Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 11. 6.2023

Zprávy z jaderné energetiky k 11. 6.2023

13.6.2023

Jednou větou:                     

Provoz JE:  1. blok ETE má plánovanou odstávku pro výměnu paliva, 2. blok ETE je v provozu. 1. blok EDU zahájil odstávku pro výměnu paliva, 2.- 4. blok běží na 100%

Z domova: Sokoli stěhovaví

Zahraničí: Fortum, Westinghouse studují nové možnosti výstavby. Grossi povede příští týden misi MAAE v Záporoží

Informace z EDU

  1. blok –  odstávka - režim 6,  8. den
  2. blok – 100 %
  3. blok -  100 %
  4. blok – 100 %

Výroba letos  6 697 GWh

 

ČEZ v Dukovanech zahájil nejnáročnější odstávku letošního roku

Dukovany, 5. června 2023

Energetici Jaderné elektrárny Dukovany v pátek 2. června plánovaně odstavili první výrobní blok pro výměnu části paliva za čerstvé, pravidelné kontroly a modernizaci zařízení. Výkon bloku začali energetici snižovat v 8:30 hod. ráno a v 15:03 hod. blok přestal po více než 420 dnech trvalého provozu dodávat bezemisní elektrickou energii do přenosové sítě. V červenci současně na dobu tří týdnů odstaví i druhý výrobní blok. Odstávky bloků se odběratelů nijak nedotknou.

V pořadí 37. odstávka prvního bloku je plánovaná do poloviny srpna a rozsahem více než 17 600 pracovních příkazů se řadí mezi nejrozsáhlejší odstávku tohoto roku. V jejím průběhu energetici provedou modulární kontrolu tlakové nádoby reaktoru (kontrolu modulárním kontrolním systémem). Z reaktoru proto musí vyvézt nejen všech 349 kazet a 37 absorbátorů (součást regulačních kazet), ale i všechny vnitřní části reaktoru. Takové činnosti provádí energetici pouze jednou za osm let. "Investice i rozsah kontrol směřujeme k zajištění nejméně šedesátiletého bezpečného provozu našich bloků. Odstávka proto bude o něco delší než obvykle, v příštích letech se nám ale tyto investice začnou vracet,“ říká člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Po dokončení kontroly reaktoru energetici vrátí všechny reaktorové části zpět, včetně části použitého paliva, které doplní o 78 čerstvých palivových kazet. Ještě v průběhu odstávky prvního bloku energetici odstaví i druhý výrobní blok. „Souběhy odstávek jsou vždy kapacitně i technologicky náročné. Ten letošní je vyvolán plánovanou výměnou klapek přívodního potrubí surové vody do centrální čerpací stanice prvního dvojbloku a výměnou klapek cirkulační chladící vody o průměru 1800 mm. I přes naši maximální připravenost to bude náročný úkol,“ dodává Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Poprvé od spuštění elektrárny budou z důvodu obnovy plášťů a zařízení současně odstaveny také dvě chladicí věže. Dalším technicky náročným úkolem je pokračování v čištění teplosměnných ploch parogenerátorů od úsad, které prokázalo pozitivní vliv na snižování opotřebení a stárnutí této klíčové komponenty. Opomenout nelze ani činnosti na strojovně. Na turbínách TG11 i TG12 proběhnou kontroly po 8 letech provozu, výměna vysokotlaké části rotoru na TG11, výměna rotorů a revize statorů generátorů. Celkem energetiky čeká 57 významných technických a investičních akcí.

Termín ukončení odstávky a opětovné zahájení výroby ČEZ upřesní v návaznosti na průběh prací plánovaných činností a na výsledky kontrol a testů.

 

Informace z ETE

9. 6. 2023

První i druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 798 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 2 563 862 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku:  blok je v provozu,  výkon turbogenerátoru – 1088 MWe,  výroba elektřiny od začátku roku: 4 174 902 MWh

 

Z domova:

Obrazem: Sokoli stěhovaví

8 června 2023, Letos se podařilo vylíhnout šestnáct mláďat sokola z celé české energetické Skupiny ČEZ, čímž se celkový počet od zahájení programu v roce 163 zvýšil na 2011.

Obrazem: Sokoli stěhovaví ČEZ : Corporate - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)

 

Zahraničí:

Fortum, Westinghouse studují nové možnosti výstavby

7. června 2023: Finská společnost Fortum a americká společnost Westinghouse Electric Company podepsaly memorandum o porozumění, aby prozkoumaly předpoklady pro vývoj a rozmístění nových jaderných elektráren ve Finsku a Švédsku. Dohoda souvisí se studií jaderné proveditelnosti společnosti Fortum, která byla zahájena v listopadu 2022.

Fortum, Westinghouse studie nové možnosti výstavby: New Nuclear - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)

 

Grossi povede příští týden misi MAAE v Záporoží

7. června 2023: Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Mariano Grossi povede příští týden poslední rotaci jejích expertů v Záporoží. Přichází v době, kdy MAAE a jaderní experti na Ukrajině a v Rusku tvrdí, že v důsledku poškození přehrady Nova Kachovka neexistuje žádné krátkodobé riziko pro její bezpečnost.

Grossi povede příští týden misi MAAE v Záporoží: Regulace a bezpečnost - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany