Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

ČNN - Zprávy z jaderné energetiky

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Zprávy z jaderné energetiky k 14. 1.2022

Zprávy z jaderné energetiky k 14. 1.2022

14.1.2022

Jednou větou:                     

V Dukovanech  jsou bloky 1,3 a 4 na plném výkonu, blok č. 2 probíhá odstávka pro výměnu paliva, kontroly a rekonstrukce

V Temelíně  jsou v provozu oba dva bloky

Z domova: Taxonomie je roadmapa, na které má jádro své místo. Součástí tendru na Dukovany je opce na tři další bloky.  Westinghouse: Při stavbě více jaderných bloků je potenciál úspory nákladů

Zahraničí: Energoatom zpracovává ukrajinské plány AP1000. Za zpoždění Flamanville 3 může  pandemie.  EU potřebuje "kolosální" investice do nové jaderné energie,říká komisař. Data ukončení provozu JE  Heysham 2 a Torness předložená společností EDF. Podepsána smlouva na projekt zařízení na přepracování použitého paliva v uzavřeném cyklu.

Provoz EDU

  1. blok – 100%  
  2. blok – odstávka 56 den, režim 6
  3. blok -  100 %
  4. blok -  100%

  Výroba letos 464 GWh

 

Provoz  ETE

ETE 1  1097  MWe, výroba letos  315 GWh.

ETE 2  1102  MWe, výro ba letos 317 GWh

provoz v souladu s LAP

 

Z domova

Taxonomie je roadmapa, na které má jádro své místo

14.1. 2022, Daniel Beneš , ČEZ
Letošní rok odstartovalo téma taxonomie a opanovalo mediální prostor. Zcela právem. Je to téma zásadní pro transformaci energetiky a ekonomiky české, evropské a koneckonců celosvětové. Proto vítám možnost reagovat na komentář europoslance Luďka Niedermayera (HN, 12.1.).
Taxonomie a její důsledky v tuto chvíli představují obrovský úkol a spoustu práce, kterou musí odvést nejen nová česká vláda, ale na které se musí podílet i všechny zodpovědné instituce a firmy. Předně je potřeba zásadně dopracovat vodíkovou strategii a strategii rozvoje a budování obnovitelných zdrojů ČR. Co se týče rozvoje obnovitelných zdrojů, je zapotřebí urychlit výstavbu všech druhů obnovitelných zdrojů za pomoci modernizačního fondu i aukcí. Nový jaderný zdroj je přitom klíčem k tomu, jak můžeme v České republice za stávajících podmínek dosáhnout uhlíkové neutrality. A není to jen názor energetiků a provozovatelů jaderných elektráren. Na této potřebě se shodují i renomované instituce jako Mezinárodní energetická agentura, které říkají, že dosáhnout klimatických cílů bez kombinace OZE a jádra není možné.
Realizace dukovanského projektu nám vskutku nepomůže plnit klimatické cíle, ke kterým se do roku 2030 zavazujeme. To ani nebylo cílem, vždyť má být spuštěn v roce 2036. Nové bloky budou významné zejména v dalším období, protože dekarbonizace bude pokračovat i po roce 2030. Proto bylo správné začít s přípravou již v dostatečném předstihu. Jejich účelem je nahradit bloky dosluhující, což znamená, že když je nepostavíme, musíme staré bloky nahradit plynem. To zákonitě emise naopak zvýší. A to pomíjím fakt, že i plyn má v taxonomii zatím nastaveny obtížně splnitelné striktní podmínky. Zároveň se vystavíme riziku, že nebudeme energeticky soběstační a nezávislí, ale přesně naopak – budeme více podléhat geopolitické situaci a v jejím područí budou i koncoví odběratelé, naši zákazníci, občané, a tedy daňoví poplatníci.
Není totiž pravda, že je jádro přespříliš drahé. U obnovitelných i jaderných zdrojů platí, že většinu výrobních nákladů tvoří náklady na financování – logicky, během provozu už jsou náklady na palivo nulové nebo velmi nízké. Poměřujeme-li náklady na stavbu u projektů, které mají cenu kapitálu vysokou, s náklady na OZE s pevnou výkupní cenou, poměřujeme jablka s hruškami. Cena kapitálu je u totiž u OZE zajištěna právě tím, že mají státem podporované výkupní ceny či investiční dotace. Proto také v ČR plánujeme využít státní půjčku s nízkými náklady, která stlačí výrobní cenu pod 60 eur/MWh. Nesprávně nastavená taxonomie paradoxně znamená, že nůžky mezi finančními náklady obnovitelných a jaderných zdrojů se ještě více rozevřou. Přechodnost jaderné technologie dle taxonomie zase znamená, že nebude motivovat k investicím do rozvoje malých modulárních reaktorů (tzv. SMR).
Taktéž nelze srovnávat cenu výroby ze stabilního jaderného zdroje s hůře predikovatelnou výrobou z obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje nevyrábí, kdykoliv chceme a hlavně potřebujeme.
Nechci a ani nebudu příliš zabíhat do debaty o zisku pro ČEZ. Jen snad stručně – ČEZ v případě stavby jaderného zdroje nese veškeré výstavbové riziko, je obchodní společností a je jasné, že chce mít přiměřený zisk. Navíc většinu tohoto zisku odvádí svému majoritnímu vlastníkovi, kterým je náš stát.
V ČEZ pracujeme intenzivně na dosažení uhlíkové neutrality. Investujeme do zvyšování výkonu a prodloužení provozu stávajících jaderných elektráren, připravujeme výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech, naším cílem je vystavět 6000 MW nových obnovitelných zdrojů, modernizujeme a digitalizujeme distribuční sítě. A samozřejmě transformujeme své teplárenské zdroje, které musí být zcela v souladu s taxonomií.
Celková transformace energetiky a teplárenství musí být postupná a nákladově efektivní, abychom udrželi cenovou dostupnost elektřiny a tepla pro koncové odběratele a měli tak šanci a společenskou podporu pro dosažení finálního cíle uhlíkové neutrality.

 

Součástí tendru na Dukovany je opce na tři další bloky

14.01.2022, Právo :  Vítěz soutěže na dostavbu pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany, kterou by společnost ČEZ měla vyhlásit v nejbližších týdnech, bude mít podle zadávací dokumentace možnost postavit další tři jaderné bloky.
Jak už Právo informovalo dříve, jednalo by se o dva bloky v Temelíně. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž k tomu včera doplnil, že součástí je i další blok v Dukovanech. „Vítěz bude mít možnost podat nezávaznou nabídku na tři bloky, dva v Temelíně a jeden v Dukovanech,“ řekl Právu Kříž. Doplnil, že ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo ČEZ o doplnění do poptávkové dokumentace v tomto smyslu loni v létě.
ČEZ nyní stále čeká, až dostane od státu vyhodnocení bezpečnostních dotazníků, které vyplnili tři zájemci – severoamerický Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská KHNP.
„Očekáváme, že se tak stane na konci ledna,“ doplnil Kříž. Firma je následně připravena vyhlásit tendr na stavbu nového bloku v Dukovanech.
Dotazník, jehož vyplnění je podmínkou účasti v tendru, nebyl zaslán ruskému Rosatomu a čínské CGN.
Cílem bezpečnostního posouzení je zhodnotit potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, o zhodnocení možných problémů s realizací, o transfer technologií, know-how apod.
Bezpečnostní posouzení zahájil ČEZ v červnu, firmy odevzdaly státu vyplněný dotazník v listopadu.
Příprava nových bloků už běží
Nový dukovanský blok by měl být uveden do provozu v roce 2036. ČEZ zároveň podle svého šéfa Daniela Beneše usiluje, aby případné další bloky měly stavební povolení do roku 2045. Jejich přípravu tak chce uspíšit. Podle plánu Evropské komise by se totiž jádro mělo považovat za udržitelný zdroj energie právě do roku 2045.
Potom, pokud zůstanou navržené termíny tak, jak jsou, by byl problém získat pro další jaderné bloky financování. Komise bude podněty k plánu přijímat do 21. ledna, do konce měsíce ho chce schválit.

 

Westinghouse: Při stavbě více jaderných bloků je potenciál úspory nákladů

Praha 13. ledna (ČTK) - Při stavbě více jaderných bloků současně existuje potenciál úspory nákladů. ČTK to dnes řekli zástupci severoamerické společnosti Westinghouse, která se uchází o stavbu pátého bloku v dukovanské jaderné elektrárně. Firma má podle nich zájem jak o stavbu pátého, tak i šestého dukovanského bloku a třetího a čtvrtého bloku v Temelíně.
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš opakovaně uvádí, že stavba nového dukovanského bloku bude stát 160 až 180 miliard korun. Podle některých kritiků bude ale konečná cena daleko vyšší.
Vítěz tendru na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny by mohl v České republice postavit až další tři jaderné bloky. Součástí zadávací dokumentace je totiž nezávazná opce na stavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín a šestého bloku v Dukovanech.
Zástupci společnost Westinghouse podepsali memoranda o porozumění se sedmi společnostmi v České republice. Memoranda podepsaná na ministerstvu průmyslu a obchodu se týkají spolupráce na potenciální výstavbě reaktoru AP1000 pro projekt Dukovany 5 a dalších potenciálních projektů AP1000 ve střední Evropě. Navazují na spolupráci firmy se společnostmi Královopolská, Vítkovice, I.B.C. Praha, I&C Energo, NOPO, Sigma Group a Infer.
Westinghouse je jedním ze zájemců o výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Mezi uchazeče patří také francouzská společnost EDF a jihokorejská KHNP.

 

Zahraničí

Energoatom zpracovává ukrajinské plány AP1000

13. ledna 2022, WNN: Ukrajinský Energoatom by chtěl licencovat technologii AP1000 společnosti Westinghouse po počátečních pěti blocích, které jsou již plánovány, řekl generální ředitel společnosti Petro Kotin v rozhovoru pro časopis EnergoBusiness. Energoatom v současné době zvažuje své možnosti pro dodavatele svého programu.

V rozhovoru reprodukovaném na webových stránkách společnosti Energoatom Kotin zdůraznil, že společnost již provedla dlouhodobé provozní práce na 12 ze svých 15 reaktorů a že společnost musí být připravena na jejich potenciální odchod do důchodu po roce 2040. V té době budou reaktory v provozu asi 60 let. Energoatom se rozhodl, že musí zahájit nový program výstavby 14 nových bloků, řekl Kotin.

První část tohoto plánu se nyní zavádí.  První úkol je dokončení Khmelnitsky 3, což je blok VVER-1000, na kterém se stavba zastavila na 75% dokončení v roce 1990.

 

Za čerstvé zpoždění Flamanville 3 může pandemie

12. ledna 2022, WNN: Zahájení provozu reaktoru EPR Flamanville 3 ve Francii bylo odloženo, přičemž EDF uvedla, že pandemie Covid-19 "ztížila" přípravy.

Datum naplnění paliva pro reaktor bylo posunuto z konce roku 2022 na druhé čtvrtletí roku 2023, přičemž odhadované náklady na dokončení se zvýšily o 300 milionů EUR (342 milionů USD) na 12,7 miliardy EUR, uvedla společnost EDF ve středeční aktualizaci pokroku.

Jedná se o poslední z řady zpoždění projektu v Normandii v severní Francii, který měl původně začít komerčně fungovat v roce 2013.

 

EU potřebuje "kolosální" investice do nové jaderné energie, říká komisař

10. ledna 2022, WNN:  Investice do jaderné energie v celkové výši přibližně 500 miliard EUR (565 miliard USD) do roku 2050 budou zapotřebí, má-li být splněn cíl Evropské unie spočívající v uhlíkové neutralitě, řekl evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton v rozhovoru pro francouzský deník Le Journal du Dimanche.

 

Data ukončení provozu JE  Heysham 2 a Torness předložená společností EDF

11. ledna 2022, WNN:  Jaderné elektrárny Heysham 2 a Torness  (advanced gas-cooled reactor AGR) ve Velké Británii přestanou vyrábět elektřinu v roce 2028 - o dva roky dříve, než bylo původně plánováno - oznámil provozovatel EDF Energy.

Obě JE  byly uvedeny do provozu v roce 1988 a původně se očekávalo, že budou mít provozní životnost mezi 25 a 30 lety, ale v roce 2016 byla jejich životnost prodloužena do roku 2030.

 

Podepsána smlouva na projekt zařízení na přepracování použitého paliva v uzavřeném cyklu

11. ledna 2022, WNN:  Byla podepsána smlouva na návrh modulu přepracování použitého paliva zařízení Pilot Demonstration Energy Complex (PDEC), které je ve výstavbě v severském Ruském státě.

PDEC bude soustředěn kolem olovem chlazeného  rychlého reaktoru BREST-OD-300, který bude generovat přibližně 300 MWe. BREST bude pracovat s použitým palivem z tepelných reaktorů. Použité palivo z reaktoru  BREST bude přepracováno tak, aby se získaly palivové materiály pro klasické štěpné reaktory, čímž se vytvoří uzavřený palivový cyklus, který produkuje minimální množství odpadu.

"Zdrojová základna jaderného průmyslu se prakticky stane nevyčerpatelnou díky nekonečnému přepracování jaderného paliva," řekl generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov, když stavba začala v červnu loňského roku. PDEC je součástí projektu Rosatomu Proryv neboli Breakthough, jehož cílem je uzavřít jaderný palivový cyklus.Dceřiná společnost Rosatomu TVEL dnes oznámila, že její Siberian Chemical Combine, kde sídlí PDEC, podepsala smlouvu na návrh modulu přepracování s další dceřinou společností Rosatomu, Atomenergoproekt.

 

…………………………………………

Pranostiky na leden

Na svatého Marcela zima leze do těla (16.1.)

Na svatého Priska pod saněmi píská (18.1.)

Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží (19.1.)

V lednu mráz - těší nás, v lednu voda - věčná škoda.

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.

Na zasnoubení Panny Marie zima největší je (23.1.)

Na Salaského Františka meluzína si zapíská (24.1.)

Na svatého Pavla pohoda - jistá boží úroda, a když sníh nebo déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst (25.1.)

V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.

V lednu za pec si sednu.

Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany