlit proces výstavby nového jaderného bloku Dukovan a dalších výroben energie z obnovitelných zdrojů. Podle hejtmana Vítězslava Schreka (ODS a STO) se jednání ve Sněmovně týkalo také zadání studie, která zmapuje sociální a ekonomické dopady stavby, jež přivede do regionu zřejmě i několik tisíc pracovníků.
"Kromě zkrácení povolovacího řízení jsme se bavili o snížení možných vedlejších efektů stavby na obyvatele žijící v okolí," uvedl premiér na twitteru.
Jednání se podle hejtmana uskutečnilo z iniciativy kraje. "Já bych nechtěl, abychom tuto situaci podcenili. Chci, aby na to Vysočina byla dobře připravená, aby to naopak byla pro tento region rozvojová příležitost," uvedl. Zadání socioekonomické studie bude příslušet ministerstvu pro místní rozvoj, s nímž je podle hejtmana kraj připravený spolupracovat.
Tendr na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech zahájil ČEZ letos 17. března. Blok by měl stát do roku 2036. Jde o největší investici v novodobých dějinách České republiky, uvedl již dříve ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).
Blok se má začít stavět v roce 2029. "My máme obavu, aby vůbec ten termín povolovacích kroků byl dodržen a naplněn..., aby se ten harmonogram stihnul," řekl dnes Schrek.
K dopadu dostavby Dukovan na okolí jsou podle hejtmana zatím jen dílčí studie. Vzhledem k tomu, že kvůli ní přibude do regionu na delší dobu hodně pracovníků, dá se předpokládat, že si tam třeba založí rodinu nebo za nimi rodina přijede. Je potřeba se připravit na to, že by měli někde bydlet a měli by mít zajištěné služby. "To znamená, aby děti měly kam chodit do škol, aby pro ně byl doktor. Samozřejmě myslíme i na dopravu," uvedl Schrek. Podotkl, že se to netýká jen staveb obchvatů, které se připravují kvůli přepravě nadměrných komponent pro nový dukovanský blok.
Podle hejtmana na Vysočině navíc možná nastane souběh dvou velkých investic, druhou je stavba vysokorychlostní železniční tratě, která by, zjednodušeně řečeno, měla kopírovat dálnici D1. "Tak bychom rádi na to byli připraveni z pohledu všech těchto možných situací," řekl.
První nabídky od tří uchazečů o stavbu nového bloku Dukovan dostane ČEZ podle dřívějších informací do konce letošního listopadu. S konečným pořadím uchazečů předstoupí před stát v prosinci 2023. Zástupci vlády i ČEZ dříve uvedli, že nový reaktor má stát zhruba 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Přesná cena ale bude známá až po ukončení soutěže

 

Zahraničí

Slovenské elektrárne dnes začali uvádzať 3. blok Mochoviec do prevádzky

9.9.2022,  SEa.s.:  V piatok 9. septembra o 01:16 Slovenské elektrárne zaviezli do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce prvú palivovú kazetu. Po absolvovaní skúšok by mal jadrový blok dosiahnuť 100-percentný výkon do konca roka 2022.

Tretí mochovský blok už nie je vo fáze výstavby, po zavezení prvej palivovej kazety sa stal piatym jadrovým blokom prevádzkovaným na Slovensku. Slovenské elektrárne v najbližších približne štyroch mesiacoch absolvujú postupne fázy fyzikálneho spúšťania, energetického spúšťania a záverečného 144-hodinového preukazného chodu 471-megawattového bloku na plnom výkone. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v Mochovciach Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.

„Dnes začíname písať novú kapitolu energetiky Slovenska i Európy. Ide o vyvrcholenie dlhoročného projektu, ktorý patrí k finančne aj infraštruktúrne najväčším a najnáročnejším v Európe. Po spustení na plný výkon budú Mochovce 3 pokrývať 13 % spotreby elektriny na Slovensku. Vďaka tomu naša krajina stáva sebestačnou. Zároveň budeme mať jeden z najčistejších energetických mixov v Európe. Dosiahnuť tento míľnik by nebolo možné bez ľudí zo Slovenských elektrární, našich dodávateľov a odborníkov z európskeho jadrového priemyslu, najmä zo Slovenska a Českej republiky. Patrí im poďakovanie.“

Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.

Zavezením paliva sa to len začína

Zavezením paliva do reaktora sa 9. septembra celý proces spúšťania iba začína. Samotná zavážka trvá 108 hodín, nasledujú montáž reaktora, predkritické testy, dosiahnutie kritického stavu a testy fyzikálneho spúšťania.
Všetky tieto kroky sú súčasťou tzv. fyzikálneho spúšťania, ktoré trvá približne šesť týždňov.

Prvé megawatthodiny v sieti

V ďalšej fáze tzv. energetického spúšťania sa postupne zvyšuje výkon reaktora a vykonáva sa množstvo testov. Aj takých situácií, ktoré elektráreň v bežnej prevádzke nikdy nezažije. Výkonová hladina sa postupne zvyšuje na 5, 20, 35, 55, 75, 90 a nakoniec 100 percent výkonu reaktora.

So zvyšujúcim sa tepelným výkonom reaktora stúpa množstvo pary, ktorá roztáča turbíny v elektrárni. Až v tejto druhej fáze spúšťania sa teda prvé megawatthodiny z nového bloku v Mochovciach dostanú do slovenskej elektrizačnej sústavy a elektrina vyrábaná bez emisií oxidu uhličitého prvý raz rozsvieti žiarovky v našich domácnostiach.

Ukončenie spúšťania a skúšobná prevádzka

Spúšťanie je zavŕšené 144-hodinovým preukazným chodom 3. mochovského bloku na jeho plnom výkone.
Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už v roku 2023 stane energeticky sebestačné. A dodávka elektriny zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., sa priblíži k 100 percentám. Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.

Zavezeniu prvej kazety do reaktora predchádzalo oficiálne podpísanie druhostupňového rozhodnutia o uvedení zariadenia do prevádzky predsedníčkou ÚJD Martou Žiakovou, ktorým tento dokument nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť. K podpisu predsedníčky ÚJD a odovzdaniu povolenia do rúk generálneho riaditeľa SE Branislava Strýčka došlo krátko po polnoci priamo na reaktorovej sále.

 

MAAE vyzývá k vytvoření bezpečnostní zóny kolem JE Záporoží

7. září 2022, WNN: Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) vyzvala k vytvoření bezpečnostní zóny kolem ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží, která je od začátku března okupována ruskými vojenskými silami.

Zpráva MAAE o situaci uvádí: "Zatímco probíhající ostřelování dosud nevyvolalo jadernou nouzovou situaci, nadále představuje neustálou hrozbu pro jadernou bezpečnost a zabezpečení s potenciálním dopadem na kritické bezpečnostní funkce, které mohou vést k radiologickým důsledkům s velkým bezpečnostním významem.

MAAE doporučuje, aby ostřelování na místě a v jeho blízkosti bylo okamžitě zastaveno, aby se zabránilo dalším škodám na elektrárně a souvisejících zařízeních, v zájmu bezpečnosti provozního personálu a zachování fyzické integrity pro podporu bezpečného provozu. To vyžaduje souhlas všech příslušných stran se zřízením ochranné zóny jaderné bezpečnosti a ochrany jaderného zabezpečení kolem ZNPP.

Nepřipisuje vinu za žádné ostřelování, ale dodává: "Současná situace je neudržitelná a nejlepším krokem k zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení a jejího lidu by bylo, kdyby tento ozbrojený konflikt skončil nyní. Až do ukončení konfliktu a obnovení stabilních podmínek existuje naléhavá potřeba prozatímních opatření, která by zabránila jaderné havárii způsobené fyzickými škodami způsobenými vojenskými prostředky. Toho lze dosáhnout okamžitým zřízením ochranné zóny jaderné bezpečnosti a ochrany. MAAE je připravena okamžitě zahájit konzultace vedoucí k naléhavému zřízení takové zóny jaderné bezpečnosti a ochrany proti jaderné bezpečnosti v ZNPP (jaderná elektrárna Záporoží)".

Generální ředitel MAAE Rafael Mariano Grossi na zasedání Rady bezpečnosti OSN o zprávě řekl, že zóna bude omezena na perimetr a samotnou elektrárnu.

Zpráva také podrobně stanoví časovou osu událostí v elektrárně a uvádí seznam pokynů pro bezpečnost a ochranu, které byly porušeny.

Zpráva uvádí: "Situace na Ukrajině je bezprecedentní. Je to poprvé, kdy došlo k vojenskému konfliktu uprostřed zařízení velkého, zavedeného jaderného programu. Jaderná havárie může mít vážné dopady v zemi i za jejími hranicemi a mezinárodní společenství se spoléhá na MAAE, že provede přísné posouzení situace a bude ji informovat přesnými a včasnými informacemi."

"MAAE od samého počátku konfliktu monitoruje situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení... nyní, životně důležité, prostřednictvím ISAMZ (mise odborníků), MAAE zřídila přítomnost v ZNPP, která bude mít zásadní význam pro pomoc při stabilizaci situace. To by mělo MAAE rovněž umožnit pozorně sledovat situaci na místě a přijímat přímé, rychlé a spolehlivé informace. Odborníci ISAMZ budou provádět podrobnou a nepřetržitou práci, aby posoudili fyzické poškození zařízení závodu, určili funkčnost hlavních a záložních bezpečnostních a zabezpečovacích systémů a vyhodnotili pracovní podmínky zaměstnanců, kromě provádění bezpečnostních činností na místě“.

Zpráva MAAE také uvádí, že ukrajinský personál provozující elektrárnu pod ruskou vojenskou okupací "je pod neustálým vysokým stresem a tlakem. To není udržitelné a mohlo by to vést ke zvýšenému počtu lidských chyb s důsledky pro jadernou bezpečnost."

Doporučení zní, "že by mělo být obnoveno vhodné pracovní prostředí, včetně podpory rodiny, pro provozní personál".

Ukrajina sdělila MAAE, že ruští jaderní specialisté z Rosatomu byli v elektrárně a požadovali denní zprávy od vedení elektrárny o "důvěrných otázkách" týkajících se fungování jaderné elektrárny, které se týkají aspektů souvisejících s administrativou a řízením, údržbou a opravami, bezpečností a kontrolou přístupu a nakládáním s jaderným palivem, vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. MAAE se domnívá, že přítomnost vedoucích technických pracovníků Rosatomu by mohla vést k zasahování do běžných linií operačního velení nebo pravomocí a vytvářet potenciální třenice, pokud jde o rozhodování.

Zpráva uvádí: "Vzhledem k tomu, že provozovatel má hlavní odpovědnost za jadernou bezpečnost a zabezpečení, měl by být schopen plnit své poslání s jasnými liniemi odpovědnosti a pravomocí."

Během návštěvy ukrajinští zaměstnanci a manažeři závodu informovali tým, že všechny bezpečnostní systémy pro ZNPP jsou v normálním provozu a že systém fyzické ochrany je funkční,  ale řada odpovědností za bezpečnost a kontrolu přístupu se změnila a tým pozoroval přítomnost ruského vojenského personálu, vozidel a vybavení na různých místech ZNPP, včetně několika vojenských nákladních automobilů v přízemí turbínových hal bloku 1 a bloku 2. MAAE doporučuje, aby byl systém fyzické ochrany provozován tak, jak byl navržen a licencován, a aby bylo zajištěno nepřetržité fungování bezpečnostních a zabezpečovacích systémů a provozuschopnost systémů a zařízení v ZNPP. To vyžaduje odstranění vozidel z oblastí, které by mohly zasahovat do provozu bezpečnostních a zabezpečovacích systémů a vybavení.

Zprávu v úterý představil Grossi v OSN. Dva členové mise MAAE, která dorazila do elektrárny minulý čtvrtek, zůstávají na místě jako součást toho, co je údajně trvalou přítomností.

 

Rumunsko-polská spolupráce na nasazení NuScale SMR

7 září 2022. WNN: Rumunská energetická společnost Nuclearelectrica a polský výrobce mědi a stříbra KGHM Polska Miedź SA podepsaly nezávazné memorandum o porozumění o spolupráci při vývoji malých modulárních reaktorů (SMR). Obě společnosti již dříve podepsaly dohody s americkou společností NuScale o nasazení své technologie SMR.


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany